Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (SDN Forum Bilgilendirme)

Bu konuyu okuyanlar

Creative

Müdavim
Emektar
Katılım
12 Eylül 2009
Mesajlar
13,730
Çözümler
2
Reaksiyon puanı
18,166
Puanları
113
Yaş
38
Merhaba ShiftDelete.Net Forumdaşlarım;

Geçtiğimiz günlerde burada bulunan konu üzerinde kullanıcı arkadaşlarımız sizlerin kişisel verilerinizi bizim tuttuğumuz iddia edildiğinden dolayı sizlere açıklama yapma ve verilerinizin güvenli olarak bizlerde saklandığını bilmeniz adına bilgilendirme yapma gereği olduğunu düşünüyorum.

İlk öncelikle bilmeniz gerekir ki üye olacağınız zaman aşağıda bulunan kullanım koşullarını ve gizlilik politikamızı okumuş ve kabul etmiş bulunuyorsunuz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kanun Numarası :
6698
Kabul Tarihi : 24/3/2016
Yayınlandığı Resmi Gazete : Tarih : 7/4/2016 Sayı : 29677
Yayınlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57
⬇ ⬇ ⬇

ShiftDelete.Net Forum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme
Aşağıda bulunan madde içerisinde otomatik olmayan yollarla işleyen ibaresi bulunmaktadır. Bizler size kayıt olurken yukarıda belirtmiş olduğumuz kullanım koşulları ve gizlilik politikamızda sizlere açıklama yapıldığını bilmenizi isterim.
MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
MADDE 6- (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Bu madde üzerinde ise sizin belirtilen kullanım koşullarını okuduktan sonra açık rızanızın olduğunu bildiğiniz için bizlere güvenerek üye olduğunuzu biliyoruz.
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Burada ise kişisel veriniz olarak bizim sistemimizde her hangi bir kimlik numarası yada kimliğinize ait bir belge veya bilgi bulunmamaktadır. Buna istinaden bazı kullanıcılarımızın kayıt olduğu kullanıcı adlarının isim ve soyadı olarak belirtmiş olması bu tamamen kullanıcının özgür iradesinde gerçekleşen bir durumdur.
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Söz konusu foruma kayıt olurken verileriniz usule uygun olarak tarafımızca Xenforo sisteminde tutulmaktadır.
MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
Forum kurallarımızda belirtildiği üzere "din, dil, ırk ayrımına yönelik veya forum huzurunu kaçıracak her türlü söylev, yazı, resim, video ve diğer tüm materyallerin kullanımı yasaktır. " ibaresi bulunmakta olup kurallar gereği çiğneyen kullanıcılar cezalandırma sistemimize göre cezalandırılmaktadır.
MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Kullanıcının adı, soyadı, kimliği vb. mesaj yada konu mevcut ise tarafımıza raporlanarak kaldırılması konusunda talep iletilebilir. Ancak söz konusu talebiniz belirttiğimiz bilgiler dahilinde kaldırılabilir yada değişimi yapılabilir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
MADDE 7-
(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Not : Söz konusu kişisel verileriniz hakkında kafanıza takılan bir durum söz konusu olursa lütfen benimle özel mesaj ile iletişime geçmenizi rica ederim.

Kişisel verilerin korunması kanununun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Üst