İslam alemi niçin bu durumda

quasimodo

Profesör
http://www.itibarhaber.com/koese-yazilari-


Çünkü İslâm ülkeleri, Müslümanlar İslâm'ın, Kur'ân-ı Kerîm'in çok gerisinde kalmışlardır. Müslümanların pek çoğunun yaşantılarının, hayat tarzlarının İslâm ile, Kur'ân-ı Kerim ile pek alâkası kalmamıştır. "Müslümanım" deniliyor, fakat Müslümanca yaşanılmıyor. Şairin dediği gibi:

"Bir elde kadeh, bir elde Kur'ân.

Ne helâldir işimiz, ne de haram.

Şu yarım yamalak dünyada,

Ne tam kâfiriz, ne de tam bir Müslüman!"

Müslümanların durumu bu. ALLAH Teâlâ ve Resûlü'nün emirleri yerine getirilmiyor. Muhalefet ediliyor. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor: "...O'nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli, acıklı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar."

Evet gerçek bu. Hâkim durumda olan ve istiklâllerini koruyan Müslümanlar, ALLAH ve Resûlüne itaat etmemeleri, birbirleriyle çekişmeleri, aralarındaki fitne-fesat ve kargaşa sebebiyle esarete ve zillete mahkûm oldular. "Kişinin cezası davranışı (ameli) cinsindendir" fetvasınca kendi içlerinde düşman gruplara ayrılan, hatta birbirlerine karşı kâfirlerle işbirliği yapan bir topluluk, firâsetsizlik ve basiretsizliklerinin cezası olarak düşmanlarına esir kılınmakla cezalandırılır. Olmaması gereken, fakat maalesef öyle hadiseler oluyor ki Müslümanlar İslâm'da ittifak ediyorlar fakat koltukta ihtilaf ediyorlar ve iktidar uğruna kıyasıya, acımasızca birbirleriyle savaşa girişiyorlar. Müslüman Müslümana acımazsa başkası acır mı? Bir Müslüman iktidar uğruna Hıristiyanlarla, Yahudilerle işbirliği yaparak Müslüman kardeşini saf dışı bırakmaya çalışır mı? Halbuki Cenâb-ı ALLAH:

"Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin..." ,

"Ey iman edenler! Yahudileri de, Hıristiyanları da kendinize dost edinmeyin, yar olarak benimsemeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar, yaranıdırlar. İçinizden kim onlara dost olursa, o da onlardandır. Hiç şüphe yok ki, ALLAH zulmeden kimseleri, doğru yola eriştirmez." buyurmaktadır.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de bir kısım Müslümanlar, Cenâb-ı Hakk'ın bu apaçık emrini çiğneyerek Hıristiyanlarla dost olmuşlar ve üstelik diğer Müslümanlarla savaşa girişmişlerdir. Gaye; iktidar, menfaat, ikbal ve hırs. Hak ve adalet değil! Alınacak ibret şudur ki, ALLAH'ın kanununu çiğneyenler ve çiğnenmesine seyirci kalanlar hüsrana düşerler, birliklerini kaybederler, zayıflar ve çeşitli şekillerde karşılarına çıkan fitneler, bela ve musibetler altında inim inim inlerler. Yine Cenâb-ı ALLAH'ın Kur'ân-ı Kerîm'inde: "ALLAH'a ve O'nun Peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, yoksa korku ile zaafa, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz, yardımınız kesilip devletiniz elden gider.." İlâhi fermanına kulak vermemişler ve gerçekten de korkuya kapılmışlar, zayıf düşmüşlerdir. Nihayet: "Öyle bir fitneden, musibetten korkun, sakının ki, o, içinizden yalnız zulmedenlere isabet etmez. (Bu belâ, başkalarına da geçer, umumî olur, herkesi perişan eder.) Hem bilin ki, ALLAH'ın azabı çok şiddetlidir." âyetinin hükmü tecelli etmiş ve fitne, musibet bütün İslâm ülkelerini derinden sarsmıştır. İşte, şu sıralar İslâm ülkelerinin, Müslümanların başına gelen belâların sebebini, bu ayet-i kerîmelerin ışığında aramak lâzımdır. Uhud savaşında, Müslümanlar kazanmış oldukları savaşı, sırf Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin bir emrine muhalefet etmeleri sebebiyle kaybetmediler mi? Bugün İslâm ülkeleri, Müslümanlar üstün değilse, zillet çukurlarında yuvarlanıyorlarsa; zalimlerin, kâfirlerin, mürtedlerin, muattıla güruhunun çizmeleri altında eziliyorsa, yumruklarını yiye yiye yerlerde sürükleniyorlarsa, kendimize bakalım. Kime itaat ediyoruz? ALLAH Teâlâ ve Resûlüne mi, yoksa başkalarına ve tağutlara mı? Evet kime? Sabah namazına kalkma, mışıl mışıl uyu. Veyahut sıcak yatağının basında, pijama ile Kevser ve İhlâs Süresiyle namaz kıl, sonra cup diye tekrar sıcak yatağa atla. Ondan sonra Müslümanlar muzaffer olsunlar. Tembel felsefesi bunlar hep. Rabbimiz Mü'minlere "üstün olmayı" vaat ediyor. Şayet üstün değilsek ki şüphesiz öyleyiz, öyleyse kendimize bakalım. Kendimizi yoklayalım. Bu sebeple zararın neresinden dönülürse kârdır. Tevbe edelim. ALLAH Teâlâ'ya kul, Resûlü'ne ümmet olalım. Ümitvar olalım. İstikbaldeki en büyük, gür sada İslâm'ın sadası olacaktır. Biz İslâm'a sımsıkı sarılırsak ve hakkıyla yaşarsak, şairin: "Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın.

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın." dediği gibi, ALLAH'ın mü'min kullarına Kur'ân'da bir va'di vardır. Zafer va'di... Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "ALLAH, sizden iman eden ve salih amellerde bulunanlara yemin ile vaadetmiştir ki; kendilerinden evvel gelen Müminleri, kâfirlerin yerine getirip hakim kıldığı gibi elbette onları da yeryüzünde kâfirlerin yerine geçirip hükümran edecek ve onlara kendileri için razı olduğu dini İslâm'ı yaşama imkanını elbette verecek ve onların her türlü korkularını üzerlerinden kaldırdıkdan sonra hallerini kat'i bir eminliğe, güvene elbette çevirecektir. Onlar bu güvenlik içinde Bana ibadet ederler, Bana hiç bir şeyi şirk, ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim kâfir olursa işte onlar fasıkların ta kendileridir."

Bu ayet-i kerîme, Müslümanlara, parlak bir geleceği vaat etmektedir. Ancak bu va'de lâyık olmanın şartları vardır.

1- Müslümanlar, ezelde Kaalu Belâ gününde ALLAH'a vermiş oldukları sözü, O'nunla yapmış oldukları ahd ve misakı unutmazlar, gereğini yerine getirirlerse,

2- İslâm dininin hükümlerini, emirlerini, yasaklarını ferdi ve toplumsal hayatlarına uygularlarsa,

3- Kendilerine ALLAH katından en güzel örnek, model ve rehber olarak gönderilmiş Peygambere itaat ve biat ederler, O'nun yolundan giderler, O'nun Sünnetini ve metotlarını esas kabul ederlerse,

4- Şeytanı ve tağutları dost, velî, yar, müttefik olarak kabul etmezlerse,

5- Parayı, serveti, malı-mülkü, şu fanî dünyanın aldatıcı ve oyalayıcı oyuncakları durumunda olan birtakım eşya, âlet ve vâsıtaları putlaştırmazlarsa,

6- ALLAH yolunda önce nefisleriyle, sonra harbî ve saldırgan kâfirlerle cihad ederlerse, bu va'de nail olurlar. Yoksa:

İslâm'a ihanet ederek, ahkâm-ı ilâhiyeye sırt çevirerek, Resul'ün yolunu bırakarak zafere nâil olunmaz.

http://www.itibarhaber.com/koese-yazilari-/mehmet-talu/3437-islam-alemi-nicin-bu-durumda
 

CEH

Asistan
İbn Mace, Sünen’inde Abdullah b. Ömer’den şöyle rivayet etmiştir:
Rasûlullah’ın yanında bulunan on kişiden biriydim. Yüzünü bize çevirdi ve şöyle buyurdu:
"Ey muhacirler! Sizin şu beş hâle yetişmenizden ve yaşamanızdan ALLAH’a sığınıyorum.
Bir millette fuhuş yaygınlaşır ve onu açıktan yaparlarsa ALLAH onlara önceki milletlerde bulunmayan hastalıklar ve ağrılar verir.
Bir millet ölçü ve tartıyı eksik yaparsa, kıtlık, dar geçim ve yönetici zulmü gibi musibetlere maruz kalır.
Bir millet mallarının zekâtını vermezse gökten inecek bir damla sudan mahrum bırakılır, masum hayvanlar olmasa yağmur yüzü görmezlerdi.
Bir millet ahdi bozarsa ALLAH onlara başka milletlerden düşman musallat eder. Onlar da ellerindekini alırlar. (BU MADDE'DE BU KONUNUN SEBEBİ CEVAPLANIYOR)
Yöneticileri ALLAH’ın kitabında indirdiği hükümlerle hükmetmezse ALLAH onları birbirine düşürür.”
 

