Her Güne Bir Hadis-i Şerif

Şu anda konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Ziyaretçi & Botlar: 0)

mperk

Profesör
İbn Ömerin (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu.

Müslim, İman, 59 (l, 63)
 

mperk

Profesör
Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Allah aksıranı sever, fakat esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teâlâ’ya hamdederse, onun hamdini işiten her müslümanın yerhamükellah demesi üzerine bir vecîbedir. Esnemeye gelince, o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi geldiği zaman, onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü sizden biriniz esnediği zaman şeytan ona güler.”

Buhârî, Edeb 125, 128; Bed’ü’l–halk 11. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 7.
 

mperk

Profesör
Allahın adıyla Onun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Tirmizî, Deavât,13
 

mperk

Profesör
Ebû Zer radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.”

Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 30, Birr 45.
 

mperk

Profesör
Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.

Tirmizî, Deavât,73
 

mperk

Profesör
Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.

İbn Mâce, Edeb,57
 

mperk

Profesör
Allahım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.

Müslim, Zikir,73
 

Koca Adam

Profesör
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur'a çekmek zorunda kalsalardı kur'a çekerlerdi
Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi

Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi

Buhârî, Ezân 9, 32, Şehâdât 30; Müslim, Salât 129 Ayrıca bk Tirmizî, Mevâkît 52; Nesâî, Mevâkît 22, Ezân 31


Hadisten Öğrendiklerimiz
1 Ezan okumak İslam'ın vazgeçilmez esaslarından ve sünnetlerinden biridir

2 Ezanın pek çok faydası, fazileti ve hikmeti vardır İslam'ın itikad ve amel esaslarını bünyesinde barındıran ezan, inanmayanları dine, inananları ibadete davetdir
3 Müezzinlik, Allah katında ecri ve sevabı büyük hayırlardan biri olup, Efendimiz tarafından teşvik edilmiştir
4 Namazda ilk safta bulunmanın sevabı ve fazileti diğer saflardan daha çoktur
5 Camiye ve cemaate erken gelmek ve ilk saflarda yer almak sünnette teşvik edilmiştir
6 Cemaatle kılınan namazın fazileti, tek kılınan namazdan kat kat fazladır
7 Sabah ve yatsı namazlarında camiye gitmek ve cemaatle namaz kılmak, diğer vakitlerde cemaatle kılınan namazlardan daha faziletlidirÇünkü bu ikisi münafıklara en ağır gelen namazlardır
8 Münakaşalı işlerde kur'a çekmek câizdir
 

mperk

Profesör
Ebû Ümâme (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber mescidde idik. O esnada bir adam geldi ve:

"Ey Allah’ın Resûlü, ben bir hadd işledim, bana cezasını ver!" dedi. Resûlullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Aleyhissalâtu vesselâm yine sükut buyurdu. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama:

"Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?" buyurdu. O:

"Evet ey Allah’ın Resûlü!" dedi. Efendimiz:

"Sonra da bizimle namaz kıldın mı?" diye sordu. Adam:

"Evet ey Allah’ın Resûlü!" deyince, Efendimiz:

"Öyleyse Allah Teâlâ hazretleri haddini -veya günahını demişti- affetti" buyurdu."Buhârî, Hudûd: 27, Müslim, Tevbe: 44, 45, (2764, 2765); Ebû Davud, Hudûd: 9, (4381); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/214-215.
 

mperk

Profesör
Resulullah (sav) buyurdular ki

Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rzıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz.

Tirmizi, Zühd 33
 

Koca Adam

Profesör
Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu:

"Elhamdülillah geceye erdik Mülk de, Allah için geceye erdi Allah'tan başka ilah yoktur Tektir, ortağı yoktur Mülk O'nundur, hamdler O'nadır O, her şeye kadirdir Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden taleb ediyorum Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum!"

[ Müslim, Zikr 75, (2723); Tirmizi, Da'avat 13, (3387); Ebu Davud, Edeb 110, (5071) ]
 

mperk

Profesör
Cerir b. Abdullah (r.a.) şöyle anlatıyor:

Ben, Allah Resulü (a.s.) ile namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslümana nasihat etmek (hayır ve iyilik öğretmek) üzere sözleştim.

Müslim, İman, 97 (l, 75)
 

Koca Adam

Profesör
"La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!
- Günde yüz defa La ilahe illAllah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar." (Taberani )
 

mperk

Profesör
Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.

İbn Mâce, Edeb,57
 

mperk

Profesör
Allahım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır!

(Taberanî, el-Mu’cemü’l-evsât, IV, 189)
 

mperk

Profesör
Her kim receb ayında bir cenaze üzerine namaz kılarsa diri diri gömülen bir kız çocuğunu hayata kavuşturmuş gibi ( sevaba nâil ) olur

İbni Asâkir
 

mperk

Profesör
Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.

İbn Mâce, Edeb,57
 

Koca Adam

Profesör
Samsung S3ten ve almaktan bahsetmişken bunuda hatırlamak lazım gerekmiş;

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar]


(Kıyamette herkes, şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz:
1- Ömrünü nasıl geçirdi?
2- İlmi ile nasıl amel etti?
3- Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti?
4- Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı?) [Tirmizi


(Yiyip için, giyinin ve tasadduk edin. Fakat israf ve kibirden sakının!)


[Buhari]
 

mperk

Profesör
Ebû Saîd el–Hudrî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır.”

Müslim, Zikir 99.

Tirmizî, Fiten 26.

İbni Mâce, Fiten 19.
 

mperk

Profesör
Ebû Hüreyre radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”

Müslim, Zikr 38.

Ebû Dâvûd, Vitr 14

Tirmizî, Kırâat 12

İbni Mâce, Mukaddime 17.
 
Üst
stat counter