• GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!

Dini söz ve kitaplar

Bu konuyu okuyanlar

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
imam gazali kalplerin keşfi


Yeryüzü, günahtan sakınarak iyiliğe koşan mü-min kula şahitlik ederek bu adam namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihad etti» diyecek, mümin kul da sevinecektir.

yeryüzü, kâfir ve günahkârların aleyhinde şahitlik ederek bu şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram yedi diyecektir. ulu Allah sorguya çekerse vay hal-lerine!

Merhametlilerin en merhametlisi olan ulu Allah (C.C) kâfir ve günahkârları inceden inceye sorguya çekerse vay hallerine

Mümin, vücudunun bütün âzaları ile Allah'dan korkandır.

Allah korkusu taşıyan kul dilini yalan dedikodu, iftira ve boş konuşmaktan alıkor, zikirle, Kur'an okumakla ve ilimle meşgûl eder.

Allah korkusu kalbde belirir kul düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz.

kıskançlık iyilikleri mahveder.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
Ateş odunu nasıl yer ve yakarsa kıskançlık da iyilikleri öyle yok eder

kıskançlık, kalb hastalıklarındandır bu hastalık ancak ilim ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir.

Allah korkusu göz'de belirir kul, haram yiyecek içecek haram olan hiç bir şeye bakmaz. Dünyaya aç gözlerle değil, ibret amacı ile bakar.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur: Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.»

Allah korkusu karın'da belirir kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

insanoğlunun karnına haram lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece melekler lânet yağdırırlar

haram lokma yiyen kişi lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir.»

Allah korkusu eller'de belirir kul ellerini harama değil. Allah'ın rızasına uygun şeylere uzatır

Ulu Allah yetmiş bin gözlü yetmiş bin bölümü olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak Allah korkusu ile haramdan
uzak duranlar girebileceklerdir

Allah korkusu ayaklarda belirir kul günaha değil, Allah'ın emrine ve rızasına yürür, alimlerle ve iyi amel işleyenlerle adım atar.

Allah korkusu Amel'de belirir kul ibadetini sırf Allah rızası için yapar riya ve münafıklıktan kaçınır,

Allah buyurdu

Rabb'ının katında Ahiret, günahdan korkanlar İçindir

Ulu Allah buyurur Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz cennet ve pınar başlarındadırlar

Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler

Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar

Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin»

Hz. Davud bir kurdu küçümseyince o kurt Allah'ın emri ile dile gelip ben
Her gün, bin kere Allahuekber sübhanallah elhamdülillah diyerek Allahı zikreder bin kerede Hz Resula soyuna ashabına dua salat ve selam ederim der Hz. Davud as kurdu küçümsediğine pişman olur, Allah'dan korkar tevbe eder ve yalnızca rabbine sığınır.

Subhanellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illellahu vellahu ekber

Alah'ı noksanlıktan tenzih ederim, hamd O'na mahsustur, O'ndan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür

Ellahumme salli alâ seyyidina Muhammedininnebiyyilümmiyyi ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem

Allah'ım Peygamberin Muhammed O'nun soyundan gelenlere ve sahabilere rahmet ihsan eyle
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
imam gazali kalplerin keşfi


Hz. İbrahim işlediği bir günahı hatırlayınca baygınlık geçirir kalb çarpıntısı bir mil uzaktan duyulurdu


Hz ibrahim günahını hatırlayınca
baygınlık geçirir çok ağlar korkardı cebrail as bir gün Allah selamını getiririp sordu dostundan korkan bir dost gördünmü Hz resul cevap verdi Ey Cebrail Kusurum aklıma gelip cezasını düşününce dostluğu unutur haya ederim ne diyor Hz Muhammed Allah korkusu ile ağlayan kimse cehenneme girmez


peygamber ve salihler günahını
hatırlayınca çok ağlardı, Hz ibrahim in yanaklarından süzülen yaşların bıraktığı iki siyah iz her zaman yüzünde görülürdü.


Peygamberimiz buyuruyor Sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusu ile ağlayan kimse de cehenneme girmez


Peygamberimiz buyuruyor kim Allah korkusu ile ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar


Kıyamet günü kul Allah katına çıkarılacak ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir.


kıyamette günahkar kişi tam cehenneme atılırken kirpikleri dile
gelerek diyecektir ki Rabb'im Resul ün Muhammed «kim Allah korkusu ile ağlarsa Allah yaş döken gözleri cehenneme haram kılar diye bildirdi Ben korkundan ağlamıştım.
Bunun üzerine dünyada Allah korkusu ile ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir.


Kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki, bütün ümmetler dehşetinden dizüstü" kapaklanacaklardır.


ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki sen her ümmeti dizüstü çökmüş endişe ile bekler görürsün. Her ümmet
amel defterini almaya çağılır


İnsanlar cehenneme yaklaştığında onun öfke ve kükreyişini beş yüz yıllık mesafeden duyacaktır.


kıyamet günü peygamberler dahil herkes kendi derdine düşecek Yalnız peygamberlerin ulusu Hz. Muhammed müstesna O ümmetim ne olacak diyecektir.


kıyamet günü efendimiz ateş çıkınca ey ateş Namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar Allahdan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin buyuracaktır


kıyamet günü Cebrail as bir bardak su getirerek Peygamberimize bu Bu ümmetinin, Allah korkusu ile ağlayan günahkârların gözyaşıdır
diyince Hz Muhammed bu suyu cehennem ateşinin üzerine dökecek ve ateş sönecektir


kıyamet günü ateş çıkınca Hz Nebi
ümmeti Namaz kılanlar, doğrular Allahdan korkanlar oruçlular hakkı için Allaha dua edecektir o an
Cebrail as bir bardak suyu bu Allah
korkusu ile ağlayanların gözyaşıdır
diyip efendimize verecek Hz Sav
suyu cehennem ateşine dökünce cehennem Allahu telâmın emri ile sönecektir
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
imam gazali kalplerin keşfi

Peygamber'imiz (S.A.S.) şöyle dua ederdi Allah'ım! Bana senin korkun ile ağlayan iki göz bağışla

Peygamber'imiz buyuruyor Hiç bîr mümin düşünülemez ki, Allah korkusu ile gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de o kula cehennem ateşi değsin.

İbni Munzir ağlayınca gözyaşları ile yüzünü, sakalını ovar gözyaşı değen yere cehennem ateşi değmez derdi.

Mümin Allah'ın gazabından korkmalı ve nefsin azgın arzularına uymaktan sakınmalıdır.

Allah buyuruyor Nefsinin azgın arzularına uyan ve dünya hayatını Ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir.
*
Rabb'ının makamından ve nefsini azgın arzulardan alıkoyanların varacağı yer ise cennettir


Allah'ın gazabından kurtularak sevab ve rahmete nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı,

Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahdan sakınmalıdır

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Cennetlikler cennete girdikleri zaman melekler onları türlü türlü hayır ve nimetlerle karşılarlar,

onlar için sedirler kurularak döşenir. Kendilerine çeşit çeşit yemek ve meyvalar ikram edilir.

Cennetlikler «bize yapılmış bir vaad vardı zamanı geldi diyince Allah (C.C.) meleklere perdeleri kaldırın» diye emir buyurur.

Melekler «ey Rabb'imiz! Bunlar seni nasıl görebilir günah işlemişlerdi» derler. Meleklerin sözlerine karşılık ulu Allah buyurur Perdeleri kaldırın, onlar dünyada bana kavuşmak arzusu ile zikretmişler, secde etmişler ve gözyaşı dökmüşlerdir,»

cennette Perdeler kaldırılır ve Allah katında secdeye kapanırlar. Allah onlara «kaldırın başınızı, zira burası amel yeri değil bağış ve mükâfat yeridir» diye buyurur.

ulu Allah şöyle seslenir, «ey kullarım, selâm üzerinize olsun!

ey Rabb'imiz sen bize hiç bir gözün görüp hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insanın hayalinde canlandırmadığı nimetler verdin»

ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur Allah onlardan hoşnud oldu, onlar da Allah'dan hoşnud oldu

Rahim olan Rabb'den selâm vardır

Ulu Allah (C.C.) Hazreti Musa'ya Ya Musa sana yakın olmamı istiyorsan Muhammed sav eçok selât-ü selâm getir.

ulu Allah (C.C.) buyurur Herkes Kıyamet günü için ne amel işlediğine baksın

Ey insan! Bilmelisin ki, kötülüğü ısrarla emreden nefis, sana İblisden daha düşmandır.

Şeytan, ancak nefsin heva ve azgın istekleri yolu ile senin üzerinde baskı kurabilir.

Nefsin seni aşırı emellerle ve dayanaksız kuruntularla aldatmasın.

gamsızlık, gaflet, vurdumduymazlık rehavet düşkünlüğü, tembellik ve miskinlik nefsin karakteristik özelliklerindendir

nefsinden hoşnut olup dediğine uyarsan mahvolursun, onu bir an kontrol ve hesabından kaçınırsan batarsın,

arzularına boyun eğersen seni cehenneme götürür.

nefsin Hayra yöneltilemez
belâların başı, rezilliklerin kaynağı» şeytanın hazinesi, her türlü kötülüğün sığınağıdır.

Allah (C.C.) buyuruyor Âllah'dan korkunuz. Çünkü O, iyi-kötü yaptığınız her şeyden haberdardır

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki Bir saat düşünmek, bir yıllık nâfile ve câhilâne olarak yapılan ibadetten daha hayırlıdır

Aklı başında olanın günahlarına tevbe etmesi, âhirette ken-disini kurtarıp saadete ulaştıracak şeyler üzerine düşünmesi, aşırı emelleri gemlemesi, gerekir

Aklı başında olanın zaman geçmeden tevbe etmesi, Allah'ı zikretmesi, yasaklardan kaçınması, nefsine karşı direnmesi gerekir.

Nefis bir puttur, nefsine boyun eğen puta tapmış olur

Allah'a ihlâsla kul olanlar, sırf O'na kulluk etmeyi başaranlar nefislerini yenen kimselerdir.

Lokman-ı Hakim demiştir ki

Oğlum Uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma
*
çok yiyip çok uyuyanlar; Kıyamet gününe, salih amel yönünden eli boş varırlar»

Peygamber'imiz buyuruyor ki:

Çok yeyip içerek kalbi öldürmeyin.
*
çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür.
*
Oburluk, anlayış ve bilgi azlığına yol açar,
*
mide şişkinliği. zekâ keskinliğini giderir

bir gün Yahya as şeytan ı bir tomar yular ile görüp sorar Hz.Yahya bu nedir» diye sorar. Şeytan «bunlar insan oğullarını avlamama yarayan azgın nefsi arzulardır diye cevaplar


Hz. Ebubekir şöyle buyurur,

Allah'a ibadet etmenin tadına varayım diye müslüman olduğumdan beri doyasıya yemedim.

Allah'a kavuşmak şevki ile kanasıya içmedim. Çünkü, çok yemek, az ibadete sebep olur,

insan çok yiyince vücudu ağırlaşır, göz kapaklarına ağırlık çöker, azalan gevşer elinden, uykudan başka bir şey gelmez, çöplüğe atılmış bir leş gibi olur

Allah buyurur ki, kulumun canını alırsam cennete yerleştireceğim

ona şifa verirsem etini daha semiz etle, kanını daha daha yarayışlı bir kanla değiştireceğim günahlarını da muhakkak sileceğim.


israiloğullarında bir fasık vardı halk ondan kurtulmak için dua etti ve Hz Musa o genci sürgün etti genç bir mağaraya sığındı ve dua etti
Allah'ım rahmetinden mahrum etme. kalbimi ve beni ateşte yakma
Delikanlının bu duası ile Allah, meleklerini gönderdi gencin gönlü feraha kavuştu günahtan arındı ve Al-lah'ın rahmetine kavuştu.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
İmam gazali kalplerin keşfi


Allah cc Hz. Musa'yı bir köye gönderir burada Hz Musa Allahın sürgün ettiği bir gencin ölüsünü görür Allah cc açıklar ya musa bu genç bana yakardı ana ve evlat sevgisine katlandı dua etti onu affettim rahmet ettim Bilirsin garip öldüğünde yer ve gök ona yas tutar diyince bu adamın mezarını melekler kazdı Hz musa defnetti


Garip bir kimse komaya girince Allah meleklerine buyurur ey meleklerim! Bu gariptir, yolcudur, çoluk - çocuğundan ayrı düştü. Ölünce ağlayacak kimsesi yoktur
Arkasından Allah, melekleri adamın
anası babası çocuğu kılığına sokar son nefeste garip adam ailesini
görür ruhunu huzur ve sevinç içinde teslim eder


İbni Ata der ki, «Kulun gerçek mümin olup olmadığı belâ ve ferahlıkla karşılaştığı an belli olur
*
bir kimse insan ve cinlerin bilgisini nefsinde toplamış olsa da belâ rüzgârı estiği zaman şikâyet ederse, ilm ve amelinin faydası yoktur


Hadis-i Kudsî'de ulu Allah buyurur
takdirime razı olmayanlar verilene şükretmeyenler benden başka bir rabb arasınlar.»


peygamberlerden biri elli yıl Allah'a ibadet etmiş. Allah onu affedince Allah'ım, günah işlemedim ki demiş ve Allah boyun damarına hızla Peygamber uyuyamamış ve bir meleğe şikayet edince ulu Allah buyurmuş ellisenelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikâyet etmenin günahını bile karşılayamaz


Aklı başında olan, nefsin azgın arzularını açlıkla sindirmelidir Çünkü Allah'ın düşmanı olan nefsin arzularını ancak açlık gemleyebilir


Nefsin azgın arzuları, yemek ve içmek şeytanın vasıtalarıdır.


Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur


Şeytan, insan vücudunda kan damarları yolu ile dolaşır, onun dolaşım yolunu açlıkla daraltınız.
*
Kıyamet günü, insanların Allah'a en yakın olanı, en uzun müddet aç ve susuz kalanıdır
*
İnsanoğlu hesabına en büyük tehlike kaynağı, midenin doyumsuz ar-zularıdır.
*
Hz. Adem ile Havva'nın huzur ve istikrar yurdu cennetten yokluk diyarı dünyaya gönderilme sebebi nefsi arzulardır
*
Vücud azaları toprağını azgın arzularla sulayanlar, kalblerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.»


Ulu Allah (C.C.) Melekleri akıllı ve azınlığa karşı isteksiz yaratmıştır.


Ulu Allah (C.C.) Hayvanları azgın isteklerle donatmış fa-kat onların yapısına akıl katmamıştır.


Ulu Allah cc İnsanoğlunu akıl ve arzularıyla yaratmıştır aklını arzu kontrolüne veren hayvanlardan aşağıdır arzularını kontrolde tutan ise meleklerden üstündür


İbrahim Havvas hz leri ham bir nar ısırır ekşi bir tat gelince yere atar
yolda üzerine arı üşüşmüş bir Allah dostu görür Allaha dua et seni arılardan kurtarsın diyince adam ya ibrahim asıl sen dua et ki nar düşkünlüğünden kurtul çünkü arı acısı dünyadadır vücudu incitir ama
Nar acısını ahirette çekersin, ve
azgın arzular, iğneyi kalbe batırır


Nefsin aşırı arzuları padişahları köle yaptığı gibi sabır da köleleri
padişahlığa yükseltir.


Hz. Yusuf sabrı sayesinde Mısır meliki oldu Züleyha ise azgın nefsi yüzünden, Hz. Yusuf'a olan aşkını gemleyemedi zavallı, düşkün yaşlı yoksul, ve mahrum duruma düştü.


Ebul Hasan Errazi hzleri ölümden iki yıl sonra babasını rüyada görür, üzerinde katran bir elbise vardır. sorar, babacığım, niye cehennem kılığı içindesin Babası şu nasihati
verir yavrum, nefsim cehenneme sürükledi! Sakın nefsine aldanma»
peygamberimiz şöyle dua ederdi
Allah’ım düşmanları perişan eyle


peygamberimiz şöyle dua ederdi
Allah’ım düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.”


Şeytan, dünya, nefsim ve sonu olmayan arzular. Hepsi de düşmanım, acaba kurtuluş nasıl?


İhtiras ve kuruntuların karanlığında
Nefsimin beni sonu olmayan arzulara çağırdığını görüyorum


Hatem'ül Asam hzleri der ki nefsim ayakbağım, ilmim silâhım günahım hayal kırıklığım şeytan düşmandır Nefsimin ar-zusuna, asla uymam.


kâfirlerle savaşmak bir cihad'dır. Ulu Allah Allah yolunda cihad edenler âyet-i celilesinde bu cihadı işaret edmiştir


ilim ve deliller ile batıla karşı koyma bir cihaddır. ulu Allah ın En iyi usulle onlara karşı koy» âyet-i kerimesi, bu cihada işaret eder.


kötülüğü emreden nefse karşı çıkmak ta cihaddır Allah cc buyurur uğrumuzda cihad edenlere yollarımızı gösteririz
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
ömer döngeloğlu sözleri


İsʟᴀ̂ᴍ·ıɴ iʟᴋ ᴏ̈ğʀᴇᴛᴍᴇɴi﹐ ᴜᴢᴜɴ ʏᴏʟᴜɴ ʏᴏʀᴜʟᴍᴀʏᴀɴ ʏᴏʟᴄᴜsᴜ Mᴜs·ᴀʙ ʙɪɴ Uᴍᴇʏʀ


Allah'ım sen bizleri Mus'ab gönüllü eyle..


Çölde aslan avlamak herkesin işi değil ki... saklanacak ne ağaç var ne kaya. Çölün ortasında bir aslan var bir de siz.


Müslüman, elinden ve dilinden zarar görmediğin insan demekti.


"Allah'ım ihlasımı artır."


Sancak yere düşmemişti.
Mus'ab şehit olunca gökten bir melek Mus'ab b. Umeyr'in suretine girmişti ve onun yerine Hz. Ali gelene kadar sancağı taşımıştı.


Allah Rasulü'nün canını koruma adına canlar feda olmuştu Uhud meydanında.


öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, mü'minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.
"
İnsanı insan eden...İman


İman insanı insan ediyordu ve bunu Mus’ab’da görmek mümkündü.


Mus'ab gibi bir yiğit göçmüştü Rabbinin huzuruna.


Resulullah'tan (s.a.v) izin çıkınca, Medine'de ilk cuma namazını Mus'ab b. Umeyr kıldırdı ve kıldırmaya devam etti.


Gün oluyor, Müslümanlar ağaç yapraklarını yiyerek ayakta kalabiliyorlardı.


Peygamber'den önce Medine'ye giden adam, peygamber görmemiş insanlara Peygamber'i anlatan adamdır Mus'ab.


Resulullah'ın(sav) deve sırtında bir haftalık yolculukla gidilen, dört yüz elli km uzaktaki Medine'ye atadığı ilk öğretmen. Mus'ab b. Umeyr.


Allah'ım sen bizleri Mus'ab gönüllü eyle...Hayatımızı Mus'ab ' ın ayak izlerini takip ederek yaşamayı nasip eyle ...Allahümme Amin...


Allah Rasulü (s.a.v), kendisinden bir öğretmen istenildiği zaman hiç tereddüt etmeden Mus'ab demişti.


Medineliler de "Mukrî" dediler; ona, Kur'an okuyan, hakikatleri anlatan insan." dediler...Mus'ab b. Umeyr.


Hasis sarraf! Kendine bir kese diktir
Mezarda geçer akçe neyse, artık onu biriktir! necip fazıl


Mus’ab varlığın içinde, her istediği alınan zengin bir ailede olmasına rağmen hakkı bulmuş, imanla süslenmişti.


iman süsü varken Başka süse ihtiyaç var mıydı?


Mus'ab b. Umeyr'e Efendiler Efendisi Mus'abu'l Hayr" adını vermişti; her hali hayr olan insan.


Resul-i Ekrem (sav) Medinelilere hitap ederek “Ey Ensar, Muhacirler sizin kardeşinizdir “ buyurdu.


Resul-i Ekrem Muhacirlerden her birini Ensardan biriyle kardeş ilan etti.


Irk, dil, renk, soy farkı gözetmeden insanları Allah’ın dininde kardeş kılmak Peygamberimizin (sav) bir medeniyet projesidir.


"Her asır kendi Mus'ab b. Umeyr'ini görmek ister.


Peygamber görmemiş yüzlere Resulullah'ı anlatmak.Efendimiz gelmeden Medine'yi İslam'a hazırlamak, Mus'ab b. Umeyr ruhlu insanların işidir."


Şüphesiz Allah insanları yaratırken köledir, fakirdir, zengindir, soyludur diye ayırt etmiyordu.


Ensarın Muhacirlere gösterdiği fedakarca kardeşliğin bir benzerini tarih başka bir dönemde göstermekten acizdir.


Dünya ve içindeki her şeyi elinin tersiyle iten Mekke'nin soylu ve zengin delikanlısı şehit olduğunda onu örtecek kefen bulunamamıştı.
Mus'ab b. Umeyr,


Peygamberler toplum içinde ezilen, zayıf düşürülen insanları yerden kaldırmak, yere düşen insanlığın onurunu yeniden layık olduğu yere çıkarmak için gönderilmişlerdi.


Peygamberlik, tahsille, çalışmakla, ibadetle yani kişinin özel gayreti ile liyakat kasbedilen bir makam değil. O ancak Yüce Allah’ın ihsanı.


Rabbimiz, peygamberlerini seçtiği gibi peygamberlerin yanına koyacağı insanları da seçiyor.


Müslüman, elinden ve dilinden zarar görmediğin insan demekti.


