• OPPO Watch Free inceleme!

  AMOLED ekranlı ve nispeten daha uygun fiyatlı akıllı saat OPPO Watch Free modelini inceledik. İşte özellikleri!

VB:NET Dolar alış satış değerlerini grafik olarak gösterme nasıl

Bu konuyu okuyanlar

Vatansever

Asistan
Katılım
23 Ağustos 2007
Mesajlar
405
Reaksiyon puanı
1
Puanları
18
Programım bir bankanın döviz kurlarını canlı olarak okuyor yani her dakika okuyor bunları xml dosyasına kaydediyor yapmak istediğim C1.Win.C1Chart.2 componentini kullanarak bankanın USD alış ve satış grafiğini canlı olarak görmek ancak bu işlemi yapamadım sorun değerler grafikte doğru görüntülenmiyor, yardım edermisiniz aşağıda bu komponentin üreticisinin verdiği koduda ekledim.

Bu benim kodum
Kod:
Imports System.Net.Mime.MediaTypeNames
Imports System.Xml
Imports System.ComponentModel
Imports System.Media
Imports C1.Win.C1Chart
Public Class Form1
  Dim doc As New XmlDocument()
  Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    doc.Load(System.Windows.Forms.Application.StartupPath & "\Liste.xml")
    XmlOku()
    Timer1.Start()
  End Sub
  Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    WebBrowser1.Navigate("http://www.finansbank.enpara.com/doviz-kur-bilgileri/doviz-altin-kurlari.aspx")
  End Sub
  Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
    Dim Liste As New List(Of String)
    For Each ae As HtmlElement In WebBrowser1.Document.All
      If ae.GetAttribute("classname").Contains("dlCont") Then
        Liste.Add(ae.InnerText.ToString)
      End If
    Next
    Dim root As XmlNode = doc.SelectSingleNode("//Doviz/Kurlar")
    If root Is Nothing Then
      'if this is a new document create root
      root = doc.SelectSingleNode("//liste")
    Else
      'create node
      'get root node named users
      Dim kullanıcıDalı As XmlElement = CType(doc.SelectSingleNode("//Doviz/Kurlar"), XmlElement)
      'add the new node
      Dim yeniDal As XmlElement = doc.CreateElement("liste")
      'add attributes
      yeniDal.SetAttribute("ID", OlmayanID().ToString)
      '1. SÜTUN
      Dim altDal As XmlElement = doc.CreateElement("isim")
      altDal.InnerText = Liste(0)
      yeniDal.AppendChild(altDal)
      ' 2. SÜTUN
      altDal = doc.CreateElement("tarih")
      Dim Bugun As Date = DateTime.Today
      altDal.InnerText = Bugun.ToString("d")
      yeniDal.AppendChild(altDal)
      ' 3. SÜTUN
      altDal = doc.CreateElement("saat")
      Dim Saat1 As Date = DateTime.Now
      altDal.InnerText = Saat1.ToString("T")
      yeniDal.AppendChild(altDal)
      ' 4. SÜTUN
      altDal = doc.CreateElement("alis")
      Dim USD_al As String = Liste(2)
      USD_al = Replace(Replace(USD_al, " TL ", ""), ",", ".")
      altDal.InnerText = USD_al
      yeniDal.AppendChild(altDal)
      ' 5. SÜTUN
      altDal = doc.CreateElement("satis")
      Dim USD_sat As String = Liste(3)
      USD_sat = Replace(Replace(USD_sat, " TL ", ""), ",", ".")
      altDal.InnerText = USD_sat
      yeniDal.AppendChild(altDal)
      kullanıcıDalı.AppendChild(yeniDal)
    End If
    doc.Save(System.Windows.Forms.Application.StartupPath & "\Liste.xml")
    XmlOku()
     SystemSounds.Beep.Play()

  End Sub
  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add("ID", GetType(Integer))
    dt.Columns.Add("Isim", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Tarih", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Saat", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Alis", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Satıs", GetType(String))
    Dim nodeList As XmlNodeList = doc.SelectNodes("//Doviz/Kurlar/liste")
    Dim node As XmlNode
    For Each node In nodeList
      Dim row As String() = New String() {node.Attributes("ID").Value.ToString(), _
                        node.ChildNodes.Item(0).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(1).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(2).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(3).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(4).InnerText.Trim()}
      dt.Rows.Add(row)
    Next
    ' clear data series collection
    Me.C1Chart1.DataSource = dt
    Dim dsc As ChartDataSeriesCollection = C1Chart1.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
    dsc.Clear()
    ' add unit price series
    Dim ds As ChartDataSeries = dsc.AddNewSeries()
    'ds.AutoEnumerate = True ' (in case you don't want to set the X values)
    ds.X.DataField = "Alis"
    ' ds.Y.DataField = ""
    ds.Y.CopyDataIn(New String() {"0", _
                        "1", _
                        "2", _
                        "3", _
                        "4", _
                        "5"})
    ' add units in stock series
    '  ds = dsc.AddNewSeries()
    ' ds.X.DataField = "ID"
    ' ds.Y.DataField = "Satis"
  End Sub
  Public Sub XmlOku()
    ' Her okumada varsa satırların silinmesi gerek
    Me.DataGridView1.Rows.Clear()
    Me.DataGridView1.ColumnCount = 6
    Me.DataGridView1.Columns(0).Name = "ID"
    Me.DataGridView1.Columns(1).Name = "isim"
    Me.DataGridView1.Columns(2).Name = "tarih"
    Me.DataGridView1.Columns(3).Name = "saat"
    Me.DataGridView1.Columns(4).Name = "alis"
    Me.DataGridView1.Columns(5).Name = "satis"
    Dim nodeList As XmlNodeList = doc.SelectNodes("//Kurlar/liste")
    Dim node As XmlNode
    For Each node In nodeList
      Dim row As String() = New String() {node.Attributes("ID").Value.ToString(), _
                        node.ChildNodes.Item(0).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(1).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(2).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(3).InnerText.Trim(), _
                        node.ChildNodes.Item(4).InnerText.Trim()}
      Me.DataGridView1.Rows.Add(row)
    Next
  End Sub
  Public Function OlmayanID() As Integer
    ' ****************Attribute Adedi Öğrenilir ******************
    Dim toplamadet As Integer 'element.Attributes.Count komutu işe yaramadığından adedi öğrenmek için bu kodu yazdım
    For Each element As XmlElement In doc.SelectNodes("//Doviz/Kurlar/liste")
      For Each attribute As XmlAttribute In element.Attributes
        If attribute.ToString = "" Then
        Else
          toplamadet = toplamadet + 1
        End If
      Next
    Next
    ' ************************************************************
    ' Olmayan ID numarasını bulma kodunun mantığı çok basittir var olan ID'ler okunur
    ' 1 varmı? varsa 2 varmı? varsa 3 varmı? yoksa, 3 değeri OlmayanID() atanır bukadar basit
    ' olmayan rakam bulununca GoTo 2 ile tüm döngüden çıkılır
    Dim sayaç As New Integer
    Dim xXx As Integer = 0 ' Numaralandırma hangi rakamdan başlasın ben 0 yaptım verilen rakamın altındakiler dışlanır bu nedenle 0 yada 1 olmalıdır
1:
    For Each element As XmlElement In doc.SelectNodes("//Doviz/Kurlar/liste")
      For Each değer As XmlAttribute In element.Attributes
        sayaç = sayaç + 1
        If xXx.ToString = değer.Value.ToString Then
          xXx = xXx + 1
          sayaç = 0
          GoTo 1
        End If
        If sayaç.ToString = toplamadet.ToString Then
          OlmayanID = xXx
          GoTo 2
        End If
      Next
    Next
2:
    toplamadet = 0
  End Function

End Class
XML Dosyası
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Doviz>
 <Kurlar>
  <liste ID="0">
   <isim>USD</isim>
   <tarih>17.08.2016</tarih>
   <saat>14:33:03</saat>
   <alis>2.930750</alis>
   <satis>2.936250</satis>
  </liste>
  <liste ID="1">
   <isim>USD</isim>
   <tarih>17.08.2016</tarih>
   <saat>14:33:07</saat>
   <alis>2.930750</alis>
   <satis>2.936250</satis>
  </liste>
  <liste ID="2">
   <isim>USD</isim>
   <tarih>17.08.2016</tarih>
   <saat>14:33:12</saat>
   <alis>2.930750</alis>
   <satis>2.936250</satis>
  </liste>
  <liste ID="3">
   <isim>USD</isim>
   <tarih>17.08.2016</tarih>
   <saat>14:33:17</saat>
   <alis>2.930750</alis>
   <satis>2.936250</satis>
  </liste>
 </Kurlar>
</Doviz>

Kendi sitesinde yöntemlerden 2 yada 3'ü aşağıdaki linkte
Loading and Extracting Chart Data

Benim Yaralandığım kod aşağıda kendi üreticisinin kodu
Kod:
' DataBinding is only available with C1Chart
' version 1.0.20034.13244 and later.
' get chart data
Dim sql As String = "select * from products"
Dim conn As String = "provider=… nwind.mdb" '
Dim da As New OleDbDataAdapter(sql, conn)
da.Fill(dt)
' bind chart to table (each series will bind to a field on the table)_ c1chart.DataSource = dt
' clear data series collection
Dim dsc As ChartDataSeriesCollection = c1chart.ChartGroups(0).ChartData.SeriesList
dsc.Clear()
' add unit price series
Dim ds As ChartDataSeries = dsc.AddNewSeries()
'ds.AutoEnumerate = true' (in case you don't want to set the X values)
ds.X.DataField = "ProductName"
ds.Y.DataField = "UnitPrice"
' add units in stock series
ds = dsc.AddNewSeries()
ds.X.DataField = "ProductName"
ds.Y.DataField = "UnitsInStock"
' apply filters, sorting, etc
dt.DefaultView.RowFilter = "CategoryID = 4"
Çok ayrıntılı doküman aşağıdaki linkte (PDF formatında)
http://componentone.co.kr/files/Documentation/Winforms_Chart.pdf
 

Vatansever

Asistan
Katılım
23 Ağustos 2007
Mesajlar
405
Reaksiyon puanı
1
Puanları
18
Nooolursunuz yardım edin :( istediğim her dakika dolar alış değerini grafikte göstermek, aşağıda çok basit bir proje hazırladım bunu inceleyin lütfen Dll dosyası içinde dll referansını projenin içinden vermeniz gerek yoksa çalışmaz VS2010 VB.NET projesidir.Download Grafik Gosterim zip
 
Üst