Buhârî'nin Ebû Hanîfe ile ilgili yazdıkları

Bu konuyu okuyanlar

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Ebû Hanîfe maddesinde şöyle bir açıklama bulunuyor:
Mevcut kaynaklara göre Ebû Hanîfe’yi tenkit edenlerin başında Buhârî gelmektedir. Buhârî el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin bab başlıklarında isim zikretmeden, “Kāle ba‘zu’n-nâs” (insanlardan biri şöyle dedi) ifadesini kullanarak Ebû Hanîfe’yi tenkit etmiş (Buhârî, “Îmân”, 36; Vehbî Süleyman Gāvecî, s. 203-265), diğer eserlerinde de onun İslâm dinine zarar veren Mürcie’ye mensup olduğuna ilişkin rivayetleri zikretmiştir (et-Târîḫu’l-kebîr, VIII, 81; M. Rızâ el-Hakîmî, s. 343). Hadisçilerden İbn Hibbân, Ebû Hanîfe’nin aleyhindeki zayıf rivayetleri naklettikten sonra hakkında görülen rüyalara dayanıp onu akîdesi bozuk bir kişi olarak göstermeye çalışmıştır (Kitâbü’l-Mecrûḥîn, III, 63-72). Muhaddislerin Ebû Hanîfe’yi eleştirmesinde, nakil yanında akla da başvurmasının etkili olduğu kabul edilmektedir. Esasen bunların, yalancılıkla itham edilen râvilerin nakillerine dayanarak Ebû Hanîfe’yi kötülemeleri kendi metotlarına aykırıdır, rüyalara başvurmalarının ise hiçbir ilmî değeri yoktur. Zâhid Kevserî, bu rivayetlerin Ebû Hanîfe’ye muhalif olan ehl-i bid‘at mensuplarının gayretiyle uydurulup yayıldığını kabul eder (et-Terhîb, s. 299-307).

Aşağıdaki ekran görüntüleri de Prof. Dr. Mehmet Erdem'in İmam Buhari'nin Kitaplarında Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili başlıklı makalesinden:
tarihulkebir2253.png

tarihussağir1723.png
tarihussağir1724.png
tarihussağir1941.png
duafaussağir388.png
duafaussağir388-2.png


Ebû Hanîfe ile ilgili cerh rivayetlerine yer veren Buhârî'nin tadil rivayetlerine ise yer vermediği belirtiliyor. Dahası Buhârî'nin bidat ehli addedilen Haricilere ve Mürcieye mensup kişilerden de hadis rivayeti aldığı belirtilmektedir. (Kaynak: İdris Asker Hasen ÎSÂVÎ [Çev. Metin TEKİN], Hâricîlikle İtham Edilen Râvîler ve Sahîh-i Buhârî’deki Rivâyetlerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 129)

Ebû Hanîfe konusunda böyle davranan Buhârî rical meselesinde ne kadar isabetli davranmış olabilir? Güvenilir bularak hadis rivayeti aldığı kişilerle ilgili Ebû Hanîfe konusunda olduğu gibi yanlış hükümlere göre hareket etmiş olamaz mı?
 
Son düzenleyen moderatör:

KamtariR

Müdavim
Katılım
2 Nisan 2019
Mesajlar
2,500
Reaksiyon puanı
2,696
Puanları
113
Bahsettiğiniz konular uzmanlık alanları ile alakalı, burada bu çapta bir üyenin bulunduğunu zannetmiyorum. Siz kahvehanede genetik üzerine muhabbet yapmaya çalışıyorsunuz. neyse...
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
Bahsettiğiniz konular uzmanlık alanları ile alakalı, burada bu çapta bir üyenin bulunduğunu zannetmiyorum. Siz kahvehanede genetik üzerine muhabbet yapmaya çalışıyorsunuz. neyse...
Shiftdelete sitesini ve forumunu ilgi alanı ve tahsili sadece bilgisayar üzerine olan insanlar mı okuyor ve kullanıyor sanıyorsunuz?
 

KamtariR

Müdavim
Katılım
2 Nisan 2019
Mesajlar
2,500
Reaksiyon puanı
2,696
Puanları
113
hayır, boyunu uzatmak isteyenler de var :D
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
Hatîb el-Bağdâdî'nin (ö. 463/1071) eseri Târîhu Bağdâd'daki Buhârî'nin hocası İbn Ebî Şeybe'nin Ebû Hanife ile ilgili olarak -hâşâ- «yahudi olduğunu görüyorum» dediği şeklindeki rivayet.
تاريخ بغداد مدينة السلام   ج 15   موسى   واصل   .png
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,210
Reaksiyon puanı
10,322
Puanları
113
İmam Ebu Hanife ile İmam Buhari ringe çıkarılmış gibi duruyor da... Sanırım burada seyirci bile bulmak mümkün görünmüyor. Burada ilk on sırada tıklanan ve rağbet gören konuların sıralamasını yazsam kendinizi başka bir gezegene ışınlanmış zannedersiniz kıymetli abicim. :)
 
  • Beğen
Reactions: _X_

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
İmam Ebu Hanife ile İmam Buhari ringe çıkarılmış gibi duruyor da... Sanırım burada seyirci bile bulmak mümkün görünmüyor. Burada ilk on sırada tıklanan ve rağbet gören konuların sıralamasını yazsam kendinizi başka bir gezegene ışınlanmış zannedersiniz kıymetli abicim.
Bu konuları kendim araştırıyorum; çeşitli videolarda, kitaplarda ve makalelerde geçen bazı alıntıların orijinallerini de bulmaya uğraşıyorum. Bulduklarımı burada paylaşmakla aynı konuları araştıran veya araştıracak kimselere de yardımcı olabilirim diye düşünüyorum.
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
TDV İslam Ansiklopedisi'nden:
Ebû Abdillâh Nuaym b. Hammâd b. Muâviye el-Huzâî el-Mervezî (ö. 228/843)

Hadis hâfızı ve fakih.


Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ebû Hâtim er-Râzî onun şahsiyetli, âbid ve sâlih bir kişi olduğunu söylemekle beraber hemen bütün hadis münekkitleri zayıf ve münker hadis rivayet etmekle tanındığını, rivayetlerinde çokça yanılıp bunları birbirine karıştırdığını belirtmişler, rivayetleri pek kabul görmeyen Îsâ b. Yûnus, Nûh b. Ebû Meryem, Bakıyye b. Velîd, Velîd b. Müslim gibi muhaddislerden hadis rivayet ettiği için de kendisini eleştirmişlerdir. Rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağı ileri sürülmüş, sünneti koruma gayretiyle hadis uydurduğunu söyleyenler de olmuştur (Zehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl, IV, 269). Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Nuaym’ın nezdinde Hz. Peygamber’le ilgisi olmayan yirmi kadar hadis bulunduