Hastane acillerinde bayram önlemi

Şu anda konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Ziyaretçi & Botlar: 0)

neet

Guru
Onursal Üye
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince, kamu ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek şekilde düzenlenmesini, beklenmedik hallerde ihtiyaca uygun tedbirlerin alınmasını istedi.


Nöbetler 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanacak.


Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin aksamadan yürümesi için alınması gereken önlemleri içeren genelge yayımladı.


Gümüş, ihtiyaç duyulduğu anda gecikmeye yer verilmeksizin 24 saat esasına dayalı verilmesi gereken sağlık hizmetlerinin, özelliği gereği, başta hekim ve sağlık personeli olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çoğu zaman mesai kavramına bağlı kalmaksızın, özellikle de bayram ve tatil günlerinde büyük fedakarlık ve üstün gayret göstererek emek yoğun bir çalışma düzeni içerisinde çalışmalarını zorunlu kıldığını ifade etti.


Ramazan Bayramı nedeniyle 26-30 Temmuz tarihlerine isabet eden tatil döneminde hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle vatandaşların ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin hastane acil servislerinde karşılanması gerektiğinden, bu birimlere müracaatlarda önemli artışlar olması ve dolayısıyla iş yükünün de önemli ölçüde artmasının beklendiğini kaydeden Gümüş, bu nedenle Ramazan Bayramı süresince, kamu ve özel tüm yataklı sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek şekilde düzenlenmesini, beklenmedik hallerde ihtiyaca uygun tedbirlerin alınmasını istedi.


Gümüş, bayram tatili süresince acil servislere başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla getirilen tüm vakalara gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin zamanında yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi için şu tedbirlerin alınmasını istedi:


-Acil servis hizmetleri, "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", yoğun bakım hizmetleri ise "Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları hakkında Tebliğ" hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülecek.


-Acil sağlık hizmetleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilecek.


-Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki veriler sürekli güncellenecek, ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyon yapılacak.


-Acil servislerde, laboratuvar ve görüntüleme birimleriyle hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum gibi ihtiyaçlar bulundurulacak, lüzumu halinde takviye sağlanması için planlama ve organizasyonlar önceden yapılacak.


-Nöbet hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre ve hizmet sunumunda hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanması ve yürütülebilmesi için acil yardım, laboratuvar, görüntüleme ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birim ve sorumlularına gerekli bildirimler önceden tebliğ edilecek.


-Radyoterapi merkezleri tarafından verilmekte olan hizmetlerdeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetleri, bayram tatili günlerinde de hasta mağduriyetine yol açmaksızın hizmete devamının sağlanması için gerekli önlemler alınacak.


-Diyaliz birimlerinde hizmetler aksatılmayacak, hastaların tedavi planına uygun sürdürülecek.


-Önceden planlanmış ev ziyaretleri kapsamında, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması ve pansuman gibi tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatılmaması için nöbet düzenlemeleri kapsamında evde sağlık hizmetlerinin devamı sağlanacak.

YeniŞafak
 
Üst
stat counter