Bu konuyu okuyanlar

Katılım
24 Mayıs 2017
Mesajlar
7,164
Reaksiyon puanı
626
Puanları
113
Yaş
24
Bugün Kadir Gecesi... Kuran'ın indirildiği Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece sabaha kadar yapılacak ibadetler ise Müslümanlar için kurtuluş vesilesi olacak. İşte Kadir Gecesi'nin önemi ve bu gece yapılacak ibadetler, okunacak dualar...

597

Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kuran-ı Kerim'de özel bir sure yer alır.
Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kuran-ı Kerim bu gecede Hz. Peygamber'e (s.a.v.) inmeye başlamıştır.
Bu gecede Cebrail ve görevli melekler ard arda inerler. Onların görevi kendilerine verilen özel işleri yapmaktır. Ve o gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir.
Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir.

Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok islam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve;

"Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) ramazanın son on gününü dolu dolu geçirirdi.


BU GECE NE YAPMALI?

-Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Kuran'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kuran okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kuran'ı niye terkettiğimizi kendimize sorarak.

-Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

-Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.


-Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Fırsatı kaçırmayalım.

-Kul haklarını helal ettirelim.

- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım.
Bol bol dua edelim. Bu gece kendimiz, ülkemiz ve sevdiklerimiz için dua gecesidir.

Peygamberimizin istiğfar duaları

1. Dua

Okunuşu: "Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente'ttavvabü'r- rahim."

Anlamı: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın." (Buhari)

2. Dua

Okunuşu: "Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'l-mukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir."

Anlamı: "İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı (aşırı hareketimi), Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten!" (Buhari, Müslim)


3. Dua

Okunuşu: "Estağfirullahe'l-azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'l- kayyume ve etubu ileyh."

Anlamı: "Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim."
Dua İle İlgili Bilgi: Kim bu cümleleri okursa deniz köpükleri kadar da olsa –veya Efendimiz şu ifadelerden birini kullanmıştır: Alic çölü kumları sayısınca yahut ağaçların yaprakları adedince veya dünya günleri sayısınca günahı olsa- Allah günahlarını bağışlar." (Tırmizi)

4. Dua

Okunuşu: "Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r-rahim."

Anlamı: "Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin."

5. Dua

Okunuşu: "Sübhanallahi be bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l- azime ve etubü ileyh."

Anlamı: "Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim."Kaynak Sabah
 
Üst