Hz. Muhammed'in karikatürüyle alay ettiği gerekçesiyle başı kesilerek öldürülen öğretmen

Bu konuyu okuyanlar

Dilara Kaya

Profesör

BatinY

Doçent
Bunları ülkelere alırlarsa normaldir böyle olaylar, modern bi insanı almazlar böyle ışidcileri alırlar gerçi aynısı Türkiye için de geçerli, yol hanı gibi herkes girebiliyor.
 

Craigdiizzeer

Doçent
Cezalı

Peygamberimizin Taif yolculuğu ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?​

Amcası ve zevcesinin vefatlarının ardından, Hazret-i Peygamber’e yapılan zulüm ve baskılar iyice arttı. O Sultânü’l-Enbiyâ’ya karşı yapılan düşmanca saldırılar, vahşet derecesine ulaştı. Öyle ki, Resûl-i Ekrem’in tâkatini zorlamaya başladı. Bunun üzerine Allâh Resûlü, yanına Zeyd’i (r.a.) de alarak Mekke’nin 120 km. ilerisindeki Tâif şehrine gitti. Orada on gün kaldı.

Tâiflilere İslâm’ı anlattı. Onları tevhîde dâvet etti. İleri gelenleri ile görüşerek, puta tapmaktan vazgeçip bir olan Allâh’a kullukta bulunmalarını telkîn etti. Tâif eşrâfından, yanına gidip konuşmadığı kimse kalmadı.

PEYGAMBERİMİZİN TAİF’TE TAŞLANMASI​

Fakat bu dâvet, Kureyşliler gibi putperest bir kavim olan Tâiflilerin arasında da korkunç bir fırtına kopmasına sebeb oldu. Nefsânî hayâtın girdaplarında yaşadıkları için hiçbiri hidâyete gelemedi. Üstelik Hazret-i Peygamber’e yapmadık ezâ ve cefâ da bırakmadılar:

Önce alay ettiler. Sonra hakârete başladılar. Ardından da kölelerini Allâh Resûlü’nün geçtiği yolların iki kenarında sıra yapıp O’nu hakâretlerle taşlattılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allâh Resûlü’ne eziyetlerine devâm ettiler. Hattâ kölelerini arkasından yollayarak bir müddet daha taş yağmuruna tuttular. Âlemlerin şânına yaratıldığı O Peygamberler Sultânı’nın mübârek ayakları kan içinde kalmış, ayakkabıları kanla dolmuştu. O’nu atılan taşlardan korumaya çalışan fedâkâr sahâbî Zeyd (r.a.) de yaralanmıştı. O, Allâh Resûlü’ne atılan taşlara kendi vücûdunu siper ederek:

–Ey Tâif halkı! Taşladığınız kimsenin bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?!..” diyordu.

Kendilerini zor-zahmet Mekkelilere âit bir bahçeye, bir hurma ağacının altına atıverdiler. Yerler mahzûn, gökler mahzûndu. Melekler mahzûndu. Cebrâîl mahzûndu. Mîkâîl, İsrâfîl, Azrâîl mahzûndu.

Başta Cebrâîl (a.s.) olmak üzere melekler, Allâh Teâlâ’dan izin alarak Resûlullâh’ın yanına koştular:

–Yâ Resûlallâh! Emir buyur, bu kavmi helâk edelim!” dediler.

O rahmet menbaı ve merhamet Peygamberi, uğradığı bu fecî muâmele karşısında bile bedduâ etmeyip ellerini dergâh-ı ilâhîye açarak:

Allâh’ım! Kuvvetimin zaafa uğradığını, çâresizliğimi, halk nazarında hor ve hakîr görülmemi Sana arz ediyorum.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belâlara aldırmam!

İlâhî! Sen kavmime hidâyet ver; onlar bilmiyorlar.


İlâhî! Sen râzı oluncaya kadar işte affını diliyorum... diye niyazda bulundu. (İbn-i Hişâm, II, 29-30; Heysemî, VI, 35; Buhârî, Bedʼüʼl-Halk, 7)

Resûlullâh Efendimiz’in dinlendiği bağın sâhibi olan Rebîaoğulları, Hazret- Peygamber’in hâline acıyarak O’na köleleri Addâs’la bir tabak üzüm gönderdiler. Addâs, tabağı Hazret-i Peygamber’e uzattı:

–Buyrun, yiyin!” dedi. Hazret-i Peygamber de:

“بِسْمِ اللهِ”​

diyerek yemeye başladı. Bu söz, Addâs’ın dikkatini çekti. Şimdiye kadar hiç kimseden böyle bir söz işitmemişti. Merak ve hayret içinde:

–Bu sözü, buralılar ne bilir ne de söylerler!..” diye mırıldandı. Ardından yine hayretle:

–Siz farklı bir insansınız! Buranın insanlarına benzemiyorsunuz! Siz kimsiniz?” dedi. Allâh Resûlü de:

–Sen nerelisin, hangi dindensin? diye sordu. Addâs:

–Ninovalıyım, Hıristiyanım!” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz:

–Demek sen, sâlih kul Yûnus bin Mettâ’nın memleketindensin! dedi. Addâs’ın şaşkınlığı iyice arttı:

–Sen Yûnus’u nereden biliyorsun?” dedi. Hazret-i Peygamber:

–Yûnus benim kardeşimdir. O, bir Peygamberdi. Ben de bir Peygamberim! buyurdu.

Bu sözler üzerine Addâs’ın gönül âleminden îman pınarları fışkırmaya başladı ve şevkle yerinden kalkarak Hazret-i Peygamber’in eline ve ayağına kapanıp kelime-i şehâdet getirdi. (İbn-i Hişâm, II, 30; Ya’kûbî, II, 36)

Efendileri, Addâs’ı bu tavrı sebebiyle ayıpladıklarında, şu cevâbı verdi:

Ben kendimi bildim bileli, yeryüzünde O’ndan daha hayırlı bir insan görmedim! O bana öyle bir söz söyledi ki, onu ancak bir peygamber bilebilirdi.” (İbn-i Hişâm, II, 31)

Ne saâdetti ki Addâs (r.a.), Allâh Resûlü’nün hayâtında en menfî şartlar altında îmân ederek O’nu tesellî eden bir mü’min olma şerefine nâil olmuştu. Hazret-i Peygamber, onun Müslüman olmasına o kadar sevinmişti ki, o an, çektiği çileleri neredeyse unutuvermişti.

Bugün Addâs’ın İslâm’a girdiği yerde onun adına izâfeten bir mescid bulunmakta ve Hazret-i Peygamberʼe üzüm ikram ettiği bahçe de muhafaza edilmektedir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa 1, Erkam Yayınları
 

epsilon06

Profesör
Kimin başı kesilmiş kesilcek olsa başta Ebu Cehilin Ebu Lehebinki kesilmesi emredilirdi.Onların cezası Allah katında zaten verilecek.Ha bu demek değil ki isteyen istediği gibi Peygamber Efendimize(S.A.V) hakaret edebilecek! Herkes haddini bilecek.Hakaret edene ifade özgürlüğü diye canım cicim diyemeyiz.Uygun şekilde ne yapılması gerekirse yapılır ama canı veren Allah'tır.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bu tarz haberleri nerden arayıp buluyorsunuz anlamıyorum hayır algı için mi dikkat çeksin diye mi paylaşıyorsunuz? O kadar haberin içinde şöyle şeyler paylaşmanızda tuhaf geliyor artık!
 

Craigdiizzeer

Doçent
Cezalı
Kimin başı kesilmiş kesilcek olsa başta Ebu Cehilin Ebu Lehebinki kesilmesi emredilirdi.Onların cezası Allah katında zaten verilecek.Ha bu demek değil ki isteyen istediği gibi Peygamber Efendimize(S.A.V) hakaret edebilecek! Herkes haddini bilecek.Hakaret edene ifade özgürlüğü diye canım cicim diyemeyiz.Uygun şekilde ne yapılması gerekirse yapılır ama canı veren Allah'tır.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bu tarz haberleri nerden arayıp buluyorsunuz anlamıyorum hayır algı için mi dikkat çeksin diye mi paylaşıyorsunuz? O kadar haberin içinde şöyle şeyler paylaşmanızda tuhaf geliyor artık!
Hocam dünya da skandal bu haber. Dünyaya sadece türkiye gözüyle bakamayız. İyi oldu olacak koronavirüsten de bahsetmeyelim. Onu da çinliler konuşsun. Çünkü orda çıkmış :)
 

morofobik

Profesör
Kimin başı kesilmiş kesilcek olsa başta Ebu Cehilin Ebu Lehebinki kesilmesi emredilirdi.Onların cezası Allah katında zaten verilecek.Ha bu demek değil ki isteyen istediği gibi Peygamber Efendimize(S.A.V) hakaret edebilecek! Herkes haddini bilecek.Hakaret edene ifade özgürlüğü diye canım cicim diyemeyiz.Uygun şekilde ne yapılması gerekirse yapılır ama canı veren Allah'tır.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bu tarz haberleri nerden arayıp buluyorsunuz anlamıyorum hayır algı için mi dikkat çeksin diye mi paylaşıyorsunuz? O kadar haberin içinde şöyle şeyler paylaşmanızda tuhaf geliyor artık!
İnsanların burada haber yapmasını bile dikkat çekmeye yoran bir takım 'insanlar'ın böyle bir konu hakkında konuşması bile beni sinir ediyor.
Ne yapacaktı haberi yazarken sizden özel olarak izin mi isteyecekti?Ne bu celallenmeler bi durun ,bi sakin olun dünya için de olan olayları burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız haber size göre saçma bana göre doğru olabilir olaya objektif bakın lütfen ayrıca bu kadar sinirinize gidiyorsa daha uygun üslup takınabilirsiniz.

