KPSS Vatandaşlık Ders Notlarım

Bu konuyu okuyanlar

notkafe

Öğrenci
Katılım
12 Ağustos 2018
Mesajlar
1
Reaksiyon puanı
0
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba arkadaşlar,
Kendim etraftan topladığım KPSS Vatandaşlık notlarını bu konu altında paylaşacağım.
Bunlar PDF, Konu Anlatım Ders Notları ve Video vb. şeklinde olacak. Umarım faydalanırsınız.
Şimdiden Allah zihin açıklığı versin...

Öncelikle Konulardan başlayalım;

1- Hukukun Temel Kavramları
2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri Sorular
3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
1982 Anayasa’nın Temel İlkeleri Sorular
5- Yasama
Yasama Konu Anlatım 2
6- Yürütme
7- Yargı
8- Temel Hak ve Hürriyetler
9- İdare Hukuku
10- Uluslararası Kuruluşlar

Her hafta bir konuyu buraya ekleyeceğim. İlk konudan başlayalım bakalım.
Hukukun Temel Kavramları Konu Anlatım
 • Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarının maddi yaptırım ile desteklenmesidir.
 • Müeyyide; herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun hareket etmeme, yap dediğini yapmama ya da yapma dediğini yapma durumunda karşılaşılacak tepki.
 • Hukuk kurallarının yaptırımları:
  • Ceza: Kanunun suç işleyenlere uygulanmasını öngördüğü yaptırım.
  • Cebri İcra: Borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanması.
  • Tazminat: Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmeleri.
   • Maddi
   • Manevi
 • Hükümsüzlük
  • Yokluk: Kurucu unsurların bulunmamasıdır. Örn. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik yok hükmündedir.
  • Butlan: Kurucu unsurlar vardır ama işlem başından itibaren geçersizdir.
   • Mutlak Butlan: Hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kanuna aykırı olmasıdır. Örn. Bir kimsenin amcası veya halası ile evlenmesi
   • Nisbi Butlan(Askıda İptal Edilebilirlik):Hukuki işlem kurucu unsurlara sahip ve kanuna uygundur. Fakat iradede sakatlık vardır. Örn. Sarhoş olan kimsenin evlenmesi.
   • Tek Taraflı Bağlamazlık: Taraflardan sadece birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmasıdır. Diğer taraf bu işlemden sorumlu değildir.
 • İdari İşlemde İptal
 • Yokluk, mutlak butlan, nisbi butlan, tazminat, tek taraflı bağlamazlık medeni hukuk yani özel hukuktaki; cebri icra, ceza ve iptal kamu hukukundaki yaptırım türleridir.
 • Hukuk Türleri :
  • Pozitif Hukuk=Dogmatik Hukuk=Yürürlükteki Hukuk=Olan Hukuk=Müspet Hukuk: Belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız tüm hukuk kuralları.
  • Mevzu Hukuk=Mevzuat Hukuk: Yetkili makamlar tarafından yapılan yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne denir. Yetkili makamlar tarafında yazılı kurallar yapılır. Mevzuata örnek olarak, anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, khk, tüzük, yönetmelik verilebilir.
  • Tabii Hukuk=İdeal Hukuk=Doğal Hukuk: Olması gereken hukuktur.
  • Tarihi Hukuk: Yürürlükte olmayan hukuk.
 • Hukuk kurallarının nitelikleri; genellik, soyutluk, kişilik dışı olma, süreklilik, yaptırıma dayalı olma.
 • Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hukuk kuralları tamamlayıcı hukuku kurallarıdır. Örn. Bir borç ilişkisindeki faizin taraflar arasında yasal faiz oranlarından farklı olarak belirlenebilmesi.
 • Tarafların hukuki işlemlerdeki hususları veya beyanları yorumlayan kurallar yorumlayıcı hukuk kurallarıdır. Örn. Sözleşmede kullanılan ayın başı tabirinin ayın 1.günü olarak anlaşılması.
 • Mahkemeler tarafından verilen karara içtihat denir.
 • Yazılı ve yazısız kaynaklar bağlayıcı, yardımcı kaynaklar bağlayıcı değildir. Fakat içtihatı birleştirme kararları bağlayıcıdır. Bu kararlar resmi gazetede yayınlanır.
 • Kanun boşluğunun sebepleri; teknik ve bilimdeki gelişmeler, kanun koyucunun ihmalkar tutumu, sonradan yapılan değişiklikler, belirli durumlarda kanun koyucunun bilinçli olarak boşluk bırakması. Hukuk dışı alan ile kanun koyucunun kasıtlı susması, boşluk olarak nitelendirilmez.
 • Boşluk Türleri
  • Kanun Boşluğu: Kanunda somut ya da uygulanabilir bir hükmün bulunmaması.
  • Kural İçi Boşluk: Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek koyduğu boşluk. Hakim takdir yetkisini kullanır.
  • Kural Dışı Boşluk
  • Açık Boşluk: Hukuken çözüme varılması gereken bir hususta uygulanabilir bir hükmün bulunmaması. Hakimin hukuk yaratması söz konusudur.
  • Örtülü Boşluk: Kanunda hükmün var olmasına rağmen hükmün sözü ve ruhunun bağdaştırılmasının mümkün olmadığı durumlardır. Hakim kuralı daraltarak maddenin amacına uygun sınırlamaya gidebilir.
  • Hukuk Boşluğu: Yazılı veya yazısız herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumudur.

Kaynak: notkafe.com
 
Üst