nur29

Doçent
allah muhafaza bu maddelerin her biri günümüzde yaşanıyor
rabbim bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın
amin
amin
amin
 

BaRY

Profesör
Valla adamlar haçlı seferi düzenlerken biz, birbirimiz arkamızdan vurmakla meşguldük.
 

Frespo

Doçent
şerefsiz müslümandansa dürüst yahudiyi tercih ederim ben ya bende elhamdüllah müslümanım ama asıl önemli olan insanlık değil midir? iyi birisi karşımıza çıktığında mülüman çocuk be deriz dimi, o müslüman da biz değil miyiz peki?!
 

quasimodo

Profesör
şerefsiz müslümandansa dürüst yahudiyi tercih ederim ben ya bende elhamdüllah müslümanım ama asıl önemli olan insanlık değil midir? iyi birisi karşımıza çıktığında mülüman çocuk be deriz dimi, o müslüman da biz değil miyiz peki?!
bu cümle olmadı müslümansa şereflidir eğer şerefini kaybederse sen kardeşisin sorumlusun
yahudiyi tercih gibi bir hakkında yok hele onlara gönlün ısınırsa kim hangi kavmi severse onlardan haşrolura muhatap olursun
kendini ayırıyorsun sana müslüman değil demek kimsenin haddi değil bu ağır vebaldir iftira olursa eden dinden çıkar
 

kingandfox

Asistan
Çok güzel bir yazı, "Müslümanların pek çoğunun yaşantılarının, hayat tarzlarının İslâm ile, Kur'ân-ı Kerim ile pek alâkası kalmamıştır" neden kalmamıştır bende cok kısa bir şey eklemek istiyorum,

senelerdir kurani kerimlerimiz duvarlarimizda asılı kalmış, ne dedigini pek anlamamışız, duanlarin anlamlarini bilmemişiz, neden? türkce okumak yasak, neden yasak ? aslinda yasak degil taaa emeviler doneminden beri gelen bir ranttir. neden insanlar turkce okursa haciya hocaya ihtiyaclari kalmicak, neden türkce okursa dedigini anlayacak insanlar, birileri koltuklarinda rahat edemicek, anlarlarsa diceklerki o zaman sen yanlissin..

o zaman birlik düzen olacak muslumanlar içinde, yardımlaşma olacak, sahte gösteriş için ibadet edenlerin cezalarini ve kuranda nasil bir sekilde anlatildiklarini görecekler, neden ibadet ettiklerini öğrenecekler, hala "bir elif lam mim" 'in anlamını veremezsiniz gibi bir cumlenin arkasına saklanarak görmezden geliniyor. daha yeni yeni kurandaki emirlerin özüne inilmeye başlandi, daha yeni yaptiklarimiz irdelenmeye başladı.

bence müslüman aleminin en büyük eksiklerinden insanlarin kuranin anlamini öğretmeyen, öğretilmesinin yanliş oldugunu savunan, rant peşindeki sahtekar hocalardir. ama artık türkiye bunu aşmaya başladi. umutluyum çok ilersi için.
 

Juggernaut

Profesör
Çok güzel bir yazı, "Müslümanların pek çoğunun yaşantılarının, hayat tarzlarının İslâm ile, Kur'ân-ı Kerim ile pek alâkası kalmamıştır" neden kalmamıştır bende cok kısa bir şey eklemek istiyorum,

senelerdir kurani kerimlerimiz duvarlarimizda asılı kalmış, ne dedigini pek anlamamışız, duanlarin anlamlarini bilmemişiz, neden? türkce okumak yasak, neden yasak ? aslinda yasak degil taaa emeviler doneminden beri gelen bir ranttir. neden insanlar turkce okursa haciya hocaya ihtiyaclari kalmicak, neden türkce okursa dedigini anlayacak insanlar, birileri koltuklarinda rahat edemicek, anlarlarsa diceklerki o zaman sen yanlissin..

