Dünya Liderlerinin Atatürk icin Yorumları

defacerGLD

Profesör
AMERIKA

John F.KENNEDY
(A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)


Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

Franklin ROOSEVELT
(A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1938)Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

General Mc ARTHUR


Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

Franklin ROOSEVELT 1928
ABD Başkanı


Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

Chicago Tribune


Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

New York Times


İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

Gladys Baker(Gazeteci)


ALMANYA

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

Prof.Walter L.WRIHT Jr.


Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi


Almanya, ATATÜRK'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

Berlin, Alman Ajansı


Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.Illustrierte Dergisi


O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

Herbert MELZIG


FRANSA

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.

Noelle Gazetesi


Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk'ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

Maurice BAUMANT(Profesör)


Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

Excelsior Gazetesi

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

Le Jour-Echo de Paris


Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

AFGANİSTAN

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Emanullah HAN
Afgan Kralı

ARNAVUTLUK

Bu Türk Milleti yastadır.Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

Stipsi GazetesiAVUSTURYA

Büyük düşüncelerin adamı...bir devlet mimarıydı.

Neue Freie Presse, ViyanaAtatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL


BELÇİKA

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.

Libre Belgique gazetesi


BULGARİSTAN

Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.

Bulgar Dness Gazetesi


ÇİN

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Ma Shao-Cheng(Yazar)


DANIMARKA

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

National Tidende Gazetesi

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

Kopenhag-National TidendeFİNLANDİYA

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

Hufvud Stadbladet Gazetesi


HİNDİSTAN

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

Star of IndiaAtatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Bayan Sucheta KRIPALANI

Hint Parlamento Heyeti Başkanı


İRAN

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Tahran Gazetesi


Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

İran GazetesiİSRAiL

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

Palestine PostMustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Ben Gurion
İsrail Başbakanı (1963)İSVEÇ

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

Nya Dagligt GazetesiİSVİÇRE

Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

Profesör MORRFYalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.

Profesör SEKRETANİTALYA

Hayatının sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

C.C.SFORZAÜstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

F.Perrone Di San Martino (Yazar)Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.

Tribuna GazetesiJAPONYA

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

Japon TimesYüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

The Japon CohronicleLÜBNAN

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

KERAMA

Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963)Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir...

L'Orient Gazetesi (1938)Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

Ennehar Gazetesi (1938)Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.

An NaharMACARİSTAN

Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

Esti Ujsag.Macar.Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

Pester lioyd GazetesiTürkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

Prof.M.Zaajti FranesMISIR

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

Egyptian GazeteNORVEÇ

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

Le Morgen Bladet GazetesiPAKİSTAN

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...

Eyüp Han
Pakistan CumhurbaşkanıBizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

Ikbal(Sair)POLONYA

O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

Gazeta PolskaROMANYA

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Independance Romaine Gazetesi(12 Kasım 1938)Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Timpul Gazetesi(12 Kasım 1938)RUSYA

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Sovyet Başbakanı KalininSURİYE

Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana ***ürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...

Elifba GazetesiAtatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

El Tekaddum GazetesiYUGOSLAVYA

Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

Branko Aczemovic (Elçi)Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.

Politika GazetesiYUNANİSTAN

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

Katimerini


Atatürk'e hakaret edecekler:
1593973869942.png

daha devam edecekler için link
 

kralloflu61

Üyecik
Sıkıntı Atatürk-İslam ilişkisinde. Tüm sorunların ana kaynağı bu. İnsanımızın büyük çoğunluğu Atatürk müslüman değil diye onu rededecek seviyede.
bence sorun bu değil,şöyle düşünelim yahudi bir komutanın ülkemize ve ordumuza çok büyük katkıları ve hizmetleri olsaydı, belki yahudi diye sevilmezdi ve çok benimsenmezdi ama kimse arkasından da sövmezdi en azından vefa gösterirdi ancak Atatürk'ün arkasından sövenler çok fazla
 

bud

Profesör
Yasaklı
bence sorun bu değil,şöyle düşünelim yahudi bir komutanın ülkemize ve ordumuza çok büyük katkıları ve hizmetleri olsaydı, belki yahudi diye sevilmezdi ve çok benimsenmezdi ama kimse arkasından da sövmezdi en azından vefa gösterirdi ancak Atatürk'ün arkasından sövenler çok fazla

Yok Atatürk ve vizyonu hakkında en ufak bilgiye sahip olmayıp kafir diye saldıran insanları tanıyorum.
 

Görkem Say

Ride for Ruin and World's Ending!
Yönetici
Super Moderator
Editor
Atatürk'ün değeri bilinir. Atatürk'ü herkes sever sayar.

Sıkıntı kendini Atatürkçü Kemalist diye tanıtımlayıp ( Yada tanıtıp ) onun yolunda gitmeyen veya düşünce yapısını söylemlerini gram anlayamayan veya yanlış yorumlayan insanlar...
Atatürk'ü İslama ihanet ettiği vasıtasıyla sevmeyen hatta hakarete varan ifadeler kullanan birçok kişi var ve sayılarını bilseniz gerçekten üzülürsünüz.
 

utkuversus

Cem Karaca Hayranı
Yönetici
Moderatör
Atatürk'ü İslama ihanet ettiği vasıtasıyla sevmeyen hatta hakarete varan ifadeler kullanan birçok kişi var ve sayılarını bilseniz gerçekten üzülürsünüz.
Öyle olmadığını öğrendiklerinde FETÖ'de olduğu gibi hata ettik diyecekler de iş işten geçecek... FETÖ gibilerini astı diye Müslüman adama din düşmanı diyenlerle dolu her yer. Sen Müslümansın, adamın Müslüman olma ihtimaline karşı bile ona Ateist demek Cehennemlik bir hareket değil mi?
Mesaj otomatik birleştirildi:

Niye sevmek zorunda mıyım ben kamil?
Fatih Sultan Mehmed Han'ı seviyor musunuz? Bu hesaba göre onu da sevmemeniz lazım.
 

Ghost 123

Profesör
Öyle olmadığını öğrendiklerinde FETÖ'de olduğu gibi hata ettik diyecekler de iş işten geçecek... FETÖ gibilerini astı diye Müslüman adama din düşmanı diyenlerle dolu her yer. Sen Müslümansın, adamın Müslüman olma ihtimaline karşı bile ona Ateist demek Cehennemlik bir hareket değil mi?
Mesaj otomatik birleştirildi:


Fatih Sultan Mehmed Han'ı seviyor musunuz? Bu hesaba göre onu da sevmemeniz lazım.
Ben Fatih Sultan Mehmet'i severim ama bi dönem her ne kadar Atatürk'e biraz sempati beslemiş olsamda bir türlü sevemedim nedense özelliklede Atatürkçüler yüzünden ama bir insan başka bir insanı sevmeyebilir bu gayet doğal siz neden bu kadar kudurdunuz anlamıyorum, ben Atatürk'e tapmıyorum diye mi? 🤪
 

OzkanK.

Profesör
Atatürk'ü İslama ihanet ettiği vasıtasıyla sevmeyen hatta hakarete varan ifadeler kullanan birçok kişi var ve sayılarını bilseniz gerçekten üzülürsünüz.

O onları öyle düşünenleri bağlar. ( Zorla Atatürk'ü mü sevdirecez insanlara. ) Sevmeyen sevmesin.

Açıkçası ben Atatürk'ü severim sayarım ve Evlatları için mücadele etmiş bir BABA gözü ile bakarım. Doğrusu ile yanlışı ile. Ama ondan sonra gelen kendini Kemalist diye tanımlayan düşünce yapısını sevmem açıkçası... ( Laikliği Müslüman düşmanlığı gören. Kendini gerçek TÜrk görüp üstün sanan karşı tarafı ötekileştiren insanları sevmem. )
 

utkuversus

Cem Karaca Hayranı
Yönetici
Moderatör
Ben Fatih Sultan Mehmet'i severim ama bi dönem her ne kadar Atatürk'e biraz sempati beslemiş olsamda bir türlü sevemedim nedense özelliklede Atatürkçüler yüzünden ama bir insan başka bir insanı sevmeyebilir bu gayet doğal siz neden bu kadar kudurdunuz anlamıyorum, ben Atatürk'e tapmıyorum diye mi? 🤪
Bu Tapma değildir.
Fatih Sultan Mehmed Han nasıl İstanbul'u Fetih etti ise, Mustafa Kemal de İşgal altındaki tüm anadoluyu Evelallah tekrar Fetih etmiştir..
 

utkuversus

Cem Karaca Hayranı
Yönetici
Moderatör
Bu durumda Atatürkü sevmek zorunda mı kalıyorum?
Sevmek zorunda kalmak değil olay. Olay yorumunuzun saçmalığında. Sevmeyebilirsiniz ama;
"Atatürk'ü herkes sever sayar." gibi birleştirici bir mesajın altına dalga geçer gibi;
"Ben sevmiyorum qral." yazmanız, atalarınıza karşı olan sonsuz saygınızı gösterir vesselam.
İyi Forumlar.
 

Ghost 123

Profesör
,
Sevmek zorunda kalmak değil olay. Olay yorumunuzun saçmalığında. Sevmeyebilirsiniz ama;
"Atatürk'ü herkes sever sayar." gibi birleştirici bir mesajın altına dalga geçer gibi;
"Ben sevmiyorum qral." yazmanız, atalarınıza karşı olan sonsuz saygınızı gösterir vesselam.
İyi Forumlar.
Ben saygısızlık olması amacıyla söylememiştim orda bir genelleme olduğu için orayı alıntıladım sizi rahatsız ettiysem özür dilerim.
İyi Forumlar.
 

CapScroLL

Profesör
Yasaklı
Herkes sevmek zorunda değil, ben sevmiyorum sevene de karışmıyorum sevmeyene de karışmıyorum. İnsanlar öldürülebilir ama fikirleri öldürülemez, seven de sevmeyen de bu toprakların evladı şunu anlasanız artık. Sizin dediğinize kalırsak Kâzım Karabekir bu ülkeye hizmet etmemiştir, Atatürk'ü sevmediği için vatan hainidir? Böyle bir düşünce olamaz kardeşim, sevene de saygı duymak zorundasın sevmeyene de saygı duymak zorundasın, insanları ayrıştırmayı bırakın.
 

Son mesajlar

Üst