Çekirge istilası nedir? Ülkemize zararı olacak mı? (Mart 2020)

Şu anda konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Ziyaretçi & Botlar: 0)

ADB91

Üyecik
Çin'de görülmüştü yaklaşık bir ay önce engellemek içinde yaklaşık 100000 ördek saldılar ustlerine.. bizde olsa bizimkiler ordek avına çıkar 😂
 

crow88

Dekan
Evet arkadaşlar ,çekirge istilası yeni olaylardan değildir,verdiğim linkteki pdf dosyasını incelemenizi tavsiye ederim
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler 26 sayfalık bölüm
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler

Pdf dosyasının 1019 sayfasından alıntıdır

Yıldırım. M. A. / JSS 13 (4) (2014):
1017-1042 1019 bölgelere gıda sevkiyatı yapmak, nakliye vasıtalarının askeri işler için kullanılması nedeniyle oldukça zorlaşmış ve bu durum felaketin şiddetini arttırmıştır (1332-1333 Senelerinde Anadolu’da ve Suriye’de…, 1334: 3-4). Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında yukarıda bahsedilen zorluk derinden hissedilmiştir. 1915 senesinde çekirgeler ülkenin büyük bir kısmını istila etmişler ve mahsulü mahvetmişlerdir.

Bu yıl içerisinde Batı Anadolu’yu etkisi altına alan Fas çekirgesi istilası çok geçmeden Anadolu demiryolunun batısında ve kuzey güney istikametinde yayılmıştır. Aynı zamanda Orta Fırat bölgesinde bulunan çekirgeler de kesif hale gelip Halep vilayetinin büyük bir kısmı ile Urfa ve Zor Sancaklarına sirayet etmişlerdir. Bütün bu istilanın mali kaybı ise beş milyon lirayı bulmuştur.

Aynı sene Mısır’ın seyyar çekirgelerinden oluşan büyük çekirge bulutları kısmen deniz ve kısmen de Sina yarımadası yolunu kuzey doğu istikametinde kat ederek yumurtalarını Filistin kıtasına bırakmak üzere yere inmişler ve burada oldukça büyük zararlara neden olmuşlardır3 . Takip eden yıllarda da özellikle Fas çekirgesinin varlığı devam etmiştir. Çekirge İstilalarına Genel Bir Bakış Osmanlı’nın son dönemlerinde Anadolu’yu tehdit eden başlıca iki cins çekirge bulunmaktaydı.

Bunlardan birincisi Fas çekirgesi (dociotaurus maroccanus)4 diğeri ise çöl çekirgesi başka bir deyişle Mısır’ın muhacir 3 Bu arada Batı Anadolu’da ve Suriye’de ortaya çıkan Fas çekirgelerinin Konya, Karahisar, Kütahya, Eskişehir gibi memleketin buğday ambarı hükmündeki mahallere yumurta bırakmalarının ve Halep, Antep, Adana ovalarına kadar ulaşan Mısır çekirgelerinin çoğalmasının önü kısmen alınmıştır.

(1332-1333 Senelerinde Anadolu’da ve Suriye’de…, 1334: 4). 4 Fas çekirgesinin ilkbaharda genellikle Nisan ayında yumurtadan çıktıktan sonra ve tekrar yumurta bırakıncaya kadar aşağı yukarı 3-3,5 aylık bir hayat devresi vardır. Genel olarak Temmuz ayında yumurta bırakırlar ve her türlü dış tesirlere karşı yüksük adı verilen dayanıklı bir muhafaza içinde bulunan yumurtalar iklim koşullarına göre yaklaşık yedi-dokuz ay toprakta kalır.

Yerli Fas çekirgeleri ile mücadele edilmediği takdirde ayrıca tabii düşmanları yetersiz kalıp iklim koşullarının uygunluğu durumunda çekirgeler yıldan yıla daha da çoğalma imkânına sahip olurlar. Sonuçta yerli safhadan göçmen safhaya geçerler uzun mesafeleri kat edebilmeleri için vücutlarının bazı organları ve özellikle de kanatları gelişir. Bu durumda istila felaketi kaçınılmaz olur

(Balâmir, 1956: 6-14). Çekirgelerin oluşturduğu sürü genellikle pek sık ve derindir. Takip ettikleri yol uzaktan fark edilebilir. Geçtikleri yerlerde bitkiler görünmez. Ekili alanlara konduklarında yeşillikleri tamamen kapatırlar. Uzaktan bakıldığında sadece siyah bir renge tesadüf edilir. Sürü, bir köyün tarlalarına indiği vakit buğdaylar başak halindeyse tamamen tüketilir.

Biraz olgunlaşmışlarsa köylü sadece saman biçebilir. Afyondan başka her türlü ekin çekirgelerin yiyeceği arasındadır. Önceden önü alınmadığı takdirde köyde mahsul namına bir şey kalmaz. Özellikle Anadolu’da bütün tarlalar mümbit ovalarda bulunduğundan çekirgeler ise bu vadileri çeviren tepelerden aşağı doğru hareket ettiklerinden tarlaların hemen hepsi mahvolmaya mahkûmdur.

Böyle bir çekirge sürüsü birkaç gün zarfında hatta bir gecede bir köyün bütün tarlalarını yok edebilir. Zira bir çekirge kurtçuk veya kanatsız halde iken ağırlığı kadar bazen daha fazla gıda tüketir. Üçüncü ya da dördüncü gelişme devresindeki çekirgelerden mürekkep imha edilmiş bir sürünün 100 ile 120 ton arasında olduğu müşahede edilmiştir. (1332-1333 Senelerinde Anadolu’da ve Suriye’de…,
 

Didem Ergin

Doçent
İçerik Ekibi
Çekirge istilası konusunda sosyal medyada ciddi kuruntular paylaşılıyor. Irak üzerinden ülkemize geleceği düşünülüyor. Gerçekten, deprem ve salgın sonrasında bir de çekirge istilası üzerine de kafa yoracağız? bu konu hakkında fikri olanlar varsa, yorumlarını eksik etmesinler.

Ekli dosyayı görüntüle 89557
400 milyar çekirge Türkiye'ye gelmekten vazgeçip İran'a yönelmiş diye haberler dolanıyor şimdi.
 
Çekirge istilası konusunda sosyal medyada ciddi kuruntular paylaşılıyor. Irak üzerinden ülkemize geleceği düşünülüyor. Gerçekten, deprem ve salgın sonrasında bir de çekirge istilası üzerine de kafa yoracağız? bu konu hakkında fikri olanlar varsa, yorumlarını eksik etmesinler.

Ekli dosyayı görüntüle 89557
Suriyede bombalama sonrası ölmek üzere olan masum yavrunun son sözleri " Bu olanları Allaha şikayet edeceğim" Tüm bu olanlar o şikayetlerin sonucu kimse başka bişey aramasın :-(
 

seyhmus21

Profesör
Türkiye de durmazlar bizimkiler arabaya atar sınıra götürüp yunanlıların başına bela ederler onlarda biber gazı ile yok ederler çekirgeleri.
 
Üst
stat counter