Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açılacak konular ve yapılacak yorumlar hakkında...

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar Konu (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

onair

Profesör
Onursal Üye
S.D.N. Forum Atatürk Köşesi'ne göstermiş olduğunuz ilgiden ve paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Forum hakkında birkaç notum olacak.

1. Yazılarınızda Ulu Önder'e hakaret etmek veya Atatürk'ü aşağılayıcı yazı, belge ve kaynak yayınlamak yasaktır. Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayılan bu olayı hiçbir üyemizin yapmayacağına inanıyorum. Aksine davranış sergileyenler forumdan uzaklaştırılacaktır...

Konuyla ilgili kanun aşağıdaki gibidir.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5816

Kabul Tarihi: 25/07/1951

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1951

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca takibat yapılır.

Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.


2. Forumda hiçbir şekilde siyasi görüş bildirilemez ve hükümet veyahut diğer siyasi partiler hakkında olumlu yada olumsuz yorum yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayası'nda ki açıklama aşağıdaki gibidir.

MADDE 25. – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.


3. Türk Dili'nin doğru kullanılmasına dikkat edelim. Dilimiz bizim en büyük manevi mirasımızdır. Lütfen yazılarımızda Türk Dili kurallarına uymaya büyük özen gösterelim.

Teşekkürler.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst