Bu konuyu okuyanlar

Death Mark

Guru
Emektar
Katılım
16 Ocak 2017
Mesajlar
23,506
Reaksiyon puanı
15,373
Puanları
113
 • Evren, devinimle sürmekte olan bir sistem olarak maddelerden oluşmaktadır.
 • Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.
 • Mantığı kullanmayı reddeden biriyle tartışmaya girmek; bir ölüye ilaç tedavisi uygulamaya benzer.
 • Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.
 • Her ülkenin yerleşik halkı, yasalar medeniyeti altında kolaylıkla medenileşebilir fakat henüz medenileşmemiş bir durumda olan ve neredeyse her zaman savaşan yönetimler medeni yaşamın medenileşmemiş kısmı büyük ölçüde devam ettirmek üzere ürettiği bolluğu yoldan çıkarırlar. Böylece yönetimin barbarlığını bir ülkenin iç medeniyetine sokularak medeniyetten ve özellikle de yoksuldan, kendi geçimleri ve rahatları için kullanılması gereken bu kazançların büyük bölümünü alırlar. Ahlak ve felsefenin bütün yansımalarının dışında insanlığın işgücünün dörtte birinden fazlasının her yıl bu barbar sistem tarafından harcandığı hazin bir gerçektir.
 • Mantık yalnızca kendisine boyun eğer; bilgisizlik ise kendisine dikte edilen neyse ona.
 • Mantık ve bilgisizlik, her biri bir diğerinin zıddıdır ve insanlığın büyük bir kitlesini etkiler. Bunlardan birisine bir ülkede yeterince genişlikte değer verilmesi ortamı oluşturulursa yönetim mekanizması kolaylıkla işler hale gelir. Mantık yalnızca kendisine boyun eğer; bilgisizlik ise kendisine dikte edilen neyse ona.
 • Soruşturma ile sadece hata ve gerçek olmayan şey küçülür.
 • Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.
 • Olaylara oldukları gibi bakarım, yer ya da kişi gözetmeksizin. Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir.[1]
 • Bilgisizlik çağı, Hristiyanlık sistemi ile birlikte başladı.
 • Gelecek nesiller için plan yaparken, erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.
 • Her bilimin temelinde, evreni düzenleyen ve yönetenler kadar sabit ve değiştirilemez ilkelere dayanan bir sistem vardır. İnsanoğlu bu ilkeleri yapamaz, sadece keşfeder.
 • İnsanın mutluluğu için zihinsel olarak kendisine inançlı olması zorunludur. İnançsızlık inanmayı ya da inanmamayı kapsamaz. İnançsızlık kişinin neye inanmadığına yönelik inancını ortaya koymasıdır.
 • İnsan sadece akli düşünceyle Tanrı'yı keşfedebilir.
 • Sözde inanca araç olan Yahudi, Roman, Yunan, Türk, Protestan ibadet mekanlarına veya bildiğim başka bir ibadethaneye inanmıyorum. Benim mabedim kendi aklımdır.
 • Yahudi, Hristiyan veya Türk olsun fark etmez. Bütün ulusların ibadethaneleri insanların üzerine korku salmak, insanları köleleştirmek, gücü tekeline almak ve çıkar sağlamak amaçlı kurulmuş insan icadından başka bir şeye benzemiyor.
 
Üst