Tahkim son sözü söyledi!

deatmania

Rektör
Tahkim Kurulu, Şike Soruşturması kapsamında İbrahim Akın'a verilen 3 yıllık cezayı 2 yıla; Serdar Kulbilge'ye verilen 2 yıllık cezayı da 3 maça indirirdi. Fenerbahçeli yöneticilerin cezaları ise onandı.Tahkim Kurulu, şike soruşturması kapsamında PFDK'nın vermiş olduğu cezalara yapılan itirazları değerlendirdi.

Kurul, İbrahim Akın ve Serdar Kulbilge'nin cezalarında indirime giderken; Fenerbahçe Yöneticileri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun cezalarını onadı.

Alınan kararların özeti şöyle:

İLHAN EKŞİOĞLU: 3 yıllık cezası onandı

ŞEKİP MOSTUROĞLU: 1 yıllık cezası onandı

CEMİL TURAN: 1 yıllık cezası onandı

İBRAHİM AKIN: 3 yıllık cezası 2 yıla indirildi, erteleme talebi reddedildi
MEHMET ŞEN: 1 yıllık cezası onandı

YAVUZ AĞIRGÖL: 1 yıllık cezası onandı

AHMET ÇELEBİ: 2 yıllık cezası düzeltilerek onandı

ÜMİT KARAN: 2 yıl hak mahrumiyeti cezası, 2 yıl müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanDI, erteleme talebi reddedildi

SERDAR KULBİLGE: 2 yıllık cezası oyçokluğu ile kaldırıldı; 3 müsabakadan men cezası oyçokluğu ile verildi, erteleme talebi reddedildi

CENGİZ DEMİREL: 1 yıllık cezası onandı

TRABZONSPOR: Trabzonspor'un PFDK kararlarına yaptığı itiraz, PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından usul yönünden reddedildi

BURSASPOR: Bursaspor'un PFDK kararlarına yaptığı itiraz, PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından usul yönünden reddedildi

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"1- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/128 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK'ca:

- 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012- 1355 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/153 K.);

2 - Cemil Turhan'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/129 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1355 sayılı kararı ile Cemil Turhan hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/154 K.);

3- Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/131 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Daha önce işbu dosyadan çekilen Tahkim Kurulu Başkanı Av.Engin Tuzcuoğlu'nun yokluğunda yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/155 K.);

4- İbrahim Akın'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/132 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde
PFDK'ca 01.o5.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ -İstanbul BB SK müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1350 sayılı kararı ile İbrahim Akın hakkında müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle 30.04.2012 tarihinden önce yürürlükte olan FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca verilen 3 yıl müsabakalardan men cezasının, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması nedeniyle 30.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 2 yıl müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/156 K.);

5- Mehmet Şen'in, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı yapmış olduğu itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/134 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Mehmet Şen hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/157 K.);

6- Yavuz Ağırgöl'ün, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/135 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde
PFDK'ca 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1355 sayılı kararı ile Yavuz Ağırgöl hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/158 K.);

7- Ahmet Çelebi'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/136 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde
PFDK'ca 01.o5.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ -İstanbul BB SK müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1350 sayılı kararı ile Ahmet Çelebi hakkında müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle 30.04.2012 tarihinden önce yürürlükte olan FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, müsabaka sonucunu etkilemediği, buna karşılık eylemin niteliği gereğince alt sınırdan uzaklaşmak gerektiğinden 30.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca netice ceza olarak 2 yıl hak mahrumiyeti cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2012/159 K.);

8- Ümit Karan'ın, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/137 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 22.o4.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile Ümit Karan hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasının, 2 yıl müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/160 K.);

9- Serdar Kulbilge'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/139 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Serdar Kulbilge hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 2 yıl müsabakalardan men cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile; buna karşılık eylemin FDT'nin 37.maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından Serdar Kulbilge'nin takdiren 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2012/161 K.);

10- Cengiz Demirel'in, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E.2012/142 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile Cengiz Demirel hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/162 K.);

11- Trabzonspor A.Ş'nin, PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı 71 sıra numaralı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/138 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde FIFA ve UEFA düzenlemeleri ile FDT'nin 91.maddesi ve sair mevzuat karşısında, Trabzonspor AŞ'nin PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, bu nedenle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile (2012/163 K.)

12- Bursaspor Kulübü'nün PFDK'nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı 57,70 ve 71 sıra numaralı kararlara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/140 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde FIFA ve UEFA düzenlemeleri ile FDT'nin 91.maddesi ve sair mevzuat karşısında, Bursaspor Kulübü'nün PFDK kararına karşı itiraz hakkı bulunmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, bu nedenle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kaynak
 

YellowRed

Rektör
hepsini anladım da, Serdar'a verilen ceza ne yahu? benim bildiğim kırmızı kart gören oyunculara 3 maç men cezası verilir, şike yapanlara değil.
 
hepsini anladım da, Serdar'a verilen ceza ne yahu? benim bildiğim kırmızı kart gören oyunculara 3 maç men cezası verilir, şike yapanlara değil.

ya bunların hepsi dengesiz ya adam gibi bir kararın arkasında duramıyorlar yazık ya ne yaptıkları belli değil. tirabzonda ceza aldı onların durumuda kritik.
 

whitedragon

Doçent
Trabzon ceza filan almadı etik kurul raporunda ve pfdk ile ilgili sorunu yok sadece mahkemede devam eden bir maçtan teşviğe teşebbüs olayı var oda henüz cezası kesin değil son kararda oradanda beraat edebilir asıl fenerin cezalarını budaya budaya ancak bukadar düşürebildiler..
 

CiiixXx

Profesör
ya bunların hepsi dengesiz ya adam gibi bir kararın arkasında duramıyorlar yazık ya ne yaptıkları belli değil. tirabzonda ceza aldı onların durumuda kritik.

Trabzonspor ceza almadı... Sadece mahkemede savcılık tarafından, isnat edilen bazı suçlamalarda beraat etmesi, bazı suçlamalardan da ceza alması yönünde görüş belirtildi.

4 farklı kişiden ''Trabzonspor'dan teşvik primi geldi ama engelledik'' itirafına rağmen :)
 

CiiixXx

Profesör
hepsini anladım da, Serdar'a verilen ceza ne yahu? benim bildiğim kırmızı kart gören oyunculara 3 maç men cezası verilir, şike yapanlara değil.

PFDK şike yaptığını iddia ederek men cezası vermişti. Tahkim Şike suçlamasını kaldırdı. Sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 3 maç ceza verdi. Burada sportmenliğe aykırı hareket nedir? Bilemiyorum.

Sonuç olarak Şike yok, Teşebbüs suçlaması dahi yok. Aynı zamanda İlhan Ekşioğlu'nunda Şike yapmadığı teşebbüste bile bulunmadığı anlamına geliyor bu. Ama İlhan Ekşioğlu maç ile ilgili ceza aldı. Peki İlhan Ekşioğlu kiminle yaptı bu eylemi?

İbrahim Akın da kendi kendine şike yapmış. Hiç bir Fenerbahçe yöneticisinin adı geçmiyor.

Saçma sapan kararlar...
 

sleeper

Asistan
Böyle konular hakkında konuşmayı sevmem ama 1 yıldır sadece bu caydırıcılığı düşük cezalar yüzünden mi ligi beter ettiler...
 

WarriorEagle

Profesör
Bundan Sonra Türk Futbolundan Hiç Bir Şey Beklemeyin.Avrupada Başarı Falan Ligte Şampiyonluk Her Şey Kurulu Düzen Ayıptır Günahtır.
 
Üst