o zaman birlik düzen olacak muslumanlar içinde, yardımlaşma olacak, sahte gösteriş için ibadet edenlerin cezalarini ve kuranda nasil bir sekilde anlatildiklarini görecekler, neden ibadet ettiklerini öğrenecekler, hala "bir elif lam mim" 'in anlamını veremezsiniz gibi bir cumlenin arkasına saklanarak görmezden geliniyor. daha yeni yeni kurandaki emirlerin özüne inilmeye başlandi, daha yeni yaptiklarimiz irdelenmeye başladı.

bence müslüman aleminin en büyük eksiklerinden insanlarin kuranin anlamini öğretmeyen, öğretilmesinin yanliş oldugunu savunan, rant peşindeki sahtekar hocalardir. ama artık türkiye bunu aşmaya başladi. umutluyum çok ilersi için.

Bir de Atatürk Kuran-ı Türkçe' leştirmek için çalıştığında dinsiz oluyordu :icon_-1:
 

kingandfox

Asistan
Türkçe okumak yasak mı? Kim demiş? Al oku arkadaşım, Türkçe mealini.

değil tabiki kardeşim alip okuyoruz zaten, benim babanim zamaninda yok mus oyle şeyleri bir hoca varmıs herkes onun dedigini yaparmiş, hem sonra türkçe okumakda neymiş gözlerini kapatip arapça olarak ezberletirlermiş, ben cok iyi hatirliyorum, yaşar nuri öztürk televizyonlar bas bas bagiriyordu, bunu bu şekilde yapmak lazim diye, adam ne dinsizligi kaldi nede cia ajani olmadigi kaldi nede mossad. son 10 senedir yaygınlaşti kardeşim, onun oncesinde bir bir kafana takilan bir sey oldumu dogru hocanin yanina, o ne derse sana bir iki dinden bir sey bahseder, sonra allahtan kitaptan girer, oy zamanı nereye oy atacagindan cikarlardi.

şimdi bunlari burada tartışmak ne kadar dogrudur bilinmez ama kurani kerimin yazı olarak degilde söz olarak kelime kelime insanliga indigini göz önüne alirsak neden içimiz dışımız arapça olmuş abi ? hoca cumagünleri elini bir aciyor dua ediyor ne dedigni biliyormusun? şahsen ben bilmiyorum, cahilde diyebilirsiniz bilmiyorum, bunu neden incik boncuk saklar gibi yapiyorlar türkce soyle herkes anlasin... dedim ya o şimdi daha yeni yani kırılmaya başliyor bu kabuk.

onceden dedemlere köyün ağası traktor ve malzemelerini almak istemiş, babam hala der, "gavur icadidir mısır, bugday gibi nimetler gavur icadına çiğnendirmez" demişer:)
 

winstoncash

Profesör
Bir de Atatürk Kuran-ı Türkçe' leştirmek için çalıştığında dinsiz oluyordu :icon_-1:

Atatürk Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmemiştir.Türkçe tefsirinin yazılmasını sağlamıştır.Bundan dolayı da dinsizlikle suçlanması son derece saçma.Ama Atatürk vefat ettikten sonra İnönü ezanı Türkçeleştirmiş, evlerde Kur'an bulunmasını yasaklamış ve islam dininin ülkemizden tamamen silinmesi için elinden geleni ardına koymamıştır.İnönü'nün yaptıklarını Atatürk'e mal etmek çok yanlış.
İslam alemi neden bu durumda sorusuna gelince; Kur'an'ı doğru anlasak bile hayatımıza uygulamıyoruz maalesef.Kur'an'da bunlar bunlar buyurulmuş diye sağda solda ahkam kesiyoruz, Peygamber Efendimiz(s.a.v)'in "İlim Çin'de de olsa gidip alınız" hadisi ile övünüyoruz fakat ne öğrenmek için çaba sarfediyoruz ne de öğrendiklerimizi uygulamak için.
Bir de müslümanların birbirine düşmesinin en önemli sebeplerinden biri siyasettir bana sorarsanız.Siyasi düşünceleri farklı olan iki din kardeşi birbirine selam bile vermekten kaçınıyor.Malesef gerçekte çok hoş birşey olan cemaatleşmenin de bizdeki tezahürü bu şekilde.Üstad Bediüzzaman Hazretleri "Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım" derken çok da haksız değilmiş aslında...
 
