Note 6 beklenmeli mi yoksa s7 edge alınmalı mı?

Üst