Çankaya Üniversitesi Akademik Kadrolara 12 Personel Alıyor!

Çankaya Üniversitesi Akademik Kadrolara 12 personel alacağını ilan etti.


Çankaya Üniversitesi Akademik Kadrolara 12 personel alacağını duyurdu. İlanda yer alan başvuru detayları şu şekilde;
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden
Aşağıda gösterilen bölümlerimize 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, 31 ve 50/d maddeleri ile Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi (http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterleri) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Üniversitemizin öğretim dili (*) işaretli bölümler hariç İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğine göre (*) İşaretli bölümlere başvuracak adayların merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan diğer adaylarında en az 80 puana sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek (Formlar) adresinde kayıtlı başvuru formunu eksiksiz doldurarak Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na (çalışma saatleri 09:00-17:00) şahsen teslim etmeleri, kamuda çalışan/çalışmış olanların görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ile varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.

Başvurular, Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Doçent adayları üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar ise yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
SINAV TAKVİMİ
Öğr. Gör. ve Arş. Gör. İçin Ön Değerlendirme:03.01.2019
Sınava Giriş: 10.01.2019 Nihai Değerlendirme: 17.01.2019


İLAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kaynak: Sabah
 
Üst