Nedir bu Atatürk ve İsmet İnönü düşmanlığı anlamış değilim. Nedir bu Atatürk tahammülsüzlüğü? İslam dünyasına ve Türklük'e bu kadar yararı olmuş birini bu kabul edememenin nedeni ne? İsmet Paşa ise bir sürü hata yapmıştır ancak unutulmamalı ki Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye'ye en çok hizmeti olan kişi.

Ezan konusuna gelirsek Türkçe okunsa değerinden birşey mi kaybeder? Keşke Türkçe okunsa. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum?

Asıl konuya gelirsek siyaset, bencillik, cehalet, çıkarcılık, tahammülsüzlük, münafıkları dost edinme ve onları kendine rehber etme diye devam eder gider.
 

winstoncash

Profesör
Nedir bu Atatürk ve İsmet İnönü düşmanlığı anlamış değilim. Nedir bu Atatürk tahammülsüzlüğü? İslam dünyasına ve Türklük'e bu kadar yararı olmuş birini bu kabul edememenin nedeni ne? İsmet Paşa ise bir sürü hata yapmıştır ancak unutulmamalı ki Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye'ye en çok hizmeti olan ikinci kişi.

Ezan konusuna gelirsek Türkçe okunsa değerinden birşey mi kaybeder? Keşke Türkçe okunsa. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum?

Asıl konuya gelirsek siyaset, bencillik, cehalet, çıkarcılık, tahammülsüzlük, münafıkları dost edinme ve onları kendine rehber etme...

Yahu şu konuda Atatürk ile ilgili bir tane olumsuz yorum göster Allah Peygamber sevgisi varsa sende.Nasıl bir provokatörsün sen kardeşim?
Ezan Arapça okununca değerinden birşey kaybediyor mu?Ezanın manasını bilmeyen var mı?
Tanrı uludur cümlesinin Allah-u Ekber cümlesini tam olarak karşıladığına inanıyor musun?Sabah gün ağarmadan duyulan o ezan sesinin verdiği hazzı Tanrı uludur cümlesinden duyabilecek misin?
Kimsede Atatürk tahammülsüzlüğü yok ama sende çok bariz islama ve müslümana tahammülsüzlük var.Her mesajında bunu açıkça belli ediyorsun.
 

PcMaSTeR

Profesör
Ezan konusuna gelirsek Türkçe okunsa değerinden birşey mi kaybeder? Keşke Türkçe okunsa. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum?

Senin gibiler yüzünden bu halde olmasın islam ve türkiye alemi ha 3 yüzlü zafercem? ? Savunduğun partinin daha peygambere dine saygısı yok, kalkmış birde bu başlığa yorum yazıyor !

İnönü Atatürk'ü arkadan vurmuştur, İkisini nasıl oluyorda aynı kefeye koyuyorsunuz !

Bak yine işine gelmedi kaçtın !
 
Senin gibiler yüzünden bu halde olmasın islam ve türkiye alemi ha 3 yüzlü zafercem? ? Savunduğun partinin daha peygambere dine saygısı yok, kalkmış birde bu başlığa yorum yazıyor !

İnönü Atatürk'ü arkadan vurmuştur, İkisini nasıl oluyorda aynı kefeye koyuyorsunuz !

Bak yine işine gelmedi kaçtın !
Sanırım sen anlamakta zorlanıyorsun ben İsmet İnönü çok mükemmel demedim. Ben dedim ki İsmet İnönü birçok hata yapmıştır ancak buna rağmen Atatürk'ten sonra bu ülkeye en çok hizmet etmiş kişidir. Buna itirazın varsa sen kendi adayın adını söyle.

Savunduğum partinin dine saygısı sizden daha çok var. Sizin gibi İslam'ı pazara çıkarmadı. İnsanları inançlarına göre ayırmadı. Kimsenin dini inancına karışmadı. Allah ile kul arasına girme cüretinde bulunmadı. Kendi başarısızlılarını örtmek için dini kendine kılıf olarak seçmedi. Hiç kimsenin inançlarını başkasına şikayet etmedi. Hiç kimseden Yahudi cesaret madalyası almadı. Daha sayayım mı?

Bir de her acze düştüğünüzde din aşağı din yukarı demekten vazgeçin. Din sizin yanlışlarınızı örtmez. İnanın halinize gülmüyorum sadece sizin için üzülüyorum. İslam'a en büyük zararı sizin gibiler veriyor.

Siz vakalık olmuşsunuz sizinle uğraşmaktan bıktım.

Ayrıca neden kaçacak mışım? 24 saat bu forumun başında mı kalacağım? Senin cevap vermeni mi bekleyeceğim?
 

PcMaSTeR

Profesör
Savunduğum partinin dine saygısı sizden daha çok var. Sizin gibi İslam'ı pazara çıkarmadı. İnsanları inançlarına göre ayırmadı. Kimsenin dini inancına karışmadı. Allah ile kul arasına girme cüretinde bulunmadı. Kendi başarısızlılarını örtmek için dini kendine kılıf olarak seçmedi. Hiç kimsenin inançlarını başkasına şikayet etmedi. Hiç kimseden Yahudi cesaret madalyası almadı. Daha sayayım mı?

Yav sen ne konuştuğunun farkındamısın ? Ak parti Üstteki saydıklarının hangisini yaptı ha? Göstersene Örneklerle, Ayrıca Yalan söylemeyi bırak artık. Senin savunduğun partinin saygısızlıklarının delilleri ortada, boş konuşma.

Ayrıca Dini kullanan parti Chp'dir. Yeri geliyor bizden kral laik yok diyor, yeri geliyor karaçarfaşa dolanıyor ve " Dinde bizim, ülkede bizim" diye afiş bastırıyor.

Kendinizi çok güzel anlatmışsın. Yukarda saydıklarını ispatlayacak kanıtlar bekliyorum. Diğer başlıkta ki gibi kaynağı sen bul diyeceksen, senin akli durumundan şüphe ederim.
 
Yav sen ne konuştuğunun farkındamısın ? Ak parti Üstteki saydıklarının hangisini yaptı ha? Göstersene Örneklerle, Ayrıca Yalan söylemeyi bırak artık. Senin savunduğun partinin saygısızlıklarının delilleri ortada, boş konuşma.

Ayrıca Dini kullanan parti Chp'dir. Yeri geliyor bizden kral laik yok diyor, yeri geliyor karaçarfaşa dolanıyor ve " Dinde bizim, ülkede bizim" diye afiş bastırıyor.

Kendinizi çok güzel anlatmışsın. Yukarda saydıklarını ispatlayacak kanıtlar bekliyorum. Diğer başlıkta ki gibi kaynağı sen bul diyeceksen, senin akli durumundan şüphe ederim.
Bir cümle ezberlemişsin kaynak göstersene diye. İnanın cümle alem size gülüyor. Gözünü açarsan herşeyi görürsün. Sizin partinizin kırdığı ceviz bini aştı. Şunu unutmadan başbakanın Yahudi cesaret madalyasını ve İsrail başkanı Ehud Olmert ile Gazze saldırısından önce ne konuştuğunu bir zahmet açıklayıver.
 

PcMaSTeR

Profesör
Bir cümle ezberlemişsin kaynak göstersene diye. İnanın cümle alem size gülüyor. Gözünü açarsan herşeyi görürsün. Sizin partinizin kırdığı ceviz bini aştı. Şunu unutmadan başbakanın Yahudi cesaret madalyasını ve İsrail başkanı Ehud Olmert ile ne konuştuğunu bir zahmet açıklayıver.


Esas sana gülüyor, hatta gülmekten de öte birşeyler yapıyor ama burası uygun yer değil söylemek için. İşte senin gibiler yüzünden bu ülke, senin gibi yalan söyleyenler yüzünden böyle, bak o kadar saydın, ispatlayacak şey bulamadın. Koçum Buralar sana göre değil. Burası Yazdığı yazıyı ispatlayacak adamların mekanı, boş konuşmaya devam edeceksen 1 dk durma. Bak yine kaçtın, cevap yazıyorsun, çevrim dışı oluyorsun, çünkü yazacak belgen,delilin,kanıtın yok.

Ancak, Parti ceviz kırdı, yok laiklik karşıtı oldu(buda googledan toplandı ya tam komedi) yok şu yok bu. Söylediğin şeyin arkasında duracaksın, Delikanlı olacaksın.

Ödül konusuna gelirsek, bak Erdoğan'ın Yürekli adam olduğunu herkes görüyor, Sizin gibilerden yılmadığı için verilmiş olmasın o ödül ? Ayrıca O ödül alıyor bedavadan, sen donunun lastiğene kadar herşeyi yahudi malı kullanıyorsun. Coca Cola içerek 1 kurşunda sen sıkıyorsun.

Önce kendine bak, sonra elaleme laf söyle !
 

Son mesajlar

Üst