İnsancıl günlere.
 

epsilon06

Profesör
Hocam dünya da skandal bu haber. Dünyaya sadece türkiye gözüyle bakamayız. İyi oldu olacak koronavirüsten de bahsetmeyelim. Onu da çinliler konuşsun. Çünkü orda çıkmış :)
Ne demek istediğimi burda uzun süredir olanlar anlayacaktır siz çekmek istediğiniz yöne çekebilirsini:)
İnsanların burada haber yapmasını bile dikkat çekmeye yoran bir takım 'insanlar'ın böyle bir konu hakkında konuşması bile beni sinir ediyor.
Ne yapacaktı haberi yazarken sizden özel olarak izin mi isteyecekti?Ne bu celallenmeler bi durun ,bi sakin olun dünya için de olan olayları burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız haber size göre saçma bana göre doğru olabilir olaya objektif bakın lütfen ayrıca bu kadar sinirinize gidiyorsa daha uygun üslup takınabilirsiniz.

İnsancıl günlere.
Sinir oluyorsanız es geçebilirsiniz.Benim demek istediğim bu tarz konulardan kastın ne olduğunu anlamak isteyen anladı.Uzun süredir burda olan herkes kimin hangi haberleri seçip önümüze koyduğunu biliyor.Maksat mevzu olsun reyting artsın belki de! Daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum.Siyaset bölümü ne kadar gereksizse bir takım haberlerde öyle gereksiz! Üslubumda bir sıkıntı yok.Objektiflik...Hepimizin isteği objektiflik sanırım. Size de bol insancıl günler.
 

umut4343

Asistan
Cahil topluluk cahil düşünceler yahu gidip neden bunu yaparsın iftira değilse tabi şimdi herkes özgür din konusunda fakat sen müslüman bir ülkedesin ne bekliyordun yalnış anlaşılmasın ben çok üzüldüm fakat böyle bir ülkede yaşıyoruz
 

Emre Özdoğan

Profesör
Kimin başı kesilmiş kesilcek olsa başta Ebu Cehilin Ebu Lehebinki kesilmesi emredilirdi.Onların cezası Allah katında zaten verilecek.Ha bu demek değil ki isteyen istediği gibi Peygamber Efendimize(S.A.V) hakaret edebilecek! Herkes haddini bilecek.Hakaret edene ifade özgürlüğü diye canım cicim diyemeyiz.Uygun şekilde ne yapılması gerekirse yapılır ama canı veren Allah'tır.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Bu tarz haberleri nerden arayıp buluyorsunuz anlamıyorum hayır algı için mi dikkat çeksin diye mi paylaşıyorsunuz? O kadar haberin içinde şöyle şeyler paylaşmanızda tuhaf geliyor artık!
Bu olayın gayet de haber değeri var. Mültecilere karşı olan bakış açısı bu kadar değişken iken birisinin öğretmenin başını kesmesi tabii ki gündeme getirilmesi gereken bir olay. Eğer şiddetle ilgili haber yapılmasaydı bugün atılan adımlar çok daha küçük olmuştu.
 

morofobik

Profesör
Ne demek istediğimi burda uzun süredir olanlar anlayacaktır siz çekmek istediğiniz yöne çekebilirsini:)

Sinir oluyorsanız es geçebilirsiniz.Benim demek istediğim bu tarz konulardan kastın ne olduğunu anlamak isteyen anladı.Uzun süredir burda olan herkes kimin hangi haberleri seçip önümüze koyduğunu biliyor.Maksat mevzu olsun reyting artsın belki de! Daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum.Siyaset bölümü ne kadar gereksizse bir takım haberlerde öyle gereksiz! Üslubumda bir sıkıntı yok.Objektiflik...Hepimizin isteği objektiflik sanırım. Size de bol insancıl günler.
Peki bu düşüncenizi neden ilk yorumunuzda belirtmediniz? 🙂
 

ozciceky

Profesör
Iyi olmuş. Peygamberimizle dalga geçenin sonu böyle olmalı..

Peki birisi Peygamberimiz ile dalga geçse idi siz onu öldürür müydünüz ?
Mesaj otomatik birleştirildi:

Anlamak mümkün değil. Evet karşıdaki kişi bir kesimin kutsalına saldırmış ve bu saldırıda bu eylemi yaptığı ülkede fikir özgürlüğü kapsamına sokuluyor olabilir.
Ama ne olursa olsun kimseye benim kutsalıma saldırdı diye karşısındakini öldürme veya yaralama hakkı verilemez. Yoksa toplumda herkes kendine hak gördüğü şekilde karşısındakinin cezasını vermeye kalkar ve toplum yaşanmaz bir hal alır.
 

SDN Son Haberler

Son mesajlar

Üst