Toplu sözleşmede uzlaşılan rakam

Bu konuyu okuyanlar

cacar

Profesör
Hükümet ile Türk İş arasındaki varılan çalışanlara yönelik zamla ilgili ortak açıklama Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Türk İş Başkanı Salih Kılıç'tan geldi.


Kamuda brüt çıplak ücreti 900 YTL'nin altında olan işçilere 190 YTL, ücreti 900 YTL'nin üzerinde olan işçilere ise 140 YTL'den az olmamak üzere yüzde 10 zam verilecek. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, kamu kesimindeki 320 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından, Başbakanlık Merkez Bina'da ortak açıklama yaptı. Şahin ve Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, birinci yıl için, kamuda brüt çıplak ücreti 900 YTL'nin altında olan işçilere 50 YTL iyileştirme verilecek. Ayrıca, bütün işçi ücretleri 140 YTL'den az olmamak koşuluyla yüzde 10 artırılacak. İkinci yılın birinci ve ikinci 6 ayları için ise ücretlere yüzde 3'er zam yapılacak.

Bu dönemlerde enflasyonun yüzde 3'lük zamların üzerinde gerçekleşmesi durumunda, aradaki enflasyon farkı da her bir dönem için ücretlere yansıtılacak. Zamdan doğan fark 4 ay içinde ödenecek, sosyal yardımlar da zamlar kadar artırılacak. Şahin, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4. turunda kamu işletmelerindeki toplu iş sözleşmelerine esas olmak üzere bir mutabakat metni imzalayacak noktaya geldiklerini bildirdi.

Şahin, Türk-İş heyetine, müzakere sürecinde gösterdikleri yapıcı ve anlayışlı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti. Türk-İş Genel Başkanı Kılıç da imzalanan protokolün 231 kamu işletmesinde çalışan yaklaşık 320 bin işçiyi ilgilendirdiğini hatırlattı. Düşük ücretlere yapılan artışın oransal olarak yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, anlaşmanın işçi performansını artıracağını ve iş barışını sağlayacağını söyledi.

-''TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE''-

Kılıç, ''Beklentilerimizde istediğimiz noktaya gelinmediğini düşünsek de Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış yapılmıştır'' dedi. Halen 550 YTL düzeyinde bulunan en düşük işçi ücretinin, yapılan zamla 740 YTL'ye yükseldiğine işaret eden Kılıç, işçi ücretlerine yapılan zammın, oransal olarak yüzde 10 ile yüzde 34.5 arasında değiştiğini kaydetti. Başbakan Yardımcısı Şahin de bir soru üzerine, ücret artışlarının kamuya maliyetinin yaklaşık 800 milyon YTL'ye karşılık geldiğini bildirdi.

-MEMURLARIN 2008 ZAMMI-

Şahin, ''İşçilere memurlar ile eşit oranda zam yapılabileceğini söylemiştiniz. Başbakanlık'ta yapılan ilk görüşmede de seçim ekonomisi uygulamayacağınızı söylediniz. İlk teklifinizle karşılaştırıldığında yüzde 34.5'ten yüzde 10'a kadar değişen oranlarda zam yaptınız'' sözleri üzerine, şunları söyledi: ''Yapmış olduğumuz zam, oransal bir zamdan ziyade, seyyanen yapılan bir zamdır. Seyyanen yapılan maktu zamlarda düşük maaş alanlara bunun yansıması takdir edersiniz ki oransal olarak daha yüksek oranda yansır.

Geçmişte memurlarımız için de maktu, seyyanen zamlar yapmıştık. Hatırlayacaksınız, düşük maaş alan memurlarımıza bu daha yüksek oranda yansımıştı. Benim, Türk-İş Başkanı ve yetkililerine yaptığım ilk teklifim, oransal 4 4, sonra 5 4'e çıktı.

Bugünkü müzakereler sonucunda, oransal değil, seyyanen, maktu bir zam talebinde ısrar edildi. Biz de o noktada mutabakat sağlamaya çalıştık. Tabii, 140 YTL'lik bir zam oranı, bizim ölçülerimize göre, düşük ücret alanlara biraz daha yüksek yansımakla birlikte, yüzde 10 gibi bir zam oranı anlamına geliyor.

Şu anda 2007'nin ilk 6 ayında oluşacak enflasyonu da aşağı yukarı hesap ettik. Şu anda 4.12'dir. Haziran sonu itibarıyla ilk 6 aylık enflasyon ne olabilir? Tabii Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bunu açıklayacak. Biz, 1 puanlık bir fark oluşabileceğini veya 1 puana yakın bir fark oluşabileceğini hesap ederek, yüzde 5 önermiştik. Tabii, Temmuzda, diğer kamu görevlilerine de, memurlarımıza da enflasyon farkı vereceğiz. 9 Temmuzda Bakanlar Kurulu var. Büyük bir ihtimalle bu enflasyon farkıyla ilgili Bakanlar Kurulunda da konuyu gündeme getireceğim. İkinci 6 ay için enflasyon ne olacak? Şu anda bunu tahmin etmek zor.

Ama, yıllık bazda hesap ettiğimizde, 9 küsur olmaktadır. Biz 9 küsuru, yüzde 10'a tekabül eder, düşüncesiyle, yüzde 10 gibi bir artışı kamu işçisine yansıtma kararı verdik.'' Şahin, ''Bu sonuç, memurlar için de zam alınır mı?'' sorusu üzerine, 15 Ağustosta yetkili memur konfederasyonlarıyla 2008 zamlarının görüşüleceğini hatırlattı.

Şahin, ''Memurlarımızla yapacağımız toplu görüşmelerde buna benzer bir şablon mu uygularız, başka bir değerlendirme mi yaparız, yani daha önceden olduğu gibi oransal zam mı yaparız, o zaman görüşür ve değerlendiririz. Tabii ki memurlarımız, işçilerimiz, hepsi bizim mesai arkadaşlarımızdır. Mümkün olduğu kadar kendilerine, bütçemizden daha fazla pay ayırmaya gayret ediyoruz'' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şahin, toplu görüşmelerin seçimlerden sonra olduğuna dikkati çekerek, yeni hükümetin 15 Ağustos'a yetişip yetişmeyeceğinin 23 Temmuzda ortaya çıkacağını ifade etti.

Salih Kılıç ise görüşmelerin Temmuzdan önce sonuçlanacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılarak, görüşmelerin seçimden önce sonuçlanmasının bir avantaj yaratıp yaratmadığı sorusuna, ''Sendikacı, ön sözü kuvvetli insan demektir. ön sözümüz hayata geçmiştir'' dedi. Bir diğer soruyu yanıtlayan Kılıç, idari maddeler ve fazla mesailere ilişkin konuların imzalanan protokolde yer almadığını bildirdi. Açıklamaların ardından, Şahin ve Kılıç protokolü imzaladı


Kaynak: Haber7
 

SDN Son Haberler

Son mesajlar

Üst