İmam gazali kalplerin keşfi


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
En faziletli cihad, nefse karşı verilen cihaddır.»


sahabîler kâfirlere karşı verilen bir savaştan dönünce küçük cihaddan büyük cihada döndük» derlerdi


Nefse, şeytana ve azgın isteklere karşı verilen cihad büyük cihad ismi verilmesinin sebebi şudur: Nefse ve azgın arzulara karşı verilen ci-had aralıksızdır,


kâfire karşı arasıra savaş verilirken cephe savaşçısı düşmanını görür, fakat şeytan görünmez ve görünür düşmanla cihad etmek, görünmez düşmanla cihaddan daha kolaydır.


şeytana karşı savaşırken onun, destekçisi vardır, bu destekçi nefsinin azgın arzularıdır,


şeytana karşı verilen cihad çetindir


savaşta kâfir öidürürsen zafer ve ganimet elde edersin, kâfir seni öldürürse şehitlik rütbesi ile cennet kazanırsın.


şeytanı öldüremezsin, ama eğer o seni öldürecek olursa Allah'ın cezasına çarpılırsın.


derler ki: «Savaşta atını elinden kaçıran kimse düşmanın eline düşer,


imanını yitiren kimse Allah'ın gazabına uğrar, böyle bir şeyden Allah'a sığınırız!...»


Allah'ın öfkesine muhatap olan kimsenin yüzü kara olur, elleri boynuna kelepçelenir, ayakları ateşten prangalara vurulur, yediği ateş, giydiği ateş ve içtiği ateş olur


Dünyadan nasibin aldanmak ve pişmanlık Dünyada kalman ise imkânsız ve boş kuruntu


ed-Dekkak hzleri bir gün şeyhini ziyaret eder şeyhin ağladığını gören ed dakak sorar Ey şeyh! Neye ağlıyorsun, dünyaya mı şeyh asla Kaçırdığım namazlara ağlıyorum» diye cevap verir


ümidim sendedir, Rabb'im, yaratıcım! Umarım ki, ey Allah'ım sen bağışlarsın günahkârı


Allah rızkımıza kefildir» derler, fakat kalbleri yalnız dünya ile dünya varlığı biriktirmekle tatmin olur. Bu davranış da sözlerine ters düşer.


Ölümden kurtuluşumuz yoktur» derler, fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler, bu durum da hiçşüphesiz sözlerine ters düşer.


Ey kardeşim, Hangi vücudla Allah'ın huzuruna dikileceksin, hangi dille O'na cevap vereceksin, her şeyi inceden inceye sana sorduğunda ne cevap vereceksin


Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur. Arş'ın direğinde yazar ki, «bana itaat edenin ben de mükâfatını veririm, beni seveni ben de severim,


ulu Allah buyurur bana yalvaranın isteğini karşıla-rım, benden af dileyenin günahlarını bağışlarım.»


Aklı başında olan kimse Allah'a korku içinde ve ibadetini sırf O'na yönelterek O'nun takdirinden hoşnut olarak yapması gerekir


Aklı başında insan Allahdan gelen
belâya sabırla katlanarak verdiği nimetlere şükreder ve verdiği ile yetinerek itaat etmesi gerekir.


Hasan el-Basrî ra ibadetten zevk almıyorum» diyen bir adama sen Allah'dan korkmayan birinin yüzüne bakmışsın! Kulluk, her şeyden sıyrılarak Allah'a yönel-mektir cevabını verir
*
Allah'a ibadet et ki, ibadetten lezzet alasın.»


adamın biri namazda fatiha süresini okurken sıra «iyyake na'budü (sırf sana kulluk ederiz)» ayetine gelince ulu bir ses yalan söylüyorsun, sen insanlara kulluk ediyorsun» diye seslenir adam
Hemen tevbe eder. insanlarla münasebetlerini keser ve tekrar namaza durur


adam namazda ulu bir ses duyar onun insanlara kulluk ettiğini
servete tapıp elbiselerinin kölesi
olduğuğunu söyler adam pişman olup tevbe eder elbise ve servetini fakirlere dağıtır tüm insanlarla ilişkisini keser tekrar namaza ve Allaha yönelir namazda ulu ses tekrar seslenir şimdi sen sırf Allah'a kulluk ediyorsun iyyake na'budü


Adamın biri namaza durmuş aklına kayıp heybesi gelmiş selam verip hemen kölesini çağırmış git heybeyi getir demiş.Köle heybe aklına ne zaman geldi» diyince adam namazda cevabını vermiş. köle de efendim, demek ki sen Allah rızasının değil, heybenin peşindesin diyince sağlam imanlı
köle derhal azad edilmiş.


aklı başında olan kimsenin dünyadan gönül sıyırarak sırf Allah'a kulluk etmesi, gerekir


aklı başında olanın ileriyi düşünüp ahiret saadetini araması gerekir.


ulu Allah buyuruyor Kim ki, Ahiret sevabını dilerse onun ürününü artırırız.
*
kim dünya ürününe elbise, yiyecek, içecek gibi dünya lezzetlerine talip ise payını veririz, fakat onun ahirette hiç bir payı olmaz


Hz Peygamber ve yakınları dünyaya onun azgın istek ve arzularına yüz çevirmişdir Nitekim Hz. Fatmanın
çeyizi koç derisi bir post ile ağaç kabuğu deri bir yastıktı Hz ebubekir
ise anam babam sana kurban ya resullulah diyerek tüm malını efendimizin yolunda harcamıştır


Âyet-i celilede münafıkların daha önce zikredilme sebebi kâfirlerden daha kötü olmaları yüzündedir.her iki zümrenin birlikte varacağı yerin cehennem olduğunu bildirilmiştirulu Allah buyuruyor Hiç şüphesiz, Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onlar için hiç bir kurtarıcı bulamayacaksın


Tarla faresinin yuvasında karşılıklı iki delik bulunur birinin ucundan başını gösterir, Öbüründen ise çıkıp gider. münafıkta böyledir kendini müslüman gibi gösterir, öte yandan İslâmdan çıkıp kâfirliğe girer


Peygamber'imiz buyuruyor ki
Münafık, iki koyun sürüsü arasında gâh birine, gâh öbü-rüne katılan şaşkın koyun gibidir. O sürülerin hiç birinde devamlı barınmaz, her iki sürüye de yabancıdır. Münafık da böyledir, ne müslümanlarla kaynaşabilir ve ne de kâfirlerle.»


Ulu Allah (C.C.) cehennemi yedi kapılı yaratmıştır yedi kapısı vardır lânetle kaplanmış demirdendir


cehennem duvarlarının dış yüzü bakırdan ve iç yüzü kurşundandır. Tabanında azap ve tavanında öfke ve acımazlık vardır.


Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır.


Cehennem Birbiri üzerinde duran katlardan meydana gelmiştir. münafıklar için bu katların en altta olanı ayrılmıştır.


Peygamber'imiz Cebrail as a cehennemi anlat der cebrail şöyle tasvir eder Ulu Allah, cehennemi bin yıl yaktı, kıpkırmızı oldu. koyu kara bir renge büründü Allaha yemin ederim ki, cehennemliklerin elbisesi yeryüzüne gösterilecek olsa, hepsi ölürlerdi.


cebrail as buyuruyor cehennem içeceğinin bir tek kovası yervüzü sularının tamamına katılsa, tadanlar derhal ölürdü.
*
Eğer aranızdan biri cehennemden çıkarılarak aranıza gönderilse yeryüzündekiler, kokusununun
keskinliğinden bayılarak ölürlerdi.


cehennem katlar halindedir Kapıdan kapıya yetmiş yıl mesafe vardır Her kapının ısı de-recesi üzerindekinden yetmiş kat fazladır.


cehennemin en alt katının ismi
haviyedir bu kapıdan münafıklar gireceklerdir.


ulu Allahhiç şüphesiz, münafıklar cehennemin en alt katindadırlar» buyuruyor


cehennemin ikinci katının İsmi
cahimdir bu kapıdan Allah'a ortak koşanlar gireceklerdir.


cehennemin İsmi Sakar olan üçüncü katın kapısından yıldızlara tapan putperestler gireceklerdir.


cehennemin Adı Lezza olan dördüncü katın kapısından şeytan ile birlikte ona uyan ateş perestler girecektir


cehennemin Adı hutame olan beşinci katın kapısından yahudiler İsmi Sair olan altıncı katın kapısından hristiyanlar girecekdir.»


Cebrâil, as buyurdu Ya Muhammed
cehennemin yedinci kapısından ümmetinden tevbesiz ölen büyük günahkârlar gireceklerdir»


Hepiniz teker teker cehenneme mutlaka gireceksiniz âyet-i kerime indiği zaman Peygamber'imizin ümmeti hesabına duyduğu korku artıp hüngür hüngür ağlamıştır


Allah'ı tanıyan, O'nun sillesini ve hışmının şiddetini bilen kimse O'ndan olanca derecesi ile korkar.


Allah'ı tanıyan, sıkıntılarla karşılaşmadan, o korkunç ev cehenneme dikilmeden, intikamı çetin olan Allah'ın huzuruna çıkamadan kendine ve günahına gözyaşı döker.


nice yaşlı yaşlılığım» diye feryad eder, nice genç «eyvah gençliğime» diye bağırır. Nice kadın da «eyvah rezilliklerime, yazık yırtılan sır perdelerime» diye figan eder.Allah'ım, ey bağışlayıcıların ulusu! Rahmetin sayesinde bizi ateşten ve ateşe yaklaştıracak her türlü kötülükten koru, bizi iyilerle birlikte cennete koy.


Allah'ım! Kusurlarımıza göz yum, başımızdakileri güvenilir kıl. ayak sürçmelerimizden sonra dengeye kavuşmamızı nasib eyle ve huzurunda bizi rezil eyleme,


ey merhametlilerin en merhametlisi. Salât ve selâm Peygamber'imize, O'nun yakınları ile sahabîleri üze-rine olsun


Tevbe her müslümana farzdır. ulu Allah buyuruyor Ey iman edenler! Dönülmez bir tevbe ile Allah'a yöneliniz»
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Hikmetli Sözler..


Abdulkadir Geylani (k.s.a)


Ey evlad, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını
*
henüz ıslaha muhtaç hallerin var, Bunu bildiğin halde başkalarının islâhı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin?
*
Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın?


Tasavvuf, Hakk’ın, Seni Senden Öldürmesi Ve Seni Kendisiyle Diriltmesidir.Cüneydi Bağdadi


İmam-i Gazalİ (r.a.)


Belâya da şükretmek lâzımdır.
*
küfür ve günahlardan başka belâ yoktur
*
Allah, senin iyiliğini, senden daha iyi bilir.
*
Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır.
*
Hayır zannettiğin çok şey vardır ki senin için şerdir.
*
En selâmet yol, ilâhî takdîre razı olman her hâle şükür diyebilmendir


Râbiatül Adeviyye


Rabbim Eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak!
*
Eğer cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, cennete girmeyi bana haram kıl!
*
sırf Senin Zatın ve rızan için sana tapıyorsam, o zaman da baki olan cemâlini benden esirgeme!”


Râbiatül Adeviyyenin duası Rabbim Eğer cehennemden korktuğum için sana tapıyorsam, beni cehenneme at ve orada yak Eğer cennete girme emeliyle ibadet ediyorsam, cenneti bana haram kıl sırf Senin rızan için sana tapıyorsam, o zaman da baki olan cemâlini benden esirgeme!”


Göz sayesinde görüyor olsaydın gece uyurken rüya göremezdin.
Demek ki görmüyorsun, sana gösteriliyor.


Ey Sevgili!..Bir geceliğine değiş tokuş etseydik yüreğimizi,
Taşıyabilir miydin bendeki seni!..


Ölmek felaket değildir Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. İmam-ı Rabbani


Kalk, silkelen, kendine gel Umutsuzluğa sarılma Umutsuzluk şeytandan, ümit ise Allah'tandır."


Abdülkadir Geylani Hz.


Ey oğlum Mümin dünyada sıkıntı çeker. Fakat hiç şüphe yok ki, o darlıktan sonra huzur bulur.
*
Biliyor musun , müminin rahatı,
Rabbine kavuştuğu gün olacaktır."


nihat hatipoğlu sözleri


Asrı Saadet'te Medine'nin bir numaralı hanımefendisi hiç şüphesiz Hz.Fatima'dır


Nereye bakarsam Hakk'ı görürüm.


kimimizin hata ve kusurları bugün ortaya çıkar, kimimizin ise hesap gününe ertelenir. Rabbimiz tümümüze acısın.


Namaz günahları örtmek için değil Allah'a şükretmek için vardır


Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekat ve namaz beraber anılır. Bu iki ibadetin birbirini tamamladığı anlamına gelir.


zekat ve namaz


Biri maddi dünyamızı, öteki ise manevi hayatımızı temizler.


"Başkasının hakkını yiyerek zengin olmak yerine fakirlik daha iyidir.


Hangimiz sütten çıkmış ak kaşığız


Her an Yüce Allah'ı hatırda tutmak, O'na yönelmek, O'nu sevmek, O'na dönecegimizi düşünmek... İşte başaranlar bu yolla başardılar.


Hz. Ömer hassasiyeti gelişmedikçe "emanetler pazarlanmaya" devam edecektir.


Hz. Peygamber'e "kıyamet ne zaman kopacak?" diye soran kişiye buyuruyor: 'Emanet ehil olmayana bırakılınca kıyameti bekle.'


Allah'ın azabından kurtulayım diyorsan, kendin için istediğini tüm Müslümanlar için de iste ve kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için arzu etme.


Diyelim ki âşık oldunuz. Siz o dostu saatlerce dinleseniz bile doyamazsınız. İşte Yüce Allah'a âşık olan âşıkların hali buna benzer


Hz. Ömer şehit olunca Abdullah b. Mes'ud ra der ki İlmin onda dokuzu gitti.” Sahabe der ki, içimizde çok âlim var. Mes'ud ra cevablar Ben marifet ilminden bahsediyorum. Dünya ilminden değil.


Tenhada Allah'la (cc) olmak şuuru olmayınca namaz temizleyemez
oruç kabul göremez ahlak hâkim olamaz. Aldatmaktan vazgeçmeyiz
tuzak kurmaktan geri duramayız.


Tenhada Allah'la (cc) bir olmayınca
İman ve ibadetin zevkini tadamaz
Aldatan, yalan söyleyen, küçük gören ruh halinden kopamayız
Kısacası Müslüman olsak bile kâmil iman sahibi olamayız.


Varlıktan bu yana insanın en cok merak ettiği husus Yüce Allah'tır. Onun için O'nu tanımaya çalışır. Yüce Allah'tan korkar O'nu sever. İbadeti O'nun adına yapar.


doğru bildiğimiz yanlışlardan birisi de insanlarla ilgili değerlendirmeler
dir Önyargılıyız çoğu kez.


Bir tavra bakıp insanları kategorize ederiz. fırsat tanımayız güvenilen birisi "iyidir"derse o iyidir, "kötüdür" derse o insan bizce kötüdür artık.


elbette Allah dilerse, pek kolaydır.


yaratılanlar birbirine merhametle muamele ederlerse Allah da onlara merhamet eder.


Her an, her gece ve her gündüz dua için kuluna açık kapı tutan bir Rabbimiz var.


Dua için uygun bir yürek bulun Niyetlerinizi temiz kılın yeter ki.


Kötü söz, ağızdan ve kalemden kolay çıkar ama zor temizlenir.


Zekâtın kelime anlamı "artırma ve berekettir."


Hz şems dünyada tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin.'


biliyorum ki, yeryüzünde üşüyen müminler var; ben artık ısınamıyorum."


Ya Rabbi! Ayakları sabit tutan Rabbim! Ayaklarımızı kaydırma. Ayakları kayana merhamet et.


Beni kınayıcılardan değil, ders alıcılardan kıl...Beni sözümle özümle bir kıl."


Peygamberimiz secdesinde söyle dua ediyordu: "


Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınıyorum.
*
Şanın yücedir. Sana yaptığım övgüyü, senin kendi zatına yaptığın övgüye denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim."
*
Şaban'ın on beşinci gecesi Yüce Allah, af dileyenleri bağışlar. Merhamet isteyenlere merhamet eder. İçini nefret ve kin bürümüş olanı ise haline bırakır."


Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe barındıran şehrin Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz? 27 şehit sahabe ve 6 peygamber mezarına ev sahipliği yapan şehir Diyarbakır


Hz. Ebubekir yalvarırken şunu derdi: "Allah'ım bana sarsılmaz bir iman nasip et. İmanımda yakin olmamı nasip et. Sıhhat, afiyet ve halis niyet nasip et."


Hz. Ömer buyuruyor Mahşer günü deseler ki herkes cennete girecek. sadece bir kişi cehenneme girecek. O ben miyim diye korkarım. Yine deseler ki herkes cehenneme girecek. bir kişi cennete girecek. O ben miyim diye ümitlenirim."


eskiler, beyne'l havf ve'r-reca korku ve ümidi beraber bulundurma, ikisi arasında yaşama demişler.


İslam hoşgörüdür.
İslam barışçıldır.
İslam toleranstır.
İslam diyalogdur.
İslam anlamak ve dinlemektir.


Allah'la samimi olmak,insanlara merhametli olmak,herkese kapıyı açık tutmak hayadır,imandır.


Bizim huyumuz böyledir, ya susarız ve hataları görmezden geliriz yahut da öylesine acımasız davranırız ki sağlam ve çürük olan malzemenin tümünü çöpe atmaya yelteniriz.


Bu dünyada ölümsüz hastalıksız
çilesiz ıstırapsız bir yer var mı?


ateşin doğasında vardır yakmak. Yakmazsa ateş olmaz, işte ateşi ateş olmaktan çıkaran şey, ateşin sahibine yakınlıktır; zira O, sadece O istemeyince ateş yakmaz.


"Seni hakkıyla bilemedik ya Rabbi!"


Hz. Peygamber buyurur ki: "En büyük pehlivan, öfkesini yenendir.


Kur'an-ı Kerim, övdüklerinin arasına öfkelerini bastıranlar kazimine'l gayz sıfatını ekler.


"Veren al, alan elden hayırlıdır.


Hz. Ali namaz için secdedeyken kendisinden sadaka isteyen fakire parmağındaki yüzüğü uzatmıştır. hem de başını secdeden kaldırmadan. Gösterişsiz, riyasız,


Bu günler fırsat günleridir. her şeyi sıkı tutalım. Zünnun-u Mısri'nin dediği gibi: "Recep tohum ekme, şaban sulama, ramazan ise hasat zamanıdır."


"Herhangi bir kardeşini güler yüzlü karşılaman sadakadır."


Peygamberimiz (sav) buyurur Sırat köprüsünden müminler geçerken alev alev yanan cehennem şöyle haykırır ey mümin, çabuk geç. senin nurun ateşi söndürüyor."


"Ben kendimi terk etsem de,ben kendimi bıraksam da sen beni bırakma ya Rabbi"


Biz müslümanların en yanıldıkları noktada budur.İbadet yapar, emir ve yasakları iletiriz ama bu emir ve yasakların ruhundan uzak yaşarız.


Namaz kılarız ama kalp kırarız.
Hacca gideriz ama elimizi haramdan çekmeyiz. Onun için birbirimize tahammül edemeyiz


Abdest alırız ama kalbimizi kin ve nefretten alıkoymayız Camiye gideriz ama gönül kâbesini yıkarız.
Onun içinde bir arpa yol alamayız


kirlenen eli yıkayan değil temiz olan eli kirleten olmaya çabalarız. Onun için Kuran-ı Kerim'i okuruz ama bir Hz.Ebubekir bir Hz.Ömer olamayız


Bir bardağı yapmak zordur, kırmak ise kolaydır.İnsanı kırmakta buna benzer. Kalbi kırmak zordur ama o kalbi onarmak zordur.


Sevmeyi ve hoşgörmeyi beceremiyorsak da nefretle bakmamayı beceremezmiyiz?


Doğru ve güzel olanı alkışlayamaz mıyız? İman ve ibadet lütfunu başkası ile paylaşamaz mıyız?


Merak etmeyiniz, cennet herkese yetecek kadar geniştir..


Her Peygambere bir dua imkanı verilmiş her Peygamber bunu dünyada kullanmıştır. Hz Sav ise
bunu ahrete saklamıştır İnananlara şefaat olarak.


Hz. Muaz (ra):Ya Resulullah (sav) dillerimizden sorguya çekilecek miyiz? Diyince Resulullah insanı burunları üzerine süründürerek cehenneme götüren dillerin umursamadan konuştukları değil midir? Sizler hayır söyleyiniz ki karşılığında hayırlara nail olasınız.
kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa hayır" söylesin buyurdu


insanların burunları üzerine süründürerek cehenneme götüren şey dillerinin umursamadan konuştukları kelimeler değil midir?
*
kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa "hayır" söylesin yada sussun; kötülük (şer) konuşmasın.
*
hayır söyleyiniz ki hayırlara nail olasınız.
*
dillerinizi kötü ve şer olandan koruyunuz ki selamet bulasınız.


İmam gazali kalplerin keşfi


ulu Allah (C.C.) buyuruyor Allah'ı unuttukları için Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Onlar fasıklardır


Pey-gamber'imiz buyuruyor


Allah'a kavuşmayı dileyen kimseye kavuşmaktan Allah hoşnut olur.
*
Allah'a kavuşmaktan hoşlanmayan kimseye kavuşmayı Allah istemez


Ayetteki onlar fasıkların kendileridir ifadesi günah işlemeyi yol edinip sözünden cayanlar hidayet rahmet ve mağfiretten sapanlar demektir


kâfir fasık Allah'a ve Resul'üne inanmayan, hidayetten çıkıp sapıklık çıkmazına koyulan kimsedir.


ulu Allah (C.C.) fasıklar hakkında buyuruyor O, Rabb'inin emrinden çıkmıştır


Facır fasık içki içen, haram yiyen, zina eden, günah işleyerek ibadetten sapıp isyana giren fakat Allah'a ortak koşmamış kimsedir


Ölmeden tevbe edip şahadet getirmedikçe kâfir fasığın affı umulmaz. facır fasık ise ölmeden sadece tevbe ettiği affa uğraması beklenebilir


Bilinmelidir ki, sebebi nefsin azgın arzuları olan her günahın affı beklenebilir. Buna karşılık kibir günahının affı beklenemez.


şeytanın baş kaldırmasına sebep kibri olduğu için affedil-memiştir.


ölmeden önce günahlardan vazgeçip Allah'a tevbe gerekir ki, ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur:
Kullarından gelen tevbeferi kabul ederek kötülükleri affeden O' dur


ulu Allah, tevbeyi kabul ederek yapılmış olan kötülükleri bağışlıyor


Peygamber'imiz sav buyuruyor:


Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş kimse gibidir.


bir genç hz ömeri görünce utanıp
içki şişesini sakladı Allah'ım beni. rezil etme ayıbımı sakla, bir daha içki içmem diyip tövbe eddi Allah
gencin içkisini sirke ile değiştirdi ve genç Hz ömerin karşısına ak bir yüzle çıktı elbette Allah cc tüm
salih ve samimi tevbeleri kabul edip günah içkisini ibadet sirkesine dönüştürecektir.


kötülüğe batmış bir günahkâr, dönülmez bir tevbe ile kötülükden vazgeçecek olsa ulu Allah günah içkisini ibadet sirkesine dönüştürür
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
İmâm-ı Gazalî’ hazretlerinden hikmetli sözler


Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, niçin?


Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır ! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.


kişi; bedeni kadar değil,
ruhu kadar insandır.


Şüphe duymayan hakikati bulamaz.


Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.


söz söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus.


Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.


Ölüm Allah’ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.


İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.


Belaya şükretmek lazımdır.


küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın!


Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.


Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.


Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.


ölüm daha evvel gelebilir. Pişman olur, kalırsın. Yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay zannediyorsun, yanılıyorsun.


Bil ki, kalble gıybet etmek, dille etmek gibi haramdır.


Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de caiz değildir.


Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.


Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin katı ve kara olur.


Çok mal artırmak için hasislik yapma.


Dargın ve küskün olanları barıştır ki yarın kıyamet gününde sevinenlerden olasın.


Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolursun. O halde alimlerin ve salihlerin sohbetine devam et..!


Allahü teâlânın verdiği nimeti, Onun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir nimeti inkârdır


Allah-ü teâlânın, her yaptığımızı her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız.


İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü teâlâ ise, hem dışını, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur.


Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki,


her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır.


bu günü elden kaçırmamak bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu?


Yarın ölecekmiş gibi bütün âzâlarını haramdan koru.


Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım, diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın., aldanıyorsun.


Servetinin tam listesini çoluk çocuğuna verme. Çünkü az görecek olurlarsa kendilerini zayıf zannederler. Çok görecek olurlarsa yaşayışlarında değişiklik isterler.


çocukları hırpalamadan belli ölçüde idare etmeye çalış.


Karşındaki adam sana ölçüsüz davranır, küstahlıkta bulunursa sen de nezih ve ağırbaşlı davran.


Karşındaki Seni kızdıracak olursa, yine ölçülü konuşmaya çalış, kendi şerefini düşün.


Devrin hükümdarı sana yakınlık gösterirse, onunla mızrak ucunda bulunduğunu hesapla.


hükümdarla yakını arasına girme. Ancak iyilik ve hayırlı işlerde gir.


hükümdarla yakınları arasına giren kişinin düşüşü ani ve süratli olur.


Büyüklerin sofrasında dikkatli ol: Ey oğul! Büyüklerle bir sofraya oturduğun zaman fazla su isteme. Etin kemiği ile fazla meşgul olma.


Hiçbir yemeği ayıplama ve küçümseme. Sonra sofra sahibini üzmüş olursun.


Gözü aç ve savurgan olma:


oğul! bir miskin gibi gözü aç; mal kıymeti bilmeyen, ileriyi görmeyen bir sefih gibi savurgan olma.


Sana ait hakları belirle. Dostuna saygılı, düşmanına insaflı ol.


Su içerken acele ile bardağı dikerek, hort hort içme. Vücuda zarardır. Yavaş yavaş arada nefes alarak iç.


Dükkânını erken aç, geç kapa ve Besmele çek ve “La havle velâ kuvvete illâ billahilaliyyilazîm”i oku.


Dünya ahiretin tarlası ve hidayet konaklarından bir konaktır.


Allah Teâlâ ilim nurlarını insanoğlundan esirgememiştir;


Allah Teâlâ cimrilik yapmaktan münezzehtir.


İlim nurlarının kalbe akmamasının sebebi, o kalpleri doldurmuş bulunan bulanıklık ve kötülüklerdir.


kalpler kaplara benzer; bir kap su ile dolu ise, havanın o kaba girmesine imkân yoktur.


Kalp mâsiva ile dolu oldukça Allah’ın celâl marifeti oraya girmez.


İlimlerin en şerefli olanı Allah’ın sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemâle ulaşır. Kâmil olmanın saadetini duyar.


İnsanoğlu, Allah’ın celâl ve kemâl sıfatlarının komşuluğuna ulaştığı zaman, ona büyük saadetler kazandıracağı muhakkaktır.


Kalplerin ve insan basiretinin cilası zikirdir. Zikri ancak muttaki kullar yapabilirler.


takva zikrin kapısı; zikir keşfin kapısı, keşif ise büyük zafere açılan kapının ta kendisidir.


Kalbiyle arasındaki perdeler aralanan bir kimseye, mülk ve melekûtun tecellisi görünür. Böyle bir kimse, genişliği yerle gökleri içine alan cenneti müşahede eder


İbadetlerin esası kalbin tezkiyesidir. Kalbin tasfiyesi de marifet nurunun orada doğması ile mümkündür.


Akılcıların dini inkârları sakın seni şaşırtmasın; zira şarkta bulunan bir insanın garbdaki hakikati bilmesi imkânsızdır.


Etrafta ilâhî rüzgârlar esiyor; kalp gözlerini örten perdeleri açıyor. İşte bu gözler Levh-i Mahfuzda, yazılı olan birtakım hakikatleri görürler.


Güler yüzle karşıladığın kimse, seni asık bir yüzle karşılar ve bilgileriyle sana mihnet yüklerse, Allah böyle kimselerin sayılarını artırmasın!


Müminin kalbi ölmez, ilmi, ölüm anında silinip gitmez. Kalbindeki berraklık kesinlikle sönmez.


Hasan Basrî der ki ‘Toprak imanın merkezini yiyip bitiremez’.


Kur’an takvanın, hidayetin ve keşfin anahtarı olduğunu açıkça beyan eder.


Fakat ne yazık ki halk farzı terk etmiş ve vesveselere sebep olan fuzulî ilimlerle uğraşır olmuştur. İşte bu ilimleri vesile ederek şeytan onları yoldan çıkarmaktadır.


Âlimlerin birbirlerine hücum ettiklerini, birbirlerine haset ettiklerini gördüğün zaman, onların dünya hayatına karşılık ahiretlerini sattıklarına hükmet!


Kadınların görevlerinden biri de kocalarının malını israf etmemeleridir.


Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıh ilmidir.


Ey Oğul! Nasihat etmek kolaydır. Mühim olan onu tutup gereğince amel etmektir. Bu ise çok zordur.


Akıl sınırlıdır. Onunla erilmez. Her şey Resûlullah’ın (s.a.v) ruh feyzine tutunmaktan ibarettir. Ben ona yapıştım ve kurtuldum.


Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendin için bir devlet bil.


Dünya ve ahiretin yaratılmasından maksat ilim ve ibadettir.


Bir kula her şartta ilim ve ibadetle
meşgul olması, onlar için yorulması ve ancak onlara bakması gerekir.


Ölü olsun, diri olsun sakın kimseyi küçük görme; sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir.


Helal yemek lazımdır. İslâm’a uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helâl yemekle meydana gelir.


Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.


İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.


Mü’minin kalbi ölmez,


Mü’minin kalbi Kalbindeki berraklık kesinlikle sönmez.İmam gazali kalplerin keşfi


Ebu Hureyre ra ya bir kadın gelip
ben günah tevbem kabul olur mu» diye sorar hureyre ra günâhın nedir» diye sorar Kadın «zina yaptım ve zinadan olan çocuğumu öldürdüm» cevabını verir ebu hureyre sen mahvoldun ve cana kıydın, yemin ederim ki, senin tevbe kabul edilmez» karşılığını verir sizce kadının tevbesi kabul olurmu


Ulu Allah buyuruyor Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir ilâh katıp tapmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar, onlar Allah'ın gerçek kullarıdırlar


Kim haram işlerse cezaya çarpılır.


Kim haram işlerse Kıyamet günü azabı kat kat olur


Kim haram işlerse perişanlık içinde azab ile ebediyyen başbaşa bırakılır. Yalnız tevbe ederek salih ameller işleyen başka


adamın biri çölde çirkin bir yüz görür sen kimsin» der. Çirkin yüz «ben çirkin amellerinim», diyince Adam «senden nasıl kurtulurum diye sorar çirkin yüz kurtuluşun yolu Peygamber'e selât-ü selâm getirmektir cevabını verir


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor Bana getirilen selât-ü selâm, sırat köprüsü üzerinde ışıktır,
*
cuma günü seksen kere selât-ü selâm getiren kimsenin geçmiş seksen yıl-lık günahı affedilir»


adamın biri Peygamber'imize selâm getirmez ve rüyada Hz Muhammed Sav i görür efendimiz yüz çevirir Adam sorar beni nasıl tanımazsın, ben ümmetindenim diyince HZ Sav buyurur sen selât-ü selâm getirerek beni hatırlama-dın ki! Benim ümmetimi tanımam, üzerime getirecekleri selât-ü selâm ile ölçülüdür


Adamın biri her sabah uyanınca
Peygamber'imize yüz kere selât-ü selâm getirirdi Bir müddet sonra Peygamber'imizi rüyasında gördu Peygamber'imiz seni tanıyorum ve sana şefaat edeceğim» diye müjde verdi çünkü ümmetimi tanımam, selât-ü selâm ile ölçülüdür


Allah CC buyurur ki Ey Rasulüm! De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz da Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.


Hiç şüphesiz Allah, bağışlayıcı ve esirgeyicidir


Peygamber'imiz buyurur


Allah'ı seviyorsanız, tebliğ ettiğim dini kabul ederek bana uyunuz.
*
ben O'nun bildirisini size ulaştıran ve sizinle ilgili hükümlerini açıklayan bir Allah Rasûlüyüm.
*
Eğer benim O'nun adına yaptığım davete uyarsanız, o sizi sever ve günahlarınızıbağışlar.
*
Hiç şüphesiz O, bağışlayıcı ve esirgeyicidir.


Mü'minlerin Allah'ı sevmesi, O'nun emrine uymakla, ibadetine koşmakla ve hoşnutluğunu aramakla olur.


Allah CC nün mü'minleri sevmesi, onlara merhametle muamele edip mükâfatlandırması, günahlarını bağışlaması, onlara rahmet ve başarı ihsan eylemesi demektir.


İmam-ı Gazalî der ki,


Cenneti sevdiğini söylediği halde ibadet etmeyen kimse yalancıdır


Peygamber'imizi sevdiğini ileri sürdüğü halde alimler ile fakirleri sevmeyen yalancıdır.


Cehennemden korktuğunu iddia ettiği halde günah işlemekten vazgeçmeyen kimse yalancıdır.


Rabia-i Adviyye


Allah'a isyan ediyorsun,
oysa O'nu sever görünüyorsun
Hayatım hakkı için bu durum, mantık prensiplerini alt-üst eder.
*
Eğer sevgin doğru olsaydı, O'nun emirlerine uyardın Çünkü aşık, sevgilisinin sözünden çıkmaz
*
Sevginin alâmeti, sevgilinin arzusuna, uymak ve onunla ters düşmekten sakınmaktır.


bir gün bir gurup imam Şibli hz lerini ziyaret eder. Büyük Veli kimsiniz» diye sorar. biz seni sevenleriz» diye, cevap verirler.
Şiblî elinde taş onları taşlamaya başlar, adamlar kaçınca. Veli benden niye kaçıyorsunuz, eğer beni sevseydiniz, belâmdan kaçınmazdınız» diye azarlar.


İmam şibli hz

Muhabbet ehli, sevgi kadehinden içtiler, beldeler ve yeryüzü onlara dar geldi, Allah'ı hakkı ile bildiler,


O'nun sevgi kadehinden içtiler,
ululuk ve kudreti karşısında şaşkın kaldılar. O'nun denizinde boğuldular, yalnız O'na seslenmekten zevk alır oldular.


Ey mevlâm! Sevgini hatırlamak sarhoş etti beni Sen sarhoş olmayan hiç bir aşık gördün mü?


deve sarhoş olduğu zaman kırk gün yem yemezmiş peki sizin Allah için hiç bir yiyecek veya içecekten vazgeçtiğiniz oldu mu?


Hz. Ali der ki


Cenneti seven kimse iyiliklere koşar.
*
Cehennemden korkan kimse, Nefsini aşırı arzulardan alakor.
*
Ölümün kaçınılmazlığına inanan kimsenin gözünde dünyalık hazlar önemsizleşir.


Allah sevgisinin yarım zerresini taşıyan kimse insanoğlunun sözünü hiç duyar mı sen onu testere ile ikiye biçsen onun acısını bile duymaz.»


Dünyayı sevmesine rağmen Allah'ızikretmekten lezzet aldığını söyleyen kimse,aldanmıştır


İnsanları pohpohlamayı sevdiği halde amelde ihlâsı sevdiğini id-dia eden kimse,aldanmıştır


Nefsinin burnunu kırmaksızın Allah'ı sevdiğini ileri süren kimse
aldanmıştır


Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Dünyayı sevecek, ahireti unutacaklardır.


Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Malı sevecekler, fakat ahiret günü hesaplaşmasını unutacaklardır.


Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Mahlukatı sevecekler, yaratıcıyı unutacaklardır Günahları sevecekler, tevbeyi unutacaklardır.


Peygamber'imiz buyuruyor ümmetim Köşkleri sevecekler, mezarları unutacaklardır.


Mansur İbni Ammar


ey delikanlı! Gençliğin seni aldatmasın.


Boş kuruntulara dalarak tevbe etmeyi hep ileriye bırakan ve öleceğini düşünmeyen nice genç vardır


nice genç Yarın, ya da öbür gün tevbe edeceğim» diye cevap verir. Oy-sa tevbeye sıra getirmeden ölüm meleği ona geliverir ve kabrin boşluğuna yuvarlanır,


kabrin boşluğunda ne malın, ne kölenin, ne çoluk-çocuğun ve ne de ana-babanın bir faydası vardır.


Allah'ım! Bize ölmeden evvel tevbe etmeyi nasib eyle,


Allah'ım! gaflette iken bizi ikaz buyur ve elçilerin önderi olan Peygamber'imizin şefaatinden faydalanmamızı müyesser eyle.


Müminin özelliği, günah işler işlemez hemen o gün, hatta o anda tevbe etmesi, işlediği kusura karşı pişmanlık duyması,


Müminin özelliği dünyadan azık edecek kadar bir paya razı olarak onun ile oyalanmaması, kendini ahiret için amel etmeye vermesi ve Allah'a ihlâs içinde ibadet etmesidir


münafık bir adam karısına sadaka vermemek yemini verdirmiş, bir gün kadın Allah rızası için sadaka
verdim diyince şeytan adam ateş yakıp gir içeri diye emretmiş kadın
ziynetlerini giyip süslenmiş adam bu nedir diyince kadın cevaplar seven sevgilisi için süslenir, ben sevgilimi ziyarete gidiyorum» diyerek kendini tandıra atmış,
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,213
Reaksiyon puanı
19,055
Puanları
113
Ölmek felaket değildir Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. İmam-ı Rabbani
***
"Başkasının hakkını yiyerek zengin olmak yerine fakirlik daha iyidir.
***
"Ben kendimi terk etsem de,ben kendimi bıraksam da sen beni bırakma ya Rabbi"

Bu üç söz çok mühimdi, özellikle seçtim.
Teşekkür ederim kardeşim, yedi ceddine rahmetler olsun.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Asıl okuyup emek verdiğiniz için biz teşekkür ederiz emeğinize sağlık
 

HARBİKIZ

Profesör
Katılım
25 Eylül 2008
Mesajlar
1,225
Reaksiyon puanı
104
Puanları
63
imam gazali kalplerin keşfi


Yeryüzü, günahtan sakınarak iyiliğe koşan mü-min kula şahitlik ederek bu adam namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti, cihad etti» diyecek, mümin kul da sevinecektir.

yeryüzü, kâfir ve günahkârların aleyhinde şahitlik ederek bu şirk koştu, zina işledi, içki içti, haram yedi diyecektir. ulu Allah sorguya çekerse vay hal-lerine!

Merhametlilerin en merhametlisi olan ulu Allah (C.C) kâfir ve günahkârları inceden inceye sorguya çekerse vay hallerine

Mümin, vücudunun bütün âzaları ile Allah'dan korkandır.

Allah korkusu taşıyan kul dilini yalan dedikodu, iftira ve boş konuşmaktan alıkor, zikirle, Kur'an okumakla ve ilimle meşgûl eder.

Allah korkusu kalbde belirir kul düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz.

kıskançlık iyilikleri mahveder.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
Ateş odunu nasıl yer ve yakarsa kıskançlık da iyilikleri öyle yok eder

kıskançlık, kalb hastalıklarındandır bu hastalık ancak ilim ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir.

Allah korkusu göz'de belirir kul, haram yiyecek içecek haram olan hiç bir şeye bakmaz. Dünyaya aç gözlerle değil, ibret amacı ile bakar.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur: Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.»

Allah korkusu karın'da belirir kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

insanoğlunun karnına haram lokma inince, lokma midesinde kaldığı sürece melekler lânet yağdırırlar

haram lokma yiyen kişi lokmayı hazmederken öldüğü takdirde varacağı yer cehennemdir.»

Allah korkusu eller'de belirir kul ellerini harama değil. Allah'ın rızasına uygun şeylere uzatır

Ulu Allah yetmiş bin gözlü yetmiş bin bölümü olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak Allah korkusu ile haramdan
uzak duranlar girebileceklerdir

Allah korkusu ayaklarda belirir kul günaha değil, Allah'ın emrine ve rızasına yürür, alimlerle ve iyi amel işleyenlerle adım atar.

Allah korkusu Amel'de belirir kul ibadetini sırf Allah rızası için yapar riya ve münafıklıktan kaçınır,

Allah buyurdu

Rabb'ının katında Ahiret, günahdan korkanlar İçindir

Ulu Allah buyurur Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz cennet ve pınar başlarındadırlar

Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler

Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar

Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin»

Hz. Davud bir kurdu küçümseyince o kurt Allah'ın emri ile dile gelip ben
Her gün, bin kere Allahuekber sübhanallah elhamdülillah diyerek Allahı zikreder bin kerede Hz Resula soyuna ashabına dua salat ve selam ederim der Hz. Davud as kurdu küçümsediğine pişman olur, Allah'dan korkar tevbe eder ve yalnızca rabbine sığınır.

Subhanellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illellahu vellahu ekber

Alah'ı noksanlıktan tenzih ederim, hamd O'na mahsustur, O'ndan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür

Ellahumme salli alâ seyyidina Muhammedininnebiyyilümmiyyi ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem

Allah'ım Peygamberin Muhammed O'nun soyundan gelenlere ve sahabilere rahmet ihsan eyle
Mesaj otomatik birleştirildi:

Şah damarından daha yakın olan ALLAH yeryüzünün şahitliğine mi kaldı yaaaaaaa, saçmalamayın.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Ulu Allah yetmiş bin gözlü yetmiş bin bölümü olan yakuttan bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak Allah korkusu ile haramdan
uzak duranlar girebileceklerdir
nerede yazıyor bu KURAN damı?
 
Son düzenleme:

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,213
Reaksiyon puanı
19,055
Puanları
113
nerede yazıyor bu KURAN damı?

HARBİKIZ, Kur'an bu tür detaylara yer vermiş olsaydı tahmin ederim ki takriben 30 bin cilt bir kitap olması gerekirdi. Bu anlatılan bir sahabi sözüdür kardeşim. Onlar da elbet bu bilgileri sevgili peygamber efendimizden almış veya öğrenmişlerdir. Her nerede bir nakil gördüğünüzde "Bu Kur'an'da var mı, o Kur'an'da var mı, şu Kur'an'da var mı?" gibi hemen her detayın varlığını Kitaptan aramanız sizin Peygamber nakillerine itimadınız olmadığını gösterir. Bu hususlar bir iman işidir, inanç işidir, özetle yürek işidir güzel kardeşim. İster inanırsın, ister inanmazsın, orası sana kalmış.

Ha bak benim karşıma "İyi ama bu nakil Kur'an'ın şu ayetiyle çelişiyor" diye gelirsen işte o zaman ben senin elini öper, başımın üzerine korum kıymetli kardeşim. Ki zaten Kur'an harici nakillerin sağlamlığını test eden tek ölçüt Kur'an'dır, ve onunla tetabuk ettiği sürece bir kıymeti harbiyesi var demektir.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
İmam gazali kalplerin keşfi

Hz Asiye iman edince kocası firavun vücuduna kazıklar vurdurur annemize dinden dönmesini emreder annemiz şu cevabı verir zorbalığın nefsime hükmedebilir, ancak kalbim Allah himayesindedir Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah'a duyduğum sevginin artmasına sebep olabilirsin.»

Hz Asiye kocası zalim firavuna şöyle seslenir zorbalığın nefsime hükmedebilir ama kalbim Allah himayesindedir kıymık kıymık doğrasan bile Allah'a duyduğum sevginin artmasına sebep olursun
Nisa suresi buyurdu teslimiyetle tabi olmadıkça inanmış olmazlar.

Hz Asiye Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah'a karşı duy-duğum sevginin artmasına sebep olabilirsin.

Hz. Musa Hz Asiye annemiz için şöyle vahyeder ey Asiye! Göklerin melekleri yolunu gözlüyor hepsi senin özlemini çekiyor,

Hz. Musa Hz Asiye annemiz için şöyle vahyeder ulu Allah seninle iftihar ediyor, ne istiyorsan söyle, mutlaka yerine getirilecektir.»


Firavu'nun karısı Hz Asiye'ye yaptığı işkencelerden birisi de kızgın güneş altında yanmaya bırakmaktır
Ama o işkencede melekler annemizi kanatları altına alır Hz asiye cennetteki evini görürdü

Firavun, karısı Hz Asiye için 4 kazık
kazık çaktırıp annemizi göğsüne bir değirmen taşı bindirerek kızgın güneşin altında kazığın üzerine yatırıp yanmaya bırakır. Hz Asiye
başını göğe kaldırarak Ey Rabbim bana cennette senin yanında bir ev yap diye dua eder ve Allah O'nu en şerefli şekilde kurtararak cennete çıkarır O orada yer, içer.»

Hz Asiye annemiz şöyle dua ederdi
Ey Rabbim bana cennette senin yanında bir ev yap

Allah'a (C.C.) sığınmak, O'ndan yardım dilemek, sıkıntı ve belâda kurtuluş istemek salihlerin bir geleneği ve müminlerin bir göreneğidir.

Cüneyd ül-Bağdadî hzleri çarşıda mağazasını açar, hemen namaza dururdu. Dört yüz rekat kıldıktan sonra evine dönerdi.

İbnî Davud'un kırk yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kıldığı bildirilmiştir.

Mü'minin her zaman abdestli olması gerekir. Her abdest bozduğunda abdest tazeleyerek iki rek'at namaz kılmalıdır.

Mü'min Nerede oturursa otursun kıbleye yüzünün dönük olmasına dikkat etmesi gerekir.

Mü'min Kendii daima efendimizin huzurunda oturuyormuş gibi farz ederek ona göre kendisine çeki düzen vermelidir.

Mü'minin her hareketi vakar ve ağırbaşlı olsun, kabalıklara katlanarak her çirkin harekete karşılık vermesin,

Mü'min kusurlarına karşılık hemen istiğfar etsin, kendini ve amelini beğenip böbürlenmesin.

kendini beğenmek, şeytanın sıfatlarındandır. Mü'min kendini küçümsesin,


salihlere hürmet ve mühimseme nazarı ile bak çünkü salihlere hürmet bilmeyenleri Allah (C.C.) onlarla bulunma nimetinden mahrum eder.


İbadete hürmet bilmeyenlerin kalbinden Allah ibadet lezzetini çıkarır.

Ebu Ali, Fudayl a ey Şeyh! İnsan ne zaman salih sıfatını kazanır? diye sorulunca O cevap verdi: «Kulun niyeti, nasihat etmek, kalbinde Allah korkusu, dilinde doğru söz bulunur ve tüm davranışları salih amel olduğu zaman o salih sıfata hak kazanır.


Ulu Allah Mi'rac'da efendimize
ey Ahmed insanların günahlardan en kaçınanı ve dünyadan en el-etek çekmişi olmak istiyorsan, Ahirete yö-nel diye buyurdu.

Peygamber'imiz miracta ey rabbim
dünyadan nasıl el-etek çekeyim diye sordu. Ulu Allah sadece yiyip
içecek kadar yanında bulundur. Yarın için biriktirme, hiç durmadan beni zikret» diye buyurdu.

Peygamber'imiz Allah'ım! Seni nasıl devamlı zikre-deyim diye sordu Ulu Allah insanlardan uzak durmakla; uykunu namaz yemeğini açlık yapmakla buyurdu

Peygamber'imiz buyuruyor ki

Dünyadan uzak durmak bedeni ve kalbi huzura ka-vuşturur.
*
dünya tutkunluğu keder ve üzüntüyü artırır.
*
Dünya sevgisi, her günahın başıdır
*
dünyadan uzak durmak da her iyilik ve iba-detin ilk adımıdır.

kalbin ilâcı, gece-gündüz Allah'a yalvarmak, yakarmak, O'ndan af dilemek, O'na ibadet etmeye koyulmak. O'ndan özür dilemektir.
şifa ise Allah'dandır

Salih kişi doktora seslenir Kalbleri tedavi edebilir misin?» kalbi günahlar karartmıştır tedavisi var mıdır? deyince Doktor cevablar kalbin ilâcı, Allah'a yalvarmak, yakarmak, af dilemek, ve ibadettir Kalblerin şifası ise gayblerin bilicisi olan Allah'dandır


adamın biri bir köle satın alır. Köle efendisine şart koşar der ki Evinde benden başkasını girmeyeceği bir oda ayıracaksın diyince adam
kabul eder ve köle yıkık bir oda seçer; Adam «oğlum, neden yıkık bir ev seçtin» deyince Köle cevap
verir efendim. Allah ile olunca yıkıntıların bakımlı bahçe gibi olduğunu bilmiyor musunuz» der

Allah ile birlikte olunca yıkıntıların bakımlı bahçe gibi olduğunu bilmiyor musunuz

köle efendisine şart koşar Gündüz iş buyurup geceleri vermeyeceksin
diyince efendisi kabul eder Köle gündüz hizmet edip, geceleri Allaha dua ederdi Allah'ım! Efendim hakkını ödemek için gündüz hizmet ediyorum böyle olmasaydı, gece
ve gündüzü sırf sana ibadetle geçirirdim. mazur gör, ya Rabb'i.»

Köle Allah'ına şu sözlerle yakarır Allah'ım! Efendimin hakkını omuzlarıma yükledin ona gündüz hizmet ediyorum böyle olmasaydı, gece gündüz sana ibadet ederdim Beni mazur gör, ya Rabb'i.»

Hz. Musa nın bir dostu vardı Bir gün dostu Hz. Musadan Allahı tanımak istedi bir müddet sonra
Hz Musanın dostu dağlara düşüp
kayıplara karıştı Hz. Musa Allahım Rabb'ım! dostum, kardeşimdi.onu kaybettim.diye dua edince ulu bir ses cevap verdi ey Musa! Beni iyice tanıyan kimse artık insanoğlu ile düşüp kalkmaz.»

Hz. Yahya göz kapayıp açasıya kadar bile kalbim Allah'ımdan başkası ile irtibat kursa Allah'ı tanıma-dığımı anlarım

Hz. Yahya ile Hz. İsa çarşıda yürürken bir kadın onlara çarpar Hz. Yahya vallahi hiç anlamadım» der. Hz. İsa, Yahyaya «sübhanellah! Vücudun yanımda, ama kalbin nerede» diyince Hz. Yahya cevap verir, «Ey Halamoğlu göz kapayıp açasıya kadar bile kalbim Allahdan başkası ile irtibat kursa Allah'ı tanımadığımı anlarım

Allah'ı tanımak, dünya ve Ahiretten sıyrılarak sırf Allah'a yönelmek, muhabbet şarabı ile sarhoş olduktan sonra onun cemalini görünceye kadar ayılmamaktır.

Şeytan cehenneme atılınca bu gün merhametten umut kestiğim gün derdi ve Allah meleklere şeytan ve yardakçılarını ateşten topuzlarla dövmelerini emrederdi. bu emir hiç durmaksızın kırk yıl devam ederdi Cehennemden Allah'a sığınırız.

Kıyamet günü İblis mahşere getirilir, daha önce kurulan ateşten bir koltuğa oturması emredilir. Boynunda lânet hal-kası vardır.

Kıyamet günü İblis mahşere getirilir Allah azab meleklerine onu oturduğu koltuktan sürükleyerek cehenneme atmalarını emreder.


Ulu Allah iblise Hz. Adem'e secde etmesini emredince Allah'a dedi ki, onu benden üstün mü tutuyorsun? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu çamurdan yarattın» Allah şeytana dilediğimi yaparım» diye cevap verdi.Bunun üzerine Allah yakışıklı vücudunu bozdu, onu domuz suretine çevirdi, yüzü maymun yüzüne döndü,

iblis burun kıvırarak Hz. Adem'e secde edeceği yerde sırt çevirdi, bütün melekler ilahi emre Uyarak
secdeye kapandıkları halde şeytan
ayakta dikildi bunun üzerine Allah
onu domuz sureti-ne çevirdi yüzü maymun yüzüne döndü, gözleri iki yarık halini aldı, dudakları öküzünkilere döndü,

iblis Allah'ın emrini kırdı ve hiç bir pişmanlık duymayarak melekler Hz
Ademe secde ederken şeytan tek
başına ayakta kaldı. Allahta onun başını deve başı yüzü dudakları ökü-zünkilere döndürdü azı dişleri domuzunkiler gibi ağzından fırladı, sakalı yolundu, çenesinde sadece yedi seyrek tüy kaldı.

Allah iblisi önce cennetten, sonra gökten ve yeryüzünden kovdu Kâfir olduğu için Allah'ın lâneti Kıyamete dek onunladır. Oysa daha önce yakışıklı, bilgili, çok ibadet eden, meleklerin Tavusu ve büyüğü idi imrenilir, bir kimse idi. Bunların ona faydası olmadı. Bundan herkesin ibret alması gerekir.

İblis tuzağa düşürülünce Cebrail ve Mikâil ağlamaya başlar Allah cc niye ağlıyorsunuz» diye sorar sana varan yoldaki tuzaklardan emin değiliz» derler, Ulu Allah onlara «işte öyle olunuz, benim yolumda tuzağa düşmeyeceğinize hiç bir zaman güvenmeyiniz» buyurur.

İblis Allah'ın katından kovulunca ey Rabb'ım! Adem yüzünden beni cennetten kovdun. Ben ondan tek başıma öç alamam, ancak sen beni üzerine salarsan öcümü alabilirim deyince Allah ona «seni onun oğulları üzerine salıyorum,çünkü peygamberler senin tu-zağından korunmuşlardır» diye karşılık verir.

Şeytanın tuzağına karşı Hz. Adem ya Rabb'i! Onu üzerime saldın senin yardımın olmazsa kendimi savunamam der ulu Allah buyurur
senin soyundan her doğan çocuğa bir melek koruyucu veriyorum»

iyiliklerin mükâfatı on kattır»
*
canlar çıkmadıkça tevbe imkânını ellerinden almam»
*
ince eleyip sık dokumadan onları affederim»


İblis der ki, «ya Rabb'i! Adem'-in soyundan peygamberler yarattın, kitaplar indirdin, hani benim elçilerim» Allah«kâhinler» diye cevap verir.

Şeytan «kitaplarım ne olacak» diye sorar. Allah «vücudlara döğmeler yolu ile işlenen yazı ve re-simler» cevabını verir.

Şeytan sözüm ne olacak» der. Allah «yalan» diye karşılık verir.

Şeytan müezzinim kim olacak» der. Allah«çalgı âletleri» diye cevap verir.

Şeytan «mescidim neresi» der. AlIah «çarşı ve pazar» diye karşılık verîr.

Şeytan «Evim neresi» diye sorar. Allah «hamam» diye cevap verir..

Şeytan «yiyeceğim ne olacak» der. Allah «üzerinde adım anılmayan her türlü gıda maddesi» diye karşılık verir

Şeytan içeceğim ne diyince Allah «sarhoşluk veren bütün içecekler senin» karşılığını verir

Seytan « tuzağım neler olacak» der. Allah «kadınlar» cevabını verir.

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler«

Âyet-i kerimedeki «emanet» in mânası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır

şeriatı yüklenmek, göklerin, yeryüzünün ve dağların kaçınmasını haklı çıkaracak kadar dev bir iştir.

Emanet» kelime olarak «iman» kelimesi ile ayni köktendir. Buna göre Allah'ın emanetini koruyan kimsenin Allah da imanını korur

Pey-gamber'imiz (S.A.S.) buyurur:

Emanete karşı titizlik göstermeyenlerin imanı yoktur
*
Sözünde durmayanın dini yoktur

şair der ki

Korkarak hiyanete razı olanın boynu devrilsin
*
emaneti korumaya yan çizenin
Dini ve insanlığı bir yana bırakarak başını alıp gitmiştir Yaşadıkça başına gelecek belâlar birbirini takip edecektir.
*
Hıyanete boyun eğmeği huy edinen kimse Pek kısa zamanda sıranın kendisine gelmesine lâyıktır.
*
Zilletler durmadan elemlerini yağdırırlar Zimmetine hıyanet edenler ile sözünü tutmayanlara.


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Mü'min hıyanet ve yalan ile ilgisi olmayan her huyu edinebilir
*
Ümmetim, emaneti ganimet ve sadakayı angarya saymadıkça iyi yoldadır»
*
Emaneti güvendiğin kimseye teslim et,
*
sana hainlik edene sen de karşılık verme
*
Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözü tutmaz, verilen emanete hiyanet eder.»

münafık bir kimseye birisi güvenip bir sır verse hemen hıyanet ederek onu başkalarına açar,

münafık bir kimseye bir emanet tevdi edilse onu inkâr ederek veya korumayarak izinsiz kullanarak ona karşı hıyanet eder.

Emaneti korumak, meleklerin, peygamberler'in sıfatı ve Allah korkusu taşıyan iyilerin huyudur.

Ulu Allah (C.C.) şöyle buyurur Hiç şüphesiz Allah size emanetleri lâyık olanlara vermenizi em-reder.

idarecilerin mazlumu destekleyip hakkını ortaya çıkarmaları gerekir, bu bir emanettir.

idarecilerin Başta yetimler olmak üzere müslümanların mallarını korumaları gerekir, çünkü o bir emanettir.

Âlimlerin halka dinin hükümlerini öğretmeleri gerekir, bu âlimlerin koruyuculuğuna teslim edilmiş bir emanettir.

Ana-babanın çocuğuna iyi terbiye vererek göz - kulak olması gerekir, çünkü çocuk ana - babaya teslim edilmiş bir emanettir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Hepiniz ayrı ayrı birer çobansınız, herkes sürüsünden sorumludur.»

bir kul Kıyamet günü ulu Allah'ın huzuruna getirilir Allah cc emaneti
verdin mi» diye sorar. Kul «hayır, ya Rabbl!» diyince Allah bir meleğe emir verir, adam cehenneme götürülür ve cehennemin dibine düşen o emaneti gösterirler ve adam ateşe atılır. ve yetmiş yıl ateşte batmaya devam eder.

kıyamet günü emanete sahip çıkmayan bir adam Allah cc nün
emri ile cehenneme düşen emaneti
almak için tam yetmiş yıl boyunca cehennemin dibine iner tam emaneti alıp yükselirken tekrar cehenneme batar taki efendimizin şefaati sayesinde Allah'ın lütfu imdadına yetişerek emanet sahibi ona hakkını helâl edinceye kadar

bir gün Peygamber'imiz namaz kılarken gözlerini havaya kaldırır ve âyet iner âyet namazda huşu içinde olunmasını ve gözlerin secdeden ayırılmamasını emretmektedir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) namaz kıldığı vakit gözlerini semaya dikerdi. Bunun üzerine âyet inmiş, oda hemen başını eğmiştir

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Beş vakit namaz, bir nehir gibidir, her gün beş kere bu nehre girip yıkanırsa üzerinde kir namına bir şey kalabilir mi?

büyükleri dışında bütün günahları, geride hiç bir şey bırakmamak üzere, beş vakit namaz giderir.

huşu içinde ve kalb huzuru ile kılınan namaz kir pas ve günahı giderir böyle olmayan namaz da reddedilir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Dünyanın ile ilgisini keserek iki rek'at namaz kılan kim-senin geçmiş »bütün günahları affedilir»

Namaz kılmak, hacca gitmek, Beytüllah'ı tavaf etmek ve diğer ibadetler,Allah'ı hatırda tutmak için emredilmiştir. amaç ve hedef o'dur

kalbinde saygı ve ürperme bulunmayınca hatırlamanın (zikrin) ne kıymeti vardır?»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor Kötü ve çirkin davranışlardan alıkoyamayan namaz kulun Allah
uzaklaşmasına sebep olur,»

Bekir İbni Abdullah der ki, ey insanoğlu! Allah'ın huzuruna izinsiz girip tercümansız konuşmak istersen iyicene abdest alırsın, ve namaz yerine gidersin. İşte o anda Allah'ın huzuruna izinsiz girmiş, tercümansız konuşmuş olursun.


Hz. Ayşe ra diyor ki, «Rasulüllah ile karşılıklı konuşurduk O bize biz de O'na bir şey söylerdik. Fakat namaz vakti girince Allah'ın azameti ile öylesine meşgul olurduk ki, ne O bizi tanır ve ne de biz O'nu tanırdık

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:Allah, kulun kalbi ile bedenini birlikte hazırlayarak kılmadığı namazın tarafına bakmaz.»

Allah'ın dostu Hz. İbrahim namaza durduğu zaman iki mil uzaktan kalbinin atışı duyulurdu.

Said ül-Tenuhî namaz kılarken yanağından sakalına süzülen göz yaşları dinmezdi.

Peygamber'imiz (S.A.S.) adamın birini namazda sakalı ile oynarken gördü ve «eğer bu adamın kalbi Allah korkusu taşısa azaları da taşırdı» diye buyurdu.

Hz. Ali namaz vakti girince titrer rengi atardı. göğe yere ve dağlara arzedilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emânetin vakti geldi» diye cevap verirdi.

İbni Abbas ra der ki, tefekkür ile kılınan iki rekat namaz, başıboş bir kalb ile kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor :
ümmetimden öyleleri gelecek ki, camilerde oturacaklar. Dillerinden dünya sevgisi düşmeyecektir. Öyleleri ile oturmayın, Allahın onlara hiç bir haceti yoktur.»

Peygamberimiz buyurdu

insanlar arasında en çirkin hırsız Namazından çalandır ruküunu ve secdesini eksik - eksik yapar
*
Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çekilecektir.
*
Namaz-dan yana eksiği çıkmayanın hesaplaşması kolay geçer.
*
Bir kula verilebilecek en hayırlı hediye iki rek'atnamaz kılsın diye kendisine izin vermektir.»
 

HARBİKIZ

Profesör
Katılım
25 Eylül 2008
Mesajlar
1,225
Reaksiyon puanı
104
Puanları
63
HARBİKIZ, Kur'an bu tür detaylara yer vermiş olsaydı tahmin ederim ki takriben 30 bin cilt bir kitap olması gerekirdi. Bu anlatılan bir sahabi sözüdür kardeşim. Onlar da elbet bu bilgileri sevgili peygamber efendimizden almış veya öğrenmişlerdir. Her nerede bir nakil gördüğünüzde "Bu Kur'an'da var mı, o Kur'an'da var mı, şu Kur'an'da var mı?" gibi hemen her detayın varlığını Kitaptan aramanız sizin Peygamber nakillerine itimadınız olmadığını gösterir. Bu hususlar bir iman işidir, inanç işidir, özetle yürek işidir güzel kardeşim. İster inanırsın, ister inanmazsın, orası sana kalmış.

Ha bak benim karşıma "İyi ama bu nakil Kur'an'ın şu ayetiyle çelişiyor" diye gelirsen işte o zaman ben senin elini öper, başımın üzerine korum kıymetli kardeşim. Ki zaten Kur'an harici nakillerin sağlamlığını test eden tek ölçüt Kur'an'dır, ve onunla tetabuk ettiği sürece bir kıymeti harbiyesi var demektir.
peygamber bunları gördümü ki söylesin o da bir kuldu. inanmayın böyle rivayetlere.
Mesaj otomatik birleştirildi:

peygamber bunları gördümü ki söylesin o da bir kuldu. inanmayın böyle rivayetlere.
Allah istese bunları da belirtirdi Kuran da, ırmakları belirtip köşkü mü unutmuş.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Sende tam iman yok sadece Allah sözünü öğrenmişsin ama alimlere saygı yok sünnet yok Allah rahmet etsin senin inan ölmüş alimlere inanm iniyorsun heralde oysaki peygamberimiz alimlere saygı gösterilmesini emrediyor
 

bilexsamet

Müdavim
Katılım
18 Aralık 2013
Mesajlar
3,144
Reaksiyon puanı
2,419
Puanları
113
peygamber bunları gördümü ki söylesin o da bir kuldu. inanmayın böyle rivayetlere.
Mesaj otomatik birleştirildi:


Allah istese bunları da belirtirdi Kuran da, ırmakları belirtip köşkü mü unutmuş.
Yalnız namazın kaç rekat olduğu bile Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Bunların detaylarını Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz (sünnet). Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim için en önemli kaynak sünnettir.
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,213
Reaksiyon puanı
19,055
Puanları
113
Sende tam iman yok sadece Allah sözünü öğrenmişsin ama alimlere saygı yok sünnet yok Allah rahmet etsin senin inan ölmüş alimlere inanm iniyorsun heralde oysaki peygamberimiz alimlere saygı gösterilmesini emrediyor
Murataltug, boşver kardeşim, HARBİKIZ belli ki Yaşar Nuri, İhsan ELİAÇIK, Mustafa İSLAMOĞLU gibi sünnet ve Peygamber muarızlarının kitaplarını okuyup kasetlerini dinlemiş. Tam bir ateist olanlarla işimiz kolaydır da bu türler ile tartışmak beyhude'dir.

Sadece Allah şifa, hidayet versin de geç. :(
 

HARBİKIZ

Profesör
Katılım
25 Eylül 2008
Mesajlar
1,225
Reaksiyon puanı
104
Puanları
63
Yalnız namazın kaç rekat olduğu bile Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Bunların detaylarını Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz (sünnet). Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim için en önemli kaynak sünnettir.
Nisa Suresi'nin 102. ayeti oku o halde.
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,213
Reaksiyon puanı
19,055
Puanları
113
Nisa Suresi'nin 102. ayeti oku o halde.
Orada namazın savaşta bile, kelle koltuktayken bile terk edilemeyeceğini anlatmak için sadece iki rekatının nasıl kılınacağını anlatır. Bu sadece savaş şartlarına özgü bir durumdur. Mesela yatsı namazının kaç rekat olacağını, nasıl kılınacağını ne okunacağını nerden nasıl öğreneceğiz?
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,213
Reaksiyon puanı
19,055
Puanları
113
Sağolasınız Allah razı olsun tüm okuyanlara teşekkür ederim çünkü okumakta bir emektir saygılarımla teşekkürler
Eyvallah kardeşim, Allah senden de razı olsun. Daha evvel İmam-ı Gazali hazretlerinin İhya-u Ulumi'din adlı dört ciltlik muhteşem eserini de okumuştum. Harikaydı cidden.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Evet okumayı düşünüyorum ama tam 4000 sayfa biraz zor geliyor ama sıraya koydum islam felsefesi yada tasavvufu merak edenlere göre bir eser
Mesaj otomatik birleştirildi:

Hikmetli Sözler..

Mezardakilerin, pişman olduğu şeyler için, dünyadakiler birbirini yiyor. Gazâlî hz

Hepiniz bana karanlıklardan bahsediyorsunuz oysa ben meşalenin peşindeyim.'' İmam Rabbani

Nefis yeryüzünün en cahilidir. Sünneti seniyye tokmağı ile kafasını kırmak lazım.... (Mahmut Ustaosmanoğlu k.s) "

Akıllı kimse,hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan,şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Bişr-i Hafi ( k.s )

Gönül yap, hatırını hoş tut, sakın incitme bir canı ki, her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı.. İbrahim Hakkı ( k.s )

. Vesilesi doğruluk olanın Allah’tan aldığı mükâfat rızadır. Ebû Süleyman Dârânî

Müslüman tepeden tırnağa hayır timsalidir; yanında yürüsen faydalanırsın; arkadaşlık etsen faydalanırsın.

Allah bizi bu imana sahib eylemiş, en büyük nimet budur. Prof Es'ad COŞAN

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir.
*
Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir.
*
göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır!" şeyhulislam ibn teymiyye (k.s)

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.Malcolm x-. "

Cenab-ı Hakkı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır?"
*
Onu bulan herşeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da, başına bela bulur " Bediüzzaman Said Nursi


Zakir Naik sözleri

Eğer her varlıklı kişi zekatını verse, yoksulluk Dünyadan silinir. açlıktan ölen bir tek insan bile kalmaz.

Dünyanın yalnızca en zengin 3 kişisinin serveti, en yoksul 47 ülkenin toplam hasılatından bile fazladır.

istatistiklere göre, Dünyanın en zengin birkaç yüz kişisi her yıl servetinin % 2,5'ini zekat olarak verse fakirlik/açlık silinecektir.

Dini anlamak istiyorsan onu takip edenlere bakma. Bana bakma, metinlere bak, Kur'an'a bak ve Kur'an'ı oku."

Hz. İsa asla Hristiyanlığı vaaz etmek için gönderilmedi. Hristiyanlık kelimesi İncil' de yoktur. Bunu biliyor muydunuz?

İncil'in hiçbir yerinde"Hristiyanlık" kelimesi yoktur. Hristiyan, Hz. İsa' nın takipçilerine Antakya'da verilen takma bir isimdir.

Kısacası bu hayatı yaşayacaksan;
Allah'a ada kendini..

Bir müslüman Kur'an'ı takip etme de "AŞIRI" olmalıdır.

Ateistlerle tartışırken asla " her şeyin bir yaratıcısı vardır" demem. Derim ki, her yaratılanın Yaratıcısı vardır.

Kalp uzmanı evet uzmandır, ama Allah en büyük uzmandır.

Kalp uzmanını dinliyorsun ama kalbini yaratanı dinlemiyorsun.

"Kendini güçlü sanıyorsun ama Allah bütün teknolojini ve gücünü bir kaç saniye içinde yerle bir edebilir."

"Eğer gerçeği arıyorsan o seni özgür kılacaktır."

"Kur'an bize neyi emretmişse bizim faydamız için söylemiştir."

tüm bunlar Allah’ın işaretleridir.
Mesela Amerika’daki kasırgası... Sen “süper gücüm “ diyorsun Peki ne oldu? Afganistan’da harcadıklarının çok daha fazlasını tek bir kasırga alıverdi.

Az bilim, insanı ateist yapar. Ama derinlemesine bilim yapmak Allah'a inanmanı sağlar.

'dindar biriysen hayatın tadını çıkaramazsın Hayır, dindar biriysen hayatın tadını Yaratıcının belirlediği sınırlar dahilinde çıkarabilirsin

Allah bizim yaratıcımız olarak insan psikolojisini en iyi bilendir. Bazen mantık, bazen ödül, bazen de ceza...

-Eğer size gelip "hayatımı nasıl yaşamalıyım?" diye soran birine tek bir cümle ile ne derdiniz?

Tek cümleyle söyleyeyim: "kendini Allah'a ada!" İnsanın isteğinden çok Allah'ın isteği... Kısacası bu hayatı yaşayacaksan Allah'a ada kendini.

Dünyanın çoğunluğunun Müslüman olup olmaması kıstas değildir. İslam'da hakikat galip gelir.

Cennete tek başına gitmeyi değil, kardeşlerimizi de alıp gitmeyi istiyoruz.

İradesini Allah'a teslim eden kişi Müslümandır ama birçok insan sadece isim olarak Müslümandır.

İnsanoğlunun başına gelen musibetlerin, felaketlerin iki amacı vardır; ya ceza ya da imtihan.

Az bilim insanı ateist yapar ama derinlemesine bilim yapmak Allah’a inanmanı sağlar. - Francis Bacon

savaş sonrası bir kadın esirler içinde yavrusunu arıyordu. Sonunda çocuğunu bağrına basıp emzirdi Hz Peygamber sav buyurdu
Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” Bilin ki, Allah’ın kullarına rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır

Hakikat mesajını yaymak bizim vazifemizdir.

Allah bizim yaratıcımız olarak
en iyi bilendir.

Allah Kur'an'da sizi imtihana tâbi tutmadan cennete koyacağımızı mı sandınız? der.

"Sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz."

Allah Subhanehu ve Teala insanlara özgür irade vermiştir.

Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemiştir; ama seçim sizindir.

Biz Müslümanlar kadınlarımızı koruruz, onları severiz. Onlara hayran oluruz ve onlara saygı duyarız.

Şeriat kelimesinin tam karşılığı, "izlenmesi gereken doğru yol"dur.

Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur.

Müslüman demek iradesini Allah’a teslim eden insan demektir.

iradesini Allah’a teslim eden kişi müslümandır ama bir çok insan sadece isim olarak müslümandır.

Daha önceki peygamberlerin tüm mesajların temeli aynıydı: Eşi benzeri olmayan bir tek İlah'a iman etmek, hayatı onun gösterdiği şekilde sürdürmek."

Hz. Muhammed sadece Müslümanlara ve Araplara değil, bütün insanlığa gönderilmiştir.

Hz. İsa'ya inanmayı emreden tek din İslam'dır. Hz. İsa'ya inanmayan Müslüman olamaz,

biz Hz. İsa nın tanrının elçisi olduğunu kabul ederiz. Biz onun mucizevi olarak babasız dünyaya geldiğine inanırız.


Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan topluluksunuz. (Araf,81)

Allah normal bir cinsel hayata izin vermiştir. Aşırıya kaçıyorsun, normal olmayan şeyler yapmaya başlıyorsun.

Allah normal şeylere izin vermişken sen tabii olmayanı yapıyorsun, zıt olanı yapmaya başlıyorsun. Ve bunun bir kere tersini yapmaya alışınca devam ediyorsun.

kişi eşcinsel olarak doğar” deme. Bu bir yanlış anlaşılma Sebebi çocuğun kötü filmlere aşırı maruz kalmasıdır. Bunları ekranlarda görüyorlar ve onlara benziyorlar.


Bir çocuğun eğitimi anne karnından itibaren başlar. Manevi hayatı özellikle.anne babalar bu yüzden sorumlular.

Ve şimdi bir sınavdayız.

başkalarına gülme,
hep birlikte gül"

İslam, iyi şeyleri emretmenin yanı sıra, iyiliğe ulaşmak için izlenecek yolu da gösterir.

İslam en iyi hayat tarzıdır.

Allah bizim için neyin faydalı olduğunu bilir.

Kur’an neyi bize emretmişse bizim faydamız için söylemiştir. Uygulamamız halinde kazançlı çıkarız.

Eğer Allah’ın emirlerine uyarsan, öbür dünyada kazançlı olacaksın ebediyen.

Bu hayat geçici.Kısaca asıl sebep bu dünyanın bir imtihan olması.

Şeriat, İslam kanunlarının tamamını kapsar ve bir bütündür.

Şeriat, Müslümanların hak ve sorumluluklarını içinde barındırır. İnsanların hayatlarını düzenler

Şeriat,Geniş kapsamlıdır; nasıl yemek yenir, içilir, giyinilir ve kanunların nasıl uygulanması gerektiğini belirtir.

İmam gazali kalplerin keşfi

Hz. Ömer Namaz zamanı titrer ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi sorulunca emaneti verrme-nin ve farz borcu ödemenin vakti geldi, bilmem ki nasıl yerine getireceğim

İbni Eyyüb ra yı namazda iken arı sokar. o hiç bir şey duymaz Ona sorarlar, «nasıl oluyor, arı sokuyor kanatıyor sen hiç duymuyorsun? O cevab verir Melik ül-Cebbar olan Allah'ın huzurunda du-ran, başında Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklarının altında Sırat bulunan böyle bir şeyi nasıl duyabilir?»

İbni Zerrin takvada yüksek bir zat idi eli kanser olunca doktorlar kesmek gerek seni ipler ile bağlamadan kesemeyiz dediler.
O ise bağlamanızı istemiyorum, namaz zamanı kesiniz» dedi ve namaza durunca elini kestiler, o ise hiç bir şey duymadı

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor: Onlar, yaptıkları kötülükden alıkoymazdı
Ne kadar fena bir iş yapıyorlardı

Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya ulu Allah (C.C) başınıza öyle zalim bir idareci musallat eder ki, ne büyüğünüze hürmet eder ne küçügünüze acır,

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya içinizdeki iyilerin edeceği dualar kabul olunmaz.

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya Allah cc 'dan yardım dîlerler, fakat yardım gelmez, günahtan affedilsin diye yalvarırlar, fakat affolunmaz

Ulu Allah cc peygamberler gibi
amel işleyen bir kasabayı cezaya çarptırmıştır bu iyi amel isleyenler Allah için öfkelenmezler, iyiligi emredip kötülükten alıkoymazlardı

Peygamber (S.A.S.)\'imiz buyurdu

şehidlerden üstün dereceli öyle mücahidler var ki, bunlar sağdırlar, herkes gibi yerler. içerler ve halkın arasında gezinirler, bunlar iyiliği emredip kötülüğü menedenlerdir
*
ulu Allah onlarla gökteki meleklere karşı övünür. Ümmü Seleme Allah in resulü için nasıl süslenirse cennet de onlar için öyle süslenir bunlar? Allah (C.C) için sevip Allah (C.C) adina öfkelenenlerdir.»
*
Allah için sevip Allah adına öfkelenenler iyiliği emredip kötülüğü menedenlerin cennet köşkleri, şehidlerinkinden yüksekte olacaktır.
*
cennetteki köşklerin her birinde kimi yakut ve kimi yeşil zümrütten olmak üzere üç yüz kapı olacak Her kapı önünde nur parlayacaktır.

Ulu Allah (C.C) buyurur ki

Namaz senin kılavuzundur, oruç sana kalkandır, verdiğin sadaka üzerine gölge olacaktır,

secdedeki tesbih senin için cennette agaç olacaktır.

Kitabımı okuman sana köşk ve huri sağlayacaktır, benim adımı anman da senin ışığın olacaktır.

Ulu Allah Hz. Mus'ya: ey Musa!, Benim için dost edindin mi?,benim adima hiç kimseyi düsman bildin mi?» diye buyurur.

Allah cc katında en sevimli amel, Onun için sevmek ve Onun namına düşmanlarından nefret etmektir

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur Allah katında en değerli şehid zalim valinin karşısına dikilerek iyiliği emredip kötülükten alakoymaya çalışırken öldürülen kimsedir.

zalim valinin karşısına dikilip iyiliği emreden kişi Zalim vali onu öldürmediği takdirde ne kadar yaşarsa yaşasın artık onun defterine günah yazılmaz .»

Ümmetimin en yüksek şehidi, zalim devlet başkanına iyiliği emredip kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen kimsedir.

zalim devlet başkanına kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen şehidin cennetteki yeri. Hamza île Caferin arasıdır.

Ulu Allah cc Hz.Yuşa ya vahyettiki
kavminden kırk bin iyi kimseyi helak edeceğim çünkü onlar kötülere karşı öfke duymadılar, onlar ile birlikte yiyip içtiler.

Peygamber (S.A.V) buyurdu
iyiliğin tümünü işlemiyorsanız bile onu başkalarına emredin ve her türlü kötülükten uzak durmayı başaramıyorsanız bile yine kötülükten menedin»

kim iyiliği emredip kötülükten
alakoymak isterse nefsini sabıra hazırlasın ve Allah ın vereceği gi sevaba güvensin.

Allah cc'den sevap geleceğine güvenen kimse karşılaşacağı sıkıntıların acısını duymaz.

Her-kesin kusurunu okuyarak, onun-bunun hakkında kötü düşünceleri ileri süren kimsenin bilesin ki, içi pistir ve kendi iç pisliği, dışına sızmaktadır.

insan şeytanın içeri girmesini önlemek için kalbinin kapılarını kapatmalı. Bunlara karşılık Allah'ı zikretmesine yardımcı olmalıdır.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
imam gazali kalplerin keşfi

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor:
Mü'minin niyyeti; emelinden daha hayırlıdır.

Hz. isâ bir gün yolda iblisi görür bir elinde bal, diğerinde kül vardır. Hz.
isa Ey Allah (C.C) nün düşmanı bal ile külü ne yapacaksin?» diye sorar. iblis cevap verir: Balı dedikoducu ların ağzına çalıyorum ki, dilleri takılmadan dedikodunun doruğuna ulaşsınlar. Külü ise başkaları onlara hor baksın diye yetimlerin yüzlerine serpiyorum."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Yetim, tokatlandığı zaman ağlayınca onun sesinden
Rahmân'ın Arşı sarsılır
*
Yetim, ağlayınca ulu Allah buyurur: Ey meleklerim Ana babasını toprak altında gizlediğim şu yavruyu kim ağlatıyor?
*
Kim bir yetimi yedirir, içirir, barındırırsa: ulu Allah (C.C) onu kesinlikle Cennete koyar."

Hz.ibrahim yemek yiyeceği zaman bir mil yürüyerek, birlikte yiyeceği birini arardı.

Hz. Ali ye Niye ağlıyorsun?» diye sorarlar, O şöyle cevap verir; «Yedi gündür evime misafir gelmiyor, ulu Allah (C.C) beni gözden düşürdü diye korkuyorum

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor

Yalnizca Allah (C.C) Rızası ile kim
bir açın karnını doyurursa Cennete girmesi kuvvetle umulur.
*
kim bir aça yemek vermekten kaçınırsa, ulu Allah (C.C) da Kiyamet günü, faziletlerinden mahrum tutar azabına çarpıtır.»
*
Cömert, Allaha, Cennete ve insana yakın. Cehenneme uzaktır
*
cimri Allaha, Cennete ve insanlara uzak, Cehenneme yakındır."
*
Kıyamet Günü ilmi ile amel eden âlim.hesaplaşmasız olarak Cennet'e girer:
*
Hacdan döndükten sonra ölünceye kadar didişmeyen ve günahtan titizlikle kaçınan kimse.Kıyamet Günü Cennet'e girer:
*
islâmiyetin nüfuzunu artırmak için savaşda can veren şehid.Kıyamet Günü Cennet'e girer:
*
Helâl yolda kazandığı maldan, gösterişe kapılmaksızın Allah (C.C) yolunda bağışta bulunan cömert kimse. Cennet'e girer:
*
öyle kullar vardır ki, Allah (C.C) onlara varlık verir. Bu kimseler halkı ni'metlendirmekten kaçındıkları takdirde, Allah ellerindeki varlığı alarak, başkalarına verir
*
Cömertlik, dalları yeryüzüne sarkmış bir Cennet ağacıdır,
*
Cömertlik, dallarına tutunan kimse, onun rehberliğinde Cennet'e varır.
*
En faziletli amel Sabır ve cömertliktir
*
Yemek yedirmek selâm vermek ve tatlı dilli olmak afva uğramayı icâb ettirir...
*
bir sey dilerken bükük bir kölenin edâsını takın, kalbin ürkek ve dilin doğru sözlü olsun.»

Allah (C.C.) şöyle vahiy buyurdu:
Ümmetinin âsileri adımı anmasınlar çünkü adımı ananları anmak benim hükmümdür, onlar adımı anınca ben de onları lanetle anarım. "

Gaflet ile asiliği bir araya getirerek Allah (C.C)'i zikredenlerin halini varın siz düşünün!

Sahabi şöyle demiştir: «insanlar mahşere namazdaki durumları gibi sevkedilirler.

Bilesin ki ulu Allah (C.C) namazını huşu ve alçak gönüllülük içinde kılanları âyetlerde övmüştür. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler devamıdırlar

namaz kılanlar çoktur, fakat namazını huşu içinde kılanlar azdır.

Hacca gidenler çoktur, fakat yaptığı haccın icaplarına uyanlar azdır.

Kuşlar çoktur, fakat bülbül azdır. Âlim çoktur, fakat bildiğine göre amel eden âlim azdır.

Namaz, Allah (C.C)' ın emirlerine boyun eğme yeri, huşu ve alçak gönüllülük kaynağıdır.

Namazin caiz olma şartı, farzlarının yerine getirilmesidir. Kabul edilme şartı da huşu ve takva ile kılmaktır

ulu Allah Mü'minun suresinde
buyurur Namazlarını huşu içinde kılan mü'minler kurtuluşa ermiştir

Takva ile ilgili olarak ulu Allah (C.C)
Mâide Sûresinde buyurur Ulu Allah, sadece takva sahiplerinin ibadetini kabul eder."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur
Kalbi ile Allah (C.C)'a yönelmiş olarak iki rek'at namaz kılan kimse anasından yeni doğmuş gibi bütün günahlarından arınır."

namazda iken insanı huşu ve şuur halinde bulunmaktan içe doğan duygu ve düşünceler alakoyar. Bunları kesinlikle kovmak gerekir.

oyalayıcılardan arınmış sade bir yerde namaz kılmak gerekir. Gürültü, işlemeli döşemeler süslü elbiseler insanı şuur halinden alakoyan başlıca oyalayıcılardır..

Peygamber (S.A.S.)'imize amblemli bir kemer bağı hediye edilmişti. Fakat Peygamber imiz ilk namazda
onu belinden çözdü ve dedi ki; Onu geri götürün, çünki o. beni namazda oyaladı.

Peygamber'imiz bir gün takunyesinin yenilenmesini emretti. Namaza durunca yeni oldugu için gözü ona takıldı, ve yeni takunyeyi söküp eskisini emretti.

altın yüzük helal iken Hz resulün
elinde bir altın yüzük vardı, hutbe okurken yüzügü çıkarıp attı. Sebebini şöyle açıkladı: gözüm ona takılıyor, beni oyalıyor.»

bir sahabî namazda gözü Hurma agaçlarına takıldı rekatları şaşırdı hemen Hz. Osman'a koşarak O bahçeyi hazîneye bağışlıyorum, Allah cc Yolu'nda degerlendir dedi

Secde yerinden başka tarafa bakmak. Yüzü sıvazlamak Secde yerinin kum ve çakıllarını atmak,
Önündengeçme ihtimalinin olduğu yerde namaza durmak namazı zedeler

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor
Namaz kılan bakışlarını secdeden başka tarafa kaydırtmadıkça Allah (C.C), ona dogru dönüktür."

Hz. Ebû Bekr namazda direk gibi dimdik dururdu. sahabiler rükû'da öylesine düzgün ve uzun kalırdı ki. kuşlar onları cansız korkuluklar sanarak sırtlarına konarlardı.

Tevrat'ta şöyle yazılıdır Ey Ademoğlu! Huzurumda namaz kılarken ağlamaktan çekinme, çünkü ben sana kalbinden daha yakınım ve nurum gaybıda görür.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Zalim hükümdar dervişi zindana atınca Derviş Dışarıda ibadete vakit bulamıyordum diyip sevinmiş zalim
Öyleyse sürgün edin diyince derviş
Fakirlikden gezememiştim iyi olur" diyip yine sevinmiş. zalim sultan en boynunu vurun" deyince, derviş
çok şükür demiş:"Şehit olup kısa yoldan cennete girerim."

mevlâna sözleri

Gönül, gönül verilerek alınır.

Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin

Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise olsun! Vuslata aşık gönül susmaya da razı.

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır...

Harf’ler yetmedi anlaşılmama, bari hâl’den anla.

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

Ahlak örtüsü olmayanı, başörtüsü dindar yapmaz.

Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır.

Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır.

Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.

Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de hayâ!

Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar.

Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders.

Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer.

Sabır önceleri zehirdir. Huy edinirsen bal olur!

Bir kimsede kibir varsa, söz söylediği zaman soğan gibi kokar.

Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar.

Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.

Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir.

Yok, dünyada hicrandan daha acı ne istiyorsan et de onu etme.

Kitaplardan önce, kendimizi okumaya çalışalım.

Kanat vardır doğanı padişaha götürür; kanat vardır kuzgunu leşe götürür.

Ey dost! Derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun.

Bazen halimize Melekler imrenir. Bazen de halimizden Şeytan bile iğrenir.

Susmak, mana eksikliğinden değil. Belki mana derinliğindendir.

Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş, yok mu altından gümüşten bir kurtuluş?

Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var.

Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!

İnsan her şeyi göremez; sevdiğin şeyler, seni kör ve sağır eder.

Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana! Ya da yazık olur adabına.

Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun.

Kötülük yaptın mı kork o bir tohum
dur Allah yeşertir, karşına çıkarır

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver.
Sevmek güzel Kıymet bilene ver

Can’ı Canan’a teslime hazır değilsen ‘ben Aşk’ım’ deme

İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini.

Şikayetçi, kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.

Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz; hamdım, piştim, yandım.

Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa o kişi karanlıklarda, Allah nurundan habersizdir.

İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi, kurtulacaktı.

Öyle bir ‘yâr’ sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni.

Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki; şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

Tut ki Ali’den sana miras kaldı Zülfikar. Sende Ali’nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?

Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye!

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk.

Gel de birbirimizin kadrini bilelim. Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden.

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.

Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten.

Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Aşkın hikâyesini, durmaksızın feryâd eden bülbüle değil. Sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.

Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok, sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak beni hatırla.

Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile.

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak.

Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır.

Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.

Yaşadığın dünyaya bak; yüce tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş?

Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin?

Küle döndüysen g üle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı?

Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin?

Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, ya da hiç sevmezsin.

Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir.

Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir.

Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir.

Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir.

Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım.

Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir; çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar.

Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ay da ara! Gözlerindeki perdeyi arala!

Ey sevgili. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz.

yiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur,

ne kimseye sitem eyle, ne üzül. Aşk nasip işidir hesap işi değil!

Aşk adayıştır arayış değil! Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda aşk seni bulmaya gelir.

hikmetli Sözler..

Gören göze karanlık perde olmaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? Hz.Ali r.a

Şu adinin bayağısı olan dünyayı hep hakir gör,geçici olduğunu aklından çıkarma.. İmâm-ı A'zam

Allah c.c. katında olanın daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu unutma.. İmâm-ı A'zam

Evlad! Orta Yolu Benimse.. Böylece geride kalan ona yetişebilecek, ileri gidenin ise ona geri dönme imkanı olabilecektir. (Hz. Ali)

imanı kuvvetli olanın, imtahanı da ağır olur... ABDÜLKADİR GEYLANİ

Kim Allahü teâlâyı bilirse, gam ve keder içinde olmaz." Ebû Bekr Şibli

Bidat şeytanın nezdinde her günahtan daha sevimlidir. Çünkü günahtan tövbe edilmesi akla gelir de bidat ibadet telaki edildiği için tövbe edilmesi akla gelmez.” Sufyan-ı Sevri

İbrahim’lerini yetiştiremeyen Müslüman toplumlar, Nemrud’ların sayısını çoğaltmaktan başka bir şey yapamazlar. İbn-i Kâyyım

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki, sürgün edilmem seyahat, hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şehadettir. İ. Temiyye

Vesveseye kapılmazsan şeytan kahrından ölür. Sadî-i Şirazi

Gazali hz kalplerin keşfi

Hz. Ali kendini Allah'a adayarak Peygamber'imizin hayatını kurtaran ilk müslüman oldu

Hz Ali'nin şiiri toprağa ayak basanların en hayırlısını korudum O Allah'ın Resul'üdür, Kudret eli her yere uzanan ulu Allah O'nu tuzaktan korudu

Ulu Allah buyuruyor ki:

Hikmet dolu Kur'an hakkı için, hiç şüphesiz, sen peygamberlerdensin *
dosdoğru yol O Kur'an her şeye gücü yeten, bağışlayıcı tarafından indirilmiştir,
*
Onların üzerinde hüküm gerçekleşti, onlar artık iman etmezler.
*
Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan tasmalar taktık, bu yüzden başlarını sağa sola çeviremezler.
*
biz onların önlerine ve arkalarına birer set çektik ve onları örttük, bundan dolayı göremezler»
*
Onlar tuzak kurarlar, ama Allah onların tuzağını boşa çıkarır.
*
Hiç şüphesiz Allah tuzakları en hayırlı şekilde boşa çıkarandır

şair şöyle der

Canını sıkma! Zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır

Takdir sahibi, bizim halimizi şüphesiz görüyor Bizim tedbirimizin üstünde Allah'ın tedbiri vardır.

ey Rabb'im! Bana doğru şekilde girip doğru şekilde çıkmak nasib eyle, bana kendi nezdinden yardıma bir kılavuz ihsan eyle

Sebir Dağı Peygamberimize «Yâ Rasûlüllah! Benden kaç, çünki üzerimde iken öldürülmenden ve Allah'ın lânetine uğramaktan korkuyorum» diye seslenir.

İpek böceği koza örer, her çeşit elbiseye yakışır. Fakat örümcek daha üstündür, Peygamber'in başına ördüğü ağ sayesinde

Düşmanlar bütün canlılardan öğrendiler ki Peygamber'imize karşı duyulan sevginin dengi yoktur.»Eşhedü ellâilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlühü.»

Eşhedü ellâilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlühü.»

Allah'ım! Lânetlik şeytanı ve kıskançların dilini üzerimize musallat eyleme,

Peygamberlerinin sonuncusu olan Hz. Muhammed (SAV.) hürmetine sana zikir ve şükürde bulunmamıza yardım buyur Allahım

Al-i Imran suresi

Allahdan korkan kullar çirkin bir iş yaptıkları zaman, yahud nefislerine zulmettikleri vakit, Allahı hatırlar günahlarının affedilmesini dilerler,
*
Allah'dan baska günahları kim afvedebiiir?
*
bu kimseler bile bile yapmış olduğu kötülüklerde ısrar etmezler»

Nasûh Tevbesi" kulun hem dış hem içinden, bir daha günah işlemeye dönmemek için kesin kararlı olarak tevbe etmesidir.

Sâdece dıştan günaha tevbe edenler üzerine ipek örtü serilen bir çöplüge benzer. insanlar bu ipeğe hoşlanarak bakarlar, fakat örtü kalkınca yüzlerini çevirirler.

insanlar görünüşte ibadet işleyenlere imrenerek bakarlar, ama Kiyamet günü, sırların ortaya çıktığı gün. örtü kalkınca melekler onlardan yüz çevirir.

Peygamberimiz (S.A.V.) buyurur

Allah sizin kalıblarınıza, dış görünüşlerinize değil, kalblerinize ve niyetlerinize bakar."
*
Nice tevbekar kimseler vardır ki. Kıyamet günü kendilerini tevbe etmiş sanarak Allah cc nün huzuruna gelirler. Oysa ki, gerçekte tevbe etmiş değildirler.
*
Günahları unutmak ise en çirkin musibetlerdendir

aklı başında olan herkesin kendisi ile her zaman hesaplaşması ve günahlarını unutmaması gerekir.

Ey, cürümlerini sayan günahkâr,
Günahlarını unutma, geçmiştekileri de hatırla,

ölmeden önce Allah (C.C)'a tevbe et ve yenisinden kendini alakoy

Ey âsî! itiraf edeceksen, günahını itiraf et.

Hz. Ömer. Peygamberimize Kapıda bir delikanlı var, öyle ağlıyor ki, yüreğimi yaktı diyince Peygamber sav O gence Ey delikanli, niçin ağlıyorsun diye sordu. genç «Ey Allah Rasûlu! günahıma ağlıyorum, bana kızgın olan Allah cc'dan korkuyorum» diye cevap verdi.

Peygamber (S.A.V.) sordu Allaha ortak koştun mu?» Haksız adam öldürdün mü?» O halde yedi kat gök, yedi kat yer kadar bile olsa. Allah günahlarını afveder» dedi.

bir genç Yâ Rasûlallah günahlarım
Kürsî'den Arştan büyüktür» dedi. Peygamber sav günahların mı
yoksa Allah cc nün afvımı büyük
diye sordu, genç Allahu ekber Allah en büyük ve uludur» diye cevapladı Peygamber sav kocaman bir günah yığınını ancak ulu Allah afveder O'nun ulu bağışlayıcılığı bu yığını silebilir buyurdu

Hiç şüphesiz, kocaman bir günah yığınını ancak ulu olan Allah (C.C) afveder, O'nun ulu bağışlayıcılığı bu yığını silebilir.»

bir genç yedi yıldır kefen soyardı
bir gün bir kabre uğradı ölünün
kabrini kefenini soydu ve şeytan adam ölünün ırzına geçti o ölü
Allahın emri ile dirildi şeytan adama şöyle seslendi Ey zalım Mazlumun hakkını zâlimden alan Allah'dan utanmıyor musun? Beni ölüler arasında Çıplak ve Allah (C.C) katında cünûb bıraktın.»

Bir gencin tevbe duası Ey Âdem'in Muhammed'in, in ve Ibrahim as in Rabb'i. beni afvettiysen, bunu Hz. Muhammed'e ve sahabilerine bildir, affetmedinse gökten ateş indir ve beni yok et böylece beni Âhiret azabından kurtar

bir gencin tevbesini Peygamber sav hiddetle reddetti genç kırk gece Allah (C.C)'a dua etti 40. gece Cebrail as Peygamberimize şöyle buyurdu Allah (C.C) katında en sevimli ses; tevbekâr kulun
Yâ Rabb'i» diyen sesidir. Ulu Allah şöyle cevapverir: «Buyur yâ kulum! Ne istiyorsan söyle, sen benim katımda meleklerimden biri gibisin

Cebrail as buyurdu

Allah (C.C) katında en sevimli ses; tevbekâr kulun Yâ Rabb'i» diyen sesidir.
*
Ulu Allah tövbekâr kuluna şöyle cevap verir Buyur yâ kulum! Ne istiyorsan söyle, sen benim katımda meleklerimden biri gibisin

Ulu Allah buyurdu Ben senin hem sağında, hem solunda ve hem de üstündeyim, içinden geçen duygularından sana daha yakınım

Allah (C.C)'nün öyle kulları vardır ki, kalb çiçeği diker gibi, günah ağaçları diktiler, onları tevbe ile suladılar, meyveleri pişmanlık ve hüzün oldu.

Allah (C.C)'nün öyle kulları vardır ki
Deli olmadıkları halde delirmiş gibi görünürler, söyleşerek mest olurlar, bunlar Allah (C.C)' ve Rasûl'ünü tanıyan tatlı ve düzgün kimselerdir.

Allah (C.C)' ve Rasûl'ünü tanıyan tatlı ve düzgün kimseler Dünyanın acısını tatlı görmüşler, mezarın sertliğini yumuşak bulmuşlar, kurtuluş ipine ve selâmet kulpuna tutunmaya muvaffak olmuşlardır

Allah (C.C)' ve Rasûl'ünü tanıyan tatlı ve düzgün kimseler azgın nefsî arzuların köprülerini asmışlar, ilim vahasına inerek hikmet pınarından kana kana içmişlerdir.

Allah (C.C)' ve Rasûl'ünü tanıyan tatlı ve düzgün kimseler Zekâ gemisine binmişler, selâmet denizinde kurtuluş rüzgarı ile yücelik ve soyluluk kaynağına ulaşmışlardır

Hz. Ali. Bir sabah Hz. Ömer e nereye gittiğini sorar Hz ömer cevap verir Zekât geliri bir deve kaybolmuş onu arıyorum» Ey Hasan'ın babası, beni kınama. Allah cc ye yemin ederimki Fıratta bir kuzu kaybolsa Kiyamette hesabı Ömer'den sorulur. Çünki müminleri perişan eden devlet başkanına itaat yoktur.»
*
ne müslümanları perişan eden devlet başkanına ve ne de mü'minlerin yüreklerine korku salan fasık idareciye itaat yoktur.»


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Ümmetimin seçkinleri, çok oruç tuttukları için ve çok namaz kıldıkları için degil, temiz kalbli, cömert ve merhametleri sayesinde Cennet'e girerler."

Merhametlileri, Rahman olan Allah (C.C) esirger.

Yeryüzündekilere karşı merhametli davranınız ki, gökte olan da sizi esirgesin."

Başkalarına karşı merhametli davranmayanlar, esirgenmez.

Başkalarının kusurlarını bağışlamayanların günahları afvedilmez."

şu dört şey müslüman haklarıdır iyileri destekleyecek Günahkârları için Allah'dan afv dileyeceksin. Hastaları ziyaret edecek Tevbe
edenlere sev´gi göstereceksin.

Hz. Mûsâ Yâ Rabb'i! Beni ne yüzden kendine şafi yaptın?» diye sorar Ulu Allah (C.C) de merhametli davrandığın için» diye cevap verir.

sahabilerden Ebu'd Derda (R.A.) çocukların arkasından gider ve yakaladıkları serçeleri onlardan satın alarak «Haydi gidin» diyerek tekrar salıverirdi.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Birbirlerine merhametli davranıp
münasebetler yürütmekte mü'minler, bir yeri sancıdığı zaman geriye kalan kısmının ateşi çıkan ve uykusu kaçan bir vücûd gibidir."Hikmetli Sözler..

Mezardakilerin, pişman olduğu şeyler için, dünyadakiler birbirini yiyor. Gazâlî hz

Hepiniz bana karanlıklardan bahsediyorsunuz oysa ben meşalenin peşindeyim.'' İmam Rabbani

Nefis yeryüzünün en cahilidir. Sünneti seniyye tokmağı ile kafasını kırmak lazım.... (Mahmut Ustaosmanoğlu k.s) "

Akıllı kimse,hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan,şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Bişr-i Hafi ( k.s )

Gönül yap, hatırını hoş tut, sakın incitme bir canı ki, her kim her kime her ne eder kendi bulur ânı.. İbrahim Hakkı ( k.s )

. Vesilesi doğruluk olanın Allah’tan aldığı mükâfat rızadır. Ebû Süleyman Dârânî

Müslüman tepeden tırnağa hayır timsalidir; yanında yürüsen faydalanırsın; arkadaşlık etsen faydalanırsın.

Allah bizi bu imana sahib eylemiş, en büyük nimet budur. Prof Es'ad COŞAN

Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir.
*
Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir.
*
göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır!" şeyhulislam ibn teymiyye (k.s)

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.Malcolm x-. "

Cenab-ı Hakkı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır?"
*
Onu bulan herşeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da, başına bela bulur " Bediüzzaman Said Nursi


Zakir Naik sözleri

Eğer her varlıklı kişi zekatını verse, yoksulluk Dünyadan silinir. açlıktan ölen bir tek insan bile kalmaz.

Dünyanın yalnızca en zengin 3 kişisinin serveti, en yoksul 47 ülkenin toplam hasılatından bile fazladır.

istatistiklere göre, Dünyanın en zengin birkaç yüz kişisi her yıl servetinin % 2,5'ini zekat olarak verse fakirlik/açlık silinecektir.

Dini anlamak istiyorsan onu takip edenlere bakma. Bana bakma, metinlere bak, Kur'an'a bak ve Kur'an'ı oku."

Hz. İsa asla Hristiyanlığı vaaz etmek için gönderilmedi. Hristiyanlık kelimesi İncil' de yoktur. Bunu biliyor muydunuz?

İncil'in hiçbir yerinde"Hristiyanlık" kelimesi yoktur. Hristiyan, Hz. İsa' nın takipçilerine Antakya'da verilen takma bir isimdir.

Kısacası bu hayatı yaşayacaksan;
Allah'a ada kendini..

Bir müslüman Kur'an'ı takip etme de "AŞIRI" olmalıdır.

Ateistlerle tartışırken asla " her şeyin bir yaratıcısı vardır" demem. Derim ki, her yaratılanın Yaratıcısı vardır.

Kalp uzmanı evet uzmandır, ama Allah en büyük uzmandır.

Kalp uzmanını dinliyorsun ama kalbini yaratanı dinlemiyorsun.

"Kendini güçlü sanıyorsun ama Allah bütün teknolojini ve gücünü bir kaç saniye içinde yerle bir edebilir."

"Eğer gerçeği arıyorsan o seni özgür kılacaktır."

"Kur'an bize neyi emretmişse bizim faydamız için söylemiştir."

tüm bunlar Allah’ın işaretleridir.
Mesela Amerika’daki kasırgası... Sen “süper gücüm “ diyorsun Peki ne oldu? Afganistan’da harcadıklarının çok daha fazlasını tek bir kasırga alıverdi.

Az bilim, insanı ateist yapar. Ama derinlemesine bilim yapmak Allah'a inanmanı sağlar.

'dindar biriysen hayatın tadını çıkaramazsın Hayır, dindar biriysen hayatın tadını Yaratıcının belirlediği sınırlar dahilinde çıkarabilirsin

Allah bizim yaratıcımız olarak insan psikolojisini en iyi bilendir. Bazen mantık, bazen ödül, bazen de ceza...

-Eğer size gelip "hayatımı nasıl yaşamalıyım?" diye soran birine tek bir cümle ile ne derdiniz?

Tek cümleyle söyleyeyim: "kendini Allah'a ada!" İnsanın isteğinden çok Allah'ın isteği... Kısacası bu hayatı yaşayacaksan Allah'a ada kendini.

Dünyanın çoğunluğunun Müslüman olup olmaması kıstas değildir. İslam'da hakikat galip gelir.

Cennete tek başına gitmeyi değil, kardeşlerimizi de alıp gitmeyi istiyoruz.

İradesini Allah'a teslim eden kişi Müslümandır ama birçok insan sadece isim olarak Müslümandır.

İnsanoğlunun başına gelen musibetlerin, felaketlerin iki amacı vardır; ya ceza ya da imtihan.

Az bilim insanı ateist yapar ama derinlemesine bilim yapmak Allah’a inanmanı sağlar. - Francis Bacon

savaş sonrası bir kadın esirler içinde yavrusunu arıyordu. Sonunda çocuğunu bağrına basıp emzirdi Hz Peygamber sav buyurdu
Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?” Bilin ki, Allah’ın kullarına rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır

Hakikat mesajını yaymak bizim vazifemizdir.

Allah bizim yaratıcımız olarak
en iyi bilendir.

Allah Kur'an'da sizi imtihana tâbi tutmadan cennete koyacağımızı mı sandınız? der.

"Sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz."

Allah Subhanehu ve Teala insanlara özgür irade vermiştir.

Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemiştir; ama seçim sizindir.

Biz Müslümanlar kadınlarımızı koruruz, onları severiz. Onlara hayran oluruz ve onlara saygı duyarız.

Şeriat kelimesinin tam karşılığı, "izlenmesi gereken doğru yol"dur.

Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur.

Müslüman demek iradesini Allah’a teslim eden insan demektir.

iradesini Allah’a teslim eden kişi müslümandır ama bir çok insan sadece isim olarak müslümandır.

Daha önceki peygamberlerin tüm mesajların temeli aynıydı: Eşi benzeri olmayan bir tek İlah'a iman etmek, hayatı onun gösterdiği şekilde sürdürmek."

Hz. Muhammed sadece Müslümanlara ve Araplara değil, bütün insanlığa gönderilmiştir.

Hz. İsa'ya inanmayı emreden tek din İslam'dır. Hz. İsa'ya inanmayan Müslüman olamaz,

biz Hz. İsa nın tanrının elçisi olduğunu kabul ederiz. Biz onun mucizevi olarak babasız dünyaya geldiğine inanırız.


Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan topluluksunuz. (Araf,81)

Allah normal bir cinsel hayata izin vermiştir. Aşırıya kaçıyorsun, normal olmayan şeyler yapmaya başlıyorsun.

Allah normal şeylere izin vermişken sen tabii olmayanı yapıyorsun, zıt olanı yapmaya başlıyorsun. Ve bunun bir kere tersini yapmaya alışınca devam ediyorsun.

kişi eşcinsel olarak doğar” deme. Bu bir yanlış anlaşılma Sebebi çocuğun kötü filmlere aşırı maruz kalmasıdır. Bunları ekranlarda görüyorlar ve onlara benziyorlar.


Bir çocuğun eğitimi anne karnından itibaren başlar. Manevi hayatı özellikle.anne babalar bu yüzden sorumlular.

Ve şimdi bir sınavdayız.

başkalarına gülme,
hep birlikte gül"

İslam, iyi şeyleri emretmenin yanı sıra, iyiliğe ulaşmak için izlenecek yolu da gösterir.

İslam en iyi hayat tarzıdır.

Allah bizim için neyin faydalı olduğunu bilir.

Kur’an neyi bize emretmişse bizim faydamız için söylemiştir. Uygulamamız halinde kazançlı çıkarız.

Eğer Allah’ın emirlerine uyarsan, öbür dünyada kazançlı olacaksın ebediyen.

Bu hayat geçici.Kısaca asıl sebep bu dünyanın bir imtihan olması.

Şeriat, İslam kanunlarının tamamını kapsar ve bir bütündür.

Şeriat, Müslümanların hak ve sorumluluklarını içinde barındırır. İnsanların hayatlarını düzenler

Şeriat,Geniş kapsamlıdır; nasıl yemek yenir, içilir, giyinilir ve kanunların nasıl uygulanması gerektiğini belirtir.

İmam gazali kalplerin keşfi

Hz. Ömer Namaz zamanı titrer ve dişleri takırdardı. Bu halin sebebi sorulunca emaneti verrme-nin ve farz borcu ödemenin vakti geldi, bilmem ki nasıl yerine getireceğim

İbni Eyyüb ra yı namazda iken arı sokar. o hiç bir şey duymaz Ona sorarlar, «nasıl oluyor, arı sokuyor kanatıyor sen hiç duymuyorsun? O cevab verir Melik ül-Cebbar olan Allah'ın huzurunda du-ran, başında Azrail dikilen, solunda cehennem ve ayaklarının altında Sırat bulunan böyle bir şeyi nasıl duyabilir?»

İbni Zerrin takvada yüksek bir zat idi eli kanser olunca doktorlar kesmek gerek seni ipler ile bağlamadan kesemeyiz dediler.
O ise bağlamanızı istemiyorum, namaz zamanı kesiniz» dedi ve namaza durunca elini kestiler, o ise hiç bir şey duymadı

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor: Onlar, yaptıkları kötülükden alıkoymazdı
Ne kadar fena bir iş yapıyorlardı

Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya ulu Allah (C.C) başınıza öyle zalim bir idareci musallat eder ki, ne büyüğünüze hürmet eder ne küçügünüze acır,

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya içinizdeki iyilerin edeceği dualar kabul olunmaz.

Ya iyiliği emreder ve kötülükten alıkorsunuz veya Allah cc 'dan yardım dîlerler, fakat yardım gelmez, günahtan affedilsin diye yalvarırlar, fakat affolunmaz

Ulu Allah cc peygamberler gibi
amel işleyen bir kasabayı cezaya çarptırmıştır bu iyi amel isleyenler Allah için öfkelenmezler, iyiligi emredip kötülükten alıkoymazlardı

Peygamber (S.A.S.)\'imiz buyurdu

şehidlerden üstün dereceli öyle mücahidler var ki, bunlar sağdırlar, herkes gibi yerler. içerler ve halkın arasında gezinirler, bunlar iyiliği emredip kötülüğü menedenlerdir
*
ulu Allah onlarla gökteki meleklere karşı övünür. Ümmü Seleme Allah in resulü için nasıl süslenirse cennet de onlar için öyle süslenir bunlar? Allah (C.C) için sevip Allah (C.C) adina öfkelenenlerdir.»
*
Allah için sevip Allah adına öfkelenenler iyiliği emredip kötülüğü menedenlerin cennet köşkleri, şehidlerinkinden yüksekte olacaktır.
*
cennetteki köşklerin her birinde kimi yakut ve kimi yeşil zümrütten olmak üzere üç yüz kapı olacak Her kapı önünde nur parlayacaktır.

Ulu Allah (C.C) buyurur ki

Namaz senin kılavuzundur, oruç sana kalkandır, verdiğin sadaka üzerine gölge olacaktır,

secdedeki tesbih senin için cennette agaç olacaktır.

Kitabımı okuman sana köşk ve huri sağlayacaktır, benim adımı anman da senin ışığın olacaktır.

Ulu Allah Hz. Mus'ya: ey Musa!, Benim için dost edindin mi?,benim adima hiç kimseyi düsman bildin mi?» diye buyurur.

Allah cc katında en sevimli amel, Onun için sevmek ve Onun namına düşmanlarından nefret etmektir

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur Allah katında en değerli şehid zalim valinin karşısına dikilerek iyiliği emredip kötülükten alakoymaya çalışırken öldürülen kimsedir.

zalim valinin karşısına dikilip iyiliği emreden kişi Zalim vali onu öldürmediği takdirde ne kadar yaşarsa yaşasın artık onun defterine günah yazılmaz .»

Ümmetimin en yüksek şehidi, zalim devlet başkanına iyiliği emredip kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen kimsedir.

zalim devlet başkanına kötülükten sakınmasını hatırlatan ve bu yüzden öldürülen şehidin cennetteki yeri. Hamza île Caferin arasıdır.

Ulu Allah cc Hz.Yuşa ya vahyettiki
kavminden kırk bin iyi kimseyi helak edeceğim çünkü onlar kötülere karşı öfke duymadılar, onlar ile birlikte yiyip içtiler.

Peygamber (S.A.V) buyurdu
iyiliğin tümünü işlemiyorsanız bile onu başkalarına emredin ve her türlü kötülükten uzak durmayı başaramıyorsanız bile yine kötülükten menedin»

kim iyiliği emredip kötülükten
alakoymak isterse nefsini sabıra hazırlasın ve Allah ın vereceği gi sevaba güvensin.

Allah cc'den sevap geleceğine güvenen kimse karşılaşacağı sıkıntıların acısını duymaz.

Her-kesin kusurunu okuyarak, onun-bunun hakkında kötü düşünceleri ileri süren kimsenin bilesin ki, içi pistir ve kendi iç pisliği, dışına sızmaktadır.

insan şeytanın içeri girmesini önlemek için kalbinin kapılarını kapatmalı. Bunlara karşılık Allah'ı zikretmesine yardımcı olmalıdır.
 
Son düzenleme:

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Hikmetli Sözler.. "


Şükür; nîmeti değil, nîmeti vereni görmektir." Ebû Bekr-i Şiblî


İnanan kimse Allah’tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez. ABDÜLKADİR GEYLANİ (HZ.)


Sevgi; zevkte şaşkınlık, saygıda ise hayranlıktır." Ebû Bekr-i Şiblî


Biz tasavvufu, açlık, uykusuzluk, dünyadan kesilme ve sevdiklerimizden beri olmakla bulduk" demiştir. Cüneyd-i Bağdadi


kim Allah kelamını sağ eline ve peygamber hadisini sol elinde tutar ve bu çerağ şulesiyle yürürse, şüphe afetine ve bid'at karanlığına düşmez. Cüneyd-i Bağdadi


Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Bekri Şiblî


Seni, eksiğinle, kusurunla günahınla, sevabınla sevenin yanlış yaptın diye seni terketmeyenin sadece ' ALLAH ' olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin..." Abdulkadir Geylâni


Sohbeti ganimet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü, bütün üstünlüklerin ve kemallerin üstüdür. İmam Rabbani hz.


Dünyanın emanet olduğunu bilen ve onu sahibine, teslim edip de usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. Hasan-ı Basrî


İhlas ile yapılan küçük bir iş, senelerce yapılan ibadetler gibi kazanç (sevap) hasıl eder. İmam Rabbani Hz.


Eğer din, ölümden önce bir işe yaramazsa, ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır. Ali Şeriati


Âh, ölüm ne güzel bir nasihattir. Kalpleri diri bulabilse!” Hasan Basrî


Namaz kılan askere arkadaşı sordu Niçin namaz kılıyorsun en zor anda namazı terk etmeyen asker dedi ki bizim teğmen geçerken toplanıyor selam veriyor emre itaat ediyorsun.
da ben kumlar adedince yıldızları olan ve hepsini tespih tanesi gibi kudret eliyle çeviren bir zat’a niçin itaat etmeyeyim? Niçin namaz kılıp emrini yerine getirmeyeyim?’ …imam gazali kalplerin keşfi


Hz. Ömer. minberde şöyle dedi insan müslüman olarak sakalını ağarttığı halde Allah cc rızasını kazanacak bir tek namaz kılmamış olabilir.» o huşu ve alçak gönüllülük içinde ve Allah(C.C)'a yönelerek namaz kılmaz.» Onlar ki namazda gaflet içindedirler." Maun Sûresi -


öyle kimselerdir ki, namaz kılarken şaşırırlar, daha bir rek'at mı, yoksa iki rekatmı kılarak selâm vereceğini kestiremezler


Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur :
Ulu Allah (C.C) buyurur Kulum azabımdan ancak üzerine farz kıldığım ibadetleri edâ etmekle kurtulabilir."


kabir azabından kurtulmak isteyenler, dedikodudan ve ona buna söz taşımaktan kaçınmalıdırlar.


Leys'ül - Buhâri hacca giderken cebine iki dirhem koyup dedikodu edersem şu iki dirhemi fakirlere dağıtacağım diye yemin eder hacc dönüşü o iki dirhem eksilmemiştir şu cevabı verir Bir kişi hakkında dedikodu edeceğime yüz kere zina etmeyi tercih ederim.» (Mâzaallah!)


Hafs'ül Kebir buyurur; «Bir yılın Ramazan Orucunu tutmamayı, bir kişi hakkında dedikodu etmeye tercih ederim.»


Bir fıkıh âlimi hakkında gıybet eden kimse. Kiyamet Günü alnında Allah ın rahmetinden mahrum edilmiştir yazısını taşıyarak gelir


Peygamber (S.A.V)'imiz buyuruyor:
Mi'racta tırnakları ile yüzlerini tırmalayan ve leş yiyen bir guruba rastladım. Cebrail as bunlar dünyada ölü eti yiyenler dedikodu edenlerdir diye cevap verdi.


Hasan (R.A.) buyurur: «Yemin ederim ki, gıybet Dîne.koparılan bir et parçasının vücûda verdigi zarardan daha ağır bir zarar getirir.»


Ebu Hureyre (R.A.) buyurur. Mü'min kardeşinizin gözündeki çöpü görürsünüz de, kendi gözünüzdeki merteği görmezsiniz."


Selman-i Farisi Ebu Bekr ra ve Ömer ra sefere çıkmıştı. Selman ra yiyecek için efendimizin yanına uğradı eli boş dönünce Hz EbûBekr ile Ömer onun için «Selman ra falan kuyuya varsa kuyu kurur» dediler.
ve şu âyet indi dedikodu yapmayın, birisi ölü din kardeşinin etini yemek ister mi? şüphesiz tiksinirsiniz.(Hucûrat Sûresi - 12)
Dünyada dedikodu yapan kimsenin önüne Kıyamet Günü dedikodu yaptığı mümin kardeşinin leşi getirilir ve ona: ye bu leşi dünyada iken dirisini yemiştin denir.


Peygamber sav zamanında dedikodunun derhal kokusu duyulurdu, çünki gayet seyrekti. Fakat şimdi dedikodu öyle çoğaldı ki. bütün burunlar koku ile doldu


Kâ'b (R.A.) der ki: dedikodudan tevbe edenler Cennet'e en arkadan girerler dedikoduculukta ısrar ederek ölenler de herkesten önce Cehennem'e girerler.


birinin arkasından atıp tutanların ve başkalarına hakaret edenlerin vay haline!"Hümeze Süresi


Peygamber´imiz (S.A.S.) buyuruyor ki Aman dedikodudan kaçınınız, çünkü o zinadan ağır bir günahtır"


Sahabe´ler Peygamber sav e Dedikodu nasıl olur da zinadan ağır olabilir» diyince Peygamberimiz Çünkü insan zinaya tevbe edince Allah (C.C) kabul eder. fakat dedikodu edilen affetmedikçe dedikoducunun afvedilmesi mümkün degildir buyurdu


Dedikodu yapan pişmanlık duyup tevbe etmelidir, böylece Allah (C.C) hakkından kurtulmuş olur.


Dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı kimseden helâllik alması gerekir, eğer adam hakkını helal ederse kul hakkından kurtulur


dedikodu karşı tarafa varınca" dedikodu vebalinin ortadan kalkabilmesî için, dedikoduya uğrayanın hakkını helâl etmesi gerekir.


evli bir kadınla zina eden kimse, kadın kocası olup biteni duymadan tevbe ettigi takdirde tevbesi kabul edilebilir,


evli bir kadınla zina eden kimse,
kocası durumu ögrendikten sonra tevbenin kabulü için, kocanın hakkını helâl etmesi gerekir


Yerine getirilmeyen namaz, oruç, zekât ve hacc borçları, bu borçlar kaza edilmedikçe tevbe ile ortadan kalkmaz. Dogrusunu Allah bilir.


Zina konusunda evli bir kadınla zina eden kimse, kadının kocası duymadan tevbe ettiği takdirde tevbesi kabul edilebilir, fakat
kadının kocası ögrendikten sonra tevbenin kabulü için, aldatılan koca hakkını helâl etmelidir


ulu Alllah cc buyuruyor Zekât veren mü'minler kurtuluşa ermişlerdir."(Mu´minun Sûresi )


Tevbe Sûresi


Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah cc yolunda kullanmayanları acı bir azab ile müjdele!


Kıyamette, altın ve gümüş. Cehennem ateşinde kaldırılarak onunla biriktirip Allah yolunda harcamayanların burun ve sırtları dağlanır onlara, Biriktirdiğinizi tadın denilir."


Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor


Kıyamet Günü, üzerlerine farz kılınmış olan hakkımızı alakoydular, diyecek olan fakirler yüzünden vay zenginlerin başına gelenlere.


ölümün kaçınılmaz bir yolculuk olduğunu bilmiyor musun?


Bir gün tabiinden biri ağlamaktadır
kardeşimin azabına ağlarım kabirde ateşten halka geçirilmiş feryattaydı acısını nasıl unutayım diyince adama kardeşinin günahını sordular adam zekât vermezdi dedi ona Al-i Imrân Süresini hatırlattılar Cimrilikle alıkoydukları mal Kıyamet Günü halka olup boyunlarına geçirilecektir."
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
imam gazali kalplerin keşfi

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah ra şöyle nasihat etti:

Sabahladığın zaman Akşam ne yapacağım diye düşünme. Akşamı bulunca da Yarın ne olacak diye şüphelenme:
*
Yaşarken ölümün için. Sıhhatli iken hasta olacağın günler için tedbirini al çünki yarın ne olacağını bilemezsin

Peygamberimiz sav sahabilere
Cennet'e girnek istiyor musunuz?» O halde, kendinizi Mezarlığı ve vücud çürümesini hatırda tutmalı organlarınızı haramdan korumalı
ve Âhiretin itibarini arzu eden dünyanın süsünü terketmelidir. Allâh (C.C)'den haya etmek böyle olur böylelikle kul, Allâh (C.C) ye dostluk mertebesine ulaşır buyurdu

Peygamber'imiz (S.A S.) buyuruyor ümmetin huzur ve selâmeti zühd ve yakin sayesinde olacağı gibi, en son çöküntüsü de cimrilik ve uzak vadeli emellere sarılmaktan ileri gelecektir.»

Peygamber (S.A.V) sahabilere: «Ey insanlar, sizler Allâh (C.C)'den utanmıyor musunuz yemeyecek
kadar çok servet yığıyorsunuz, ulaşılmaz emellere koşuyorsunuz, oturamayacağınız evler yükseltiyorsunuz. buyurdu

Allah (C.C)'a yemin ederim kî her gözlerim açıldığında gözkapakları kapanmadan Allah (C.C)'nün canımı alacağını düşünürüm

Gözlerimi bir yere her çevirişte bakışlarımı indirmeye fırsat bulamadan öleceğimi sanırım.

Ağzıma her lokma alışta onu yutamayacağımı ve öldükten sonra gırtlağımda kalacağını aklıma getiririm.»

Ey insanlar aklınız başınızda ise kendinizi ölüler arasında sayınız. Çünkü, akibet, göz açıp kapasıya kadar başınıza gelecek ve önlemeye gücünüz yetmeyecektir.»

peygamber (S.A.S.) suya yakın yerde, büyük abdest bozduğu halde yine taşla silinir, su ile yıkanmaya giderdi.Yâ Rasulallah, su size yakın. Önce taşla silinmeye ne lüzum var?» denilince efendimiz Elimde senet mi var? Belki suyun yanına varamadan ölürüm buyururdu

Peygamber (S.A.S.) bir sohbette eline üç çöp alır. Çöpün birini önüne ikinciyi yanına saplar ve üçüncüsünü de uzağa atar ve önüme diktiğim çöp insandır, yandaki ecel, öteye firlattığım da uzak vadeli emeldir. insan emel peşinden koşup durur yetişemez çünkü ecel onu daha önce yakalar.
Mesaj otomatik birleştirildi:

SÜFYAN-I SEVRÎ, NASİHATİ


Her zaman ve her yerde doğru ol.

Yalan ve sözünde durmamak gibi işleri yapanlarla ilişkiden böyle kimselerle beraber olmak, günaha sebep olur.

Ey kardeşim, söz ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya şirktir.

kendini ve yaptıklarını yeterli görmekten kendini muhafaza et. Çünkü ucub bulunan salih amel, Allah’a yükseltilmez.

Sen dinini, dini üzerine titreyen kimselerden sünnete bağlı, ilmiyle amel eden âlimlerden öğren.

dininde hassas olmayan, ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedaviden ve kendine bir çare bulmaktan âciz olan tabibin hâline benzer.

kendisini tedaviden âciz tabib hastalıkları nasıl teşhis edip tedavi edebilir? nasıl ilâç tavsiye eder? dini üzerine titremeyen, senin dinine nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir?

Ey kardeşim! Senin dinin etin ve kanın yerindedir.

Kendin için ağla. Kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası hiç acımaz.

Senden dünya sevgisini giderip ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk.

Dünya işine dalıp ahireti unutanlarla düşüp kalkmaktan uzak dur. Çünkü dünyaya dalanlar senin dinini ve kalbini bozarlar.

Ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et ve ömrünün kalanı için Allah’tan selamet iste.

ey kardeşim, güzel edebe ve güzel ahlâka sıkıca sarıl.

Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılmaktan sakın. Çünkü hayır, cemaattedir.

dünyayı seven kimse, bir ev bina eden ve diğer sefer de onu harap eden kimse gibidir.

Dini hakkında senden bir şey soran her mümine nasihatte bulun. Allah’ın razı olduğu bir işte, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme.

Bir mümine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mümine hıyanet ederse, Allah’a ve Rasûlü’ne
hıyanet etmiş olur.

Mümin bir kardeşini Allah için sevdiğin zaman, canını ve malını ondan esirgeme.

Düşmanlık, münakaşa ve riyakarlıktan sakın. Çünkü zalim, hain ve günahkar olursun.

Her yerde sabırlı ol. Sabır; hayra ve iyiliğe, bunlar ise cennete götürür.

Hiddet ve gazaptan kendini muhafaza et. Bu ikisi insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür.

Âlimlerle münakaşa yapma. Bu seni sevilmeyen biri yapar.

Âlimlerin yanına sık sık gidip gelmek rahmettir.

Âlimlerle irtibatı kesmek Rahman’ı kızdırır. Çünkü âlimler Nebilerin hazinedarları ve miraslarının sahiplerdir.

Dünyaya rağbeti terk ederek zühde sarıl ki, Allah sana dünyanın çirkinliğini göstersin.

Şüphelilerden sakınarak veraya yapış ki, Allah hesabını hafifletsin.

Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere sarıl ki günaha düşmekten salim olasın.

Şüpheyi kesin bilgiyle gider ki dinin sağlam olsun.

İyiliği emret ve kötülükten alıkoy ki Allah’ın sevgilisi sevdiği kul olasın.

Fasıklara buğzet onları sevme ki şeytanları kovabilesin.

Dünyada kavuştuğun nimetlerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt ki, Allah’ın nezdinde kuvvetin artsın.

Ahiretin için çalış, dünya işlerin için Allah sana yeter.

İçini, kalbini güzelleştirirsen, Allah da dışını güzelleştirir.

Hataların için ağla, Refik-i A’lâ ehlinden olursun.

Allah’tan gâfil olma. Çünkü Allah senden gâfil değildir.

Muhakkak ki Allah’ın senin üzerinde çokça hakları ve şartları vardır. Onları yerine getirmen gerek

gâfil olma. Çünkü Allah senden gâfil değildir ve sen kıyamet gününde hesaba çekileceksin.

Dünya işlerinden bir iş istediğinde Şayet ahirete uygun ise ona yapış. Yoksa dur, ona yapışanların ondan nasıl kurtulduklarını gör. Allah’tan afiyet dile.

Ahiretle alâkalı bir işe yöneldiğin zaman ciddiyetle o işe giriş. O işle arana şeytan girmeden önce acele edip onu hemen yap, geciktirme!

Çok yeme, yediğin miktar oranında iş yapamazsın. Elbette ki o hal çirkin görülür.

Yerken de niyetsiz ve isteğin olmadan yeme.

Yemeği sıhhat ve afiyet sahibi olup daha iyi ibadet ve tâat yapabilmek niyetiyle ye.

Karnını da şişirme, ceset gibi olursun ve Allah’ı anmana mâni olur.

Üzüntü ve kederi çoğalt. Çünkü müminin amel defterinde hasenat cinsinden bulduğu en çok şey üzüntü ve kederdir.

tamah etmekten sakın. Çünkü tamah dini helak eder.

Dünyaya rağbetten sakın. Çünkü bu kalbi katılaştırır.

Dünyaya hırslı olmaktan sakın! Çünkü bu kıyamet günü insanın ayıbını ortaya çıkarıp rezil eder.

Kalbi ve cesedi, günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, hile ve hıyanetten kurtulmuş, haramdan boş olan kimselerden ol.

haram ile beslenen vücut cennete giremez. kalbi aldatma,

Gözünü insanlardan çevir, Hikmetsiz boş yere konuşma. Senin olmayan şeye elini uzatma.

Kalan ömrün için kork, bunun hüzün ve endişesi içerisinde ol. Çünkü dininin işlerinden o hususta ortaya çıkacak şeyleri bilemezsin.

