KİT'lere Kadro Verilecek Mi? KİT Nedir? KİT Kadrosu!

Bu konuyu okuyanlar

Katılım
24 Mayıs 2017
Mesajlar
7,164
Reaksiyon puanı
626
Puanları
113
Yaş
24
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ilk mitingini Sivas'ta yaptı ve orada kadro bekleyen KİT'ler hakkında açıklamada bulundu.


KİT'lere Kadro Verilecek Mi? KİT Nedir? KİT Kadrosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ilk mitingini Sivas'ta yaptı. Erdoğan burada kendisini dinleyip slogan bir gruba "Bak kardeşim biz KİT'lere falan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam? Hepsini verdik bizden bir şey beklemeyin. Ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, her şeyi verdik. " diye çıkıştı.
NEDİR?
Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kuruluşlarnı ifade eder. Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.
TÜRKİYE'DE KİT'LER
Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri ifadesi ilk kez 1961 Anayasası’nda kullanılmıştır.

233 sayılı KHK'de KİT’ler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır ve aşağıdaki gibi tanımlanırlar:

  • Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) "Teşebbüs"; iktisadî devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadî kuruluşu (KİK)in ortak adıdır.
  • İktisadî devlet teşekkülü (İDT) "Teşekkül": Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadî teşebbüsüdür.
  • Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) "Kuruluş"; Sermayesinin tamamı veya bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsüdür.
  • Müessese; İktisadi devlet teşekkülüne ya da kamu iktisadi kuruluşuna bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
  • Bağlı ortaklık; Sermayesinin yüzde elliden fazlası İDT veya KİK'e ait kuruluştur.
  • İştirak; Sermayesinin %15'i ile%50'si arasındaki bir oranı İDT veye KİK'e ait anonim şirketlerdir.

Kaynak: KamuPersoneli.net
 

Son mesajlar

Üst