Muhakkak ki insan çok zalim, çok cahildir.” (Ahzab 72)

Tökezlemeleri görmezden gel, mazeretleri kabul et ve hataları bağışla.

Hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimselerden ol!

Allah’a itaat et hiç kimseye buğz etme.

Genel ve özel herkese merhametli ol. Akrabalık bağlarını kesme.

Sana gelmeyene sen git. Seninle alâkayı kesseler de sen akrabanla bağı kesme.

Sana zulmedeni affet ki Nebiler ve şehitlerle beraber olabilesin.

Çarşılara fazla girme. Çünkü çarşılar kurttur ve üzerlerinde elbiseler vardır. Oralarda cin ve insan şeytanlarının asileri bulunur.

çarşılara girdiğinde yapman gereken marufu emretmen ve kötülükten alıkoymandır.

Çarşılarda ancak kötülük görürsün. Oranın girişinde şöyle söyle Allah
tan başka ilah yoktur, tektir, Mülk O’nundur, hamd O’nadır. Hayat verir ve öldürür o diridir, ölmez bunları söyleyene bir milyon sevap yazılır, 1 milyon günahı silinir cennette ev yapılır. Çarşıda oturup kalma, ihtiyacını ayakta gider ki dinin selamette olsun.

Nefsini tatlı/şekerlemelerden men etme! Çünkü o hilimde sabır ve hoşgörüde artış sağlar.

Etten de sakın ve onda ısrarcı olma! Aynı zamanda onu aralıksız kırk gün terk etme. Çünkü o ahlakını kötüleştirir.

Güzel kokuyu reddetme! Çünkü o beyinde bir artış sağlar. Mercimeğe de sarıl! Çünkü o gözyaşı salgılar ve kalbi inceltir.

Kaba sert elbise giyin ki imanın lezzetini bulursun.

Yemeyi azalt ki namaz için gece uyanıklığını elde et!

Oruca devam et. Çünkü o, sana kötülük kapısını kapatır, ibadet kapısını açar.

Az konuş ki kalbin yumuşak olsun. Suskunluğun uzun olsun ki, vera sahibi olabilesin.

Dünyaya çok hırslı olma.

Hasetçi olma ki, anlayışın süratli olsun.

kötüleyici olma ki, insanların dilinden kurtulursun.

Merhametli ol ki, insanlar arasında sevilen olursun.

Allah’ın sana yaptığı rızık taksimine razı ol ki, (gönlü) zenginlerden olursun.

Allah’a tevekkül et ki, kuvvetli olursun.

Dünya ehli ile onların dünya menfaatleri hakkında münakaşa etme ki, Allah ve dünya ahalisi insanlar seni sevsin.

Mütevazi alçak gönüllü ol ki, iyi amelleri tamamlamış olursun.

Afiyetle ağız tadıyla çalış ki, afiyet sana gökten gelsin.

Çok affeden ol ki, ihtiyaçlarını elde et. Çok merhametli ol ki, her şey sana merhamet gösterir.

Kıymetli kardeşim! Günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Yoksa onlar batıl olarak boş yere aleyhine geçip gider.

Ey kardeşim susuzluk günü için kendin için faydalı şeyler gönder. Çünkü kıyamet günü susuzluğunun giderilmesi ancak Rahman’ın rızasıyla mümkün olur.

Rahman’ın rızasına ise sadece O’na ibadet ve itaatle ulaşabilirsin.

Nafile ibadetleri çoğalt ki seni Allah’a yaklaştırsın.

Cömert ol ki, mahrem şeylerin örtülsün ve Allah sana hesabını ve korkunu hafifletsin.

Çok iyilik yap ki, Allah sana kabrinde hoşça vakit geçirtir.

Haramların hepsinden sakın ki, imanın tadını duyarsın.

Takva ve vera ehli kimselerle otur ki, Allah din işlerini düzeltsin.

Din işlerinde Allah’tan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et ki, Allah seninle masiyet günah olan ve kötü şeylerinin arasını ayırsın.

Allah’ı çok an ki, Allah seni dünyada zühd sahibi yapsın.

Ölümü çok hatırla ki, Allah sana dünya işini kolaylaştırsın.

Cennete kavuşmağa arzulu ol ki, Allah seni taate beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılsın.

Cehennemden kork ki, Allah sana musibetleri hafifleştirsin.

Cennet ehlini sev ki, kıyamet günü onlarla beraber olabilesin.

Günah işleyenleri sevme ki, Allah seni sevsin…

Müminlerden hiç kimseye sövme. Hiçbir iyiliği hor görme.

Ey kardeşim! Açıkta ve gizlide ilk işin Allah’tan korkmak olsun.

Allah’tan kork! Ve çok affeden ve çok şiddetli ceza verenin Allah olduğunu bilen birinin istemesi gibi iste!

Başarı Allah’tandır, O’ndan başka hiçbir Rab yoktur.

İmam gazali kalplerin keşfi

Al-i imrân Süresi.

Ulu Allah cc buyuruyor Allahın faziletinden bağışladığı malda cimri davrananlar, iyi yaptıklarını sanmasınlar bu kötüdür
*
Cimrilik ile yanlarında alakoydukları mal (zekât) Kiyamet Günü halka olup boyunlarına geçirilecektir."

En'am Sûresi.

ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki Hiç süphesiz, Allah'dan size çesitli ibret manzaraları gelmiştir. Görüp ibret alan kendine iyilik eder,
*
ibret manzaralarına karşı göz yumanlar zarar ederler. Ben sizin başınızda koruyucu değilim.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor

Mallarının zekatını vermeyenler, Allah (C.C) katında yahudiler ve hiristiyanlar gibidirler.
*
Öşür vergisini vermeyenler, Allah (C.C) katında, ateşperestlerden farksızdırlar."

Zekât ve öşür vermeyenler hem meleklerin, hem Peygamberimizin dili ile lanete uğramışlardır, onların şahidlikleri geçersizdir

Ebû Hureyre (R.A.) der ki

Zekât ve öşür vergisini ödeyenlere ne mutlu!
*
Üzerinde zekâttan dolayı, kabir azabı ve Kıyamet azabi olmayana ne mutlu!
*
malının zekatını verenlere ulu Allah kabir azabı çektirmez. cehennemi haram kılar onları Cennete koyar
*
ulu Allah onları Cennete koyar bu kimseler, dudakların yanacağı o demlerde, susuzluk çekmezler.»

Rasûlallah sav

Bana, kendimden daha zenginlere değil, daha fakirlere bakmamı tavsiye etti,
*
Yoksulları sevmemi ve onlara yakınlık göstermemi tavsiye etti,
*
Küsmüş olsan bile akrabalar arasında akrabalık bağlarını gözetmemi tavsiye etti»
*
Allah (C.C) yolunda hiç bir kimsenin kınamasından çekinmememi tavsiye etti,
*
Acı da olsa gerçeği söylemekten geri durmamamı tavsiye etti.
*
Sık sık «la havle ve lâ kuvvete illâ billah» dememi tavsiye etti bu cümle, Cennet hazinelerindendir
*
teyzen var mı?» O halde git ona iyilik et
*
Akrabalarındaki yakınlığa aynı karşılığı veren akrabalık bağlarını gözetmiş sayılmaz. Akrabalık gözeten kişi, arayı açan akrabalar ile münâsebetleri tazeleyendir
*
Sakın, başkalarından iyilik görürsek biz de onlara iyi davranırız, bize haksızlık eden olursa, biz de haksızlık ile onlardan öcümüzü alırız, diyen beyinsizlerden olmayın
*
Kendinizi iyiliğe iyilik ile cevap vermeye ve haksızlıklara başka bir haksızlıkla cevap vermemeye alıştırınız.»
*
Yâ Rasülallah, akrabam akrabalığı çigniyor Ben iyi davranıyorum, onlar kötülük yapıyor Ben nezâketle hareket ediyorum denilince efendimiz şöyle buyurdu sen onların yüzüne kızgın kül serpiyorsun, böyle devam ettikçe Allah (C.C)'ın desteğini bulursun.»
*
Sadakanın en faziletlisi, içinden düşmanlık besleyen bir akrabaya verilenidir.
*
sana vermeyene verirsen Akrabalık çigneyenlere yakınlık gösterirsen. Sana haksiz davrananın kusurunu
bağışlarsan, Allah Cennete koyar.
*
en faziletli amel akrabalığı çiğneyene yakınlık göstermen sana vermeyene vermen haksızlık edenin kusurunu bağışlamandır
*
ömrünün uzun olmasını ve geçimin genişlemesini isteyenler, akrabalık haklarını gözetsinler.»
*
Âhiretin en soylu huyları akrabalığı çiğneyenlere yakınlık göstermen, elini boş çevirenlere senin vermen, sana haksızlık edeni bağışlamandır
*
Faziletlerin en üstünü akrabalığı çiğneyenlere yakınlık göstermen seni boş çevirene vermen kabalığı bağışlamandır
*
Sevabı en erken verilecek olan iyilikler, ana - babaya iyilik ve akrabalık bağlarını gözetmektir.
*
ilk cezasi verilecek kötülükler de ana - baba ve başkalarına karşı haksız davranmak ve akrabalık bağlarını çiğnemektir
*
cezası öne alinarak dünyada iken verilmeye en layık kötülükler, akrabalığı çiğnemek emanete karşı hainlik etmek, ve yalan söylemektir.
*
Kim müslüman köleyi âzâd ederse, o köle kendisini Cehennemden kurtaracak bir fidye olur.
*
Kim ana - babasının yaşlılığına yetişir de ona iyi bakarak günahlarının afvedilmesini sağlayamazsa, Allah (C.C) onu rahmetinden kovar
*
En cok kimle iyi gecinmeliyim? diye sorulunca Peygamber sav 3 kez Annenle diye tekrarlar sonrada babanla diye buyurur
*
Hz Ebû Bekr in kızı Hz. Esma Peygamberimize der ki annem putperest islâm'dan yüz çeviriyor onunla münâsebete devam edeyim
mi?» diyince efendimiz annen ile münâsebetlerini devam ettir» diye cevap buyurdular.
*
Allah (C.C) nün rızası ana - babanın rızasına bağlıdır. Allahın gazabıda
ana - babanın gazâbındadır.»
*
Allah (C.C) ye itaat anne ve babaya itâata bağlıdır. Her ikisi birbiriyle alakalıdır.
*
Allah (C.C)'nün hosnutluğu ana - babanın hoşnutluğuna bağlıdır.
*
Ana-babayı gücendirmek Allah (C.C) nün öfkesine sebeb olur
*
sahâbîlerden biri Yâ Rasulullah sav Ana - babam öldü, onlara ne iyilik
edebilirim diye sorar Peygamber sav buyurur Onlar için dua et günahlarının affını dile verdikleri sözleri yerine getir, onlardan olan akrabalık bağlarını gözet dostlarına iyilik et diye cevap buyurdular.

Bir gün Hz. Ömer in oğlu Mekkede bir bedeviye hürmet eder. iltifata ne lüzum var, çöl adamı az şey ile kazanılır.diyenlereAbdullah ra şu cevabı verir Bu adamın babası, babam Hz Ömerin en yakın dostu idi. ve ben Peygamber (S.A.V)`mi şöyle buyururken işittim en değerli iyilik evlatların baba dostlarına karşı yaptıkları iyiliktir.»

Ebû Bürde ra der ki: Medinede Abdullah ibni Ömer ra beni ziyaret etdi, Neden geldiğimi bilirmisin?» diyip açıkladı Babam Hz Ömer ile baban arasında kardeş sevgisi vardı. ben de dostluk bağını devam ettirmek istedim.

üç kisi rızkını temin için yola çıkıp yağmura tutuldular ve bir mağaraya sığındılar. Fakat bir kaya mağarayı kapadı birbirlerine yaptığımız iyi amelleri öne sürerek yapacağımız duadan başka hiç bir sey bizi bu kapıdan kurtaramaz»dediler.

üç kişi mağarada sıkışınca
içlerinden biri diğer ikisine şimdiye kadar Allah için yapmış olduğunuz iyi amelleri hatırlayıp Allaha
yalvarın ola ki kayayı kaldırır dedi

Allah (C.C)'den baska hiç kimse bilemez, en güvenilir amellerinizi öne sürerek Allah (C.C)'a yalvarınız.

Adamın bir mağarada sıkışınca Allahım Benim anam ve babam yaşlı idi onlara hizmet etmeden evime hizmet etmez ana babama
süt vermeden evlatlarıma süt vermezdim bunları hep rızan için
yaptım Allahım içine,düstüğüm çikmazdan sen kurtar. diye dua edince Allahın emri ile mağaranın
kapısı açıldı

büyük binalar yükseltmişler, çok servetler yığmışlar ve uzak emeller peşinde koşmuşlardır. Fakat kurdukları binalar mezarları oldu.

Uzak vadeli emellerinde hayal kırıklığına uğradılar ve yığdıkları servetler hiç bir işe yaramadı.»


Hz. Ali. Hz. Ömer'e şöyle nasihat etti iki dostun Peygamber sav ile Hz. Ebü Bekr'e ulaşmak istiyorsan giydiğin gömlek yamalı ayakkabın parçalı olmalıdır. Uzun vadeli emeller peşinden koşmamalı ve hiç bir zaman doyasıya yememelisin.»

Hz. Adem oğlu Sit as a beş nasihat etti oğullarına iletmesini vasiyet etti Nasihatler şunlardır:

Oğullarına dünyaya güvenmemeyi söyle ben bakî olduğunu göz önüne alarak Cennet'e güvendim, Allah (C.C) beni oradan çıkardı.

Oğullarına, kadınların arzusuna uyarak bir işe girişmemelerini söyle ben eşimin arzusuna uyarak yasak agaçdan yediğime pişman oldum

Oğullarına her işin sonunu baştan düşünmelerini söyle ben giriştiğim davranışın sonunu düşünseydim, başıma bildiğiniz haller gelmezdi

işe girişirken şüphe düşerse, ondan uzak durun, ben yasak ağacın meyvesini yerken içime süphe düştü, vazgeçemediğim için sonra pişmanlığa düştüm.

Girişeceğiniz işi bilene danışın, eğer ben yasak ağaca yanaşmadan meleklere danışsaydım, başıma bu haller gelmezdi.»
 
Son düzenleme:

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,593
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Ey evlad, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını
*
ıslaha muhtaç hallerin var, bunu bildiğin halde başkalarının islâhı ile nasıl başarılı olabilirsin?
*
Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın?


Abdulkadir Geylani (k.s.a)


Allahın takdir ettiği şey insan kuvvetiyle, bilek gücüyle zor kullanılarak değiştirilemez.
*
Allah c.c. nuruyla bir yeri veya bir topluluğu aydınlattıysa bu da üfleyerek veya hiçbir şekilde engellenemez.


Bediüzzaman


Unutmayalım! Allah bizim için bir kapıyı kapıyorsa, bunu, bizim için açmış olduğu bir diğer kapıyı aramamız için yapıyor.
Hafız-ı Şirazi


Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, Her türlü amelde çok ahesteyim Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim,
*
Uyandır artık Ya Rab!
Belki son nefesteyim


Mevlânâ


“Âlimin hatası geminin parçalanması gibidir, hem kendini, hem de yanındakileri batırır.”


Hz. Ali


Cüneyd ül bağdadi sözleri


Rıza belayı nimet saymaktır.
Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.


Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı içine sindirmektir.
İlim kendi haddini bilmek, Tasavvuf kalbi temizlemektir.
Kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek çok konuşmak ise fitnedir.

Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nden gafil olmak, ateşte olmaktan beterdir.
Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.
Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri ile olmaktır.
Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür.

İnsan, Allah Teala’dan başkasına kulluk etmeyi terkettiği zaman, gerçek kul olur.
Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Toprağa kötü şeyler de atılır. Fakat toprak, hep iyi şeylerle (çiçek, ağaç, vs.) karşılık verir.
Rabbim seni serbest bırakırsa bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. O’nun dileğini yapardım.
Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse, o namazı tekrar kılardım. İşin esası nefse uymamaktır.
İhlâs: Ameli, Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktadır.
Kulluk, her an Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ne muhtaç olduğunu bilmek ve O’nun (CC) Resulüne (SAV) tam tabi olmaktır.
Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip, hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar.
Bir kimse, Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ne kavuşmak yolunda, milyonlarca sene Sıdk ve İhlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır.
İnsanı Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.lerine kavuşturan yol, Peygamber (SAV) Efendimiz’in izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır.

Bir kimsede tevazu (alçak gönüllülük) güzel ahlâk bulunursa bu dört haslet o kimsenin yüksek makamlara kavuşmasına sebep olabilir. Bunlar imanın kemalidir.
Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri her şeyi kıymetli yaratmıştır ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir.
Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir.

Allah CC nin ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de, O’na karşı kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir.
Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın.
kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur.

İnsanın, Allah cc ye kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber (SAV) Efendimiz’e ve O’nun (SAV) hakiki varisi evliyalara tam tabi ve teslim olmakla mümkündür.
Şüphe çukuruna ve bid’at karanlığına düşmüş olanlar yolda yürüyemezler.
cüneyd bağdadi hz leri Bir zaman gönlümü kaybettim. Ya Rabbi!
bulamıyorum. Gönlümü bana iade et’ diye dua eder ulu ses cevap verir Ey Cüneyd senin gönlünü muhafaza ettik. Sen, bizimle olunca gönlünü niçin ararsın? Başkasıyla olmak mı istersin? diyordu.

Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyetin emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer tam ise ona uyabilirsiniz.
Eğer emir ve yasaklara uymakta bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklasınız. Çünkü zararı dokunur.
İnsanları Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nin sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed Aleyhisselam’ın nurlu yoludur.
Kur’an-ı Kerim’in ahkamını öğrenmeyen ve Hadis-i Şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır.

Cüneyd-i Behre (RA) Hz.lerinin duası ederdi Cenab-ı Hak (CC) seni kendisine kavuştursun. Hak (CC) zenginliği kalbine koysun, seni kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. Sana rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin.
İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir.
ey mü’min kardeşim vaktini, boş geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan.
Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın. Çok büyük sevaba kavuşasın.


imam gazali kalplerin keşfi


Allah Teâlâ (C.C.) buyuruyor ki:
O Allah'a ortak koşan müşriklerin vay haline ki, onlar zekatını vermezler onlar Âhiret Günü'ne inanmayanlardır Fussilet suresi


Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor


Mal sahiplerinin vermekten kaçındıkları zekât Kiyamet Günü azgın yılan şekline sokularak boyunlarına dolanacaktır.»
*
Bir Cemiyette fuhuş yaygın hale gelince o cemiyette o zamana kadar görülmemiş olan bozukluk ve hastalıklar salgın hale gelir.
*
Eksik ölçüp tartanların belirdiği bir cemiyette kıtlık geçim sıkıntısı ve zalim yönetim baş gösterir.
*
Mallarının zekatını vermeyen bir cemiyet kuraklıkla cezalandırılır, öyle ki, hayvanlar olmazsa hiç yağmur yüzü göremezler.
*
Allah cc ve Rasûlüne verdiği sözden cayan bir cemiyete dış düşman musallat edilir sahip oldukları imtiyazlar ellerinden alınır.
*
Devlet adamları Allah (C.C) nün Kitabı ile hükmetmeyen cemiyetde iç kargaşalıklar baş gösterir.»
*
Bütün hayatını cimrilik içinde geçirdikten sonra ölmeye yakın cömert kesilenlere Allah (C.C) buğzz eder.."
*
şu iki sıfat mü'minde birleşmez: Cimrilik ve huysuzluk.
*
Allah (C.C)'a yemin ederim, hiç bir cimri Cennet'e giremez.
*
Aman, cimrilikten sakınınız.
*
cimrilik cemiyeti zekâttan kaçınmaya, akrabalık bağlarını çiğnemeye ve birbirlerinin kanını dökmeye sürükler."
*
Allah (C.C), alçaklığı yaratırken hamurunu cimrilik ve mal ile yoğurdu."


Hasan Ül-Basrî ra ya Cimrilik nedir?» diye sorarlar, o da insanların malının zekât olarak verdiği kısmı kayıp, elinde kalan kısmını sefer saymasıdır.»


Hic süphesiz cimriligin kaynagi mal sevgisi, asiri ihtiras, fakir düsme korkusu ve evlat sevgisidir


Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor


Çocuk, insanı korkak ve cimri yapar.»


öyleleri var ki, ne malının zekatını verir ne de kendi ve âilesine varlıklı bir hayat yaşatmaya eli varır.


öyleleri var ki biricik hazzı ve arzusu paralarını gözleri önünde görmek, hatta avuçlarında tutmaktır


şâir şöyle diyor:


Kardeşim, insanların hayvan olanları vardır. Zeki ve görgülü bir kılıkdadırlar. Mala dokunan musibeti sezer Fakat dinine zarar veren musibetin farkına varmaz


Cimrilik salgın bir hastalıktır: yakışmaz Mertlere,


aklı basinda olanlar ve dindarlar.
Cimriliği, el açıklığına ve itibara tercih ederler.


Yemin ederim ki, aldanmışlardır
Yazık o kimseye ki. hem dünyanın hem de Âhiretin hakkını engeller.
Dininden sonra, bir hiç uğruna dünyasını da satar.
.
Bir mal ki dosta faydasi dokunmaz.
Yakinlara yaramaz ve yoksulu düzeltmez.Onun âkibeti bir vârisin eline geçmektir.


Malı miras bırakan cimriye de Âhirette pişmanlık düşer.»


Cimri ile karşılaşmak acıdır, ona bakmak ise kalbe sıkıntı verir»


Araplar eskiden beri cimrilik ve korkaklığı utanılacak huy sayardı


Ver, azalır diye korkma.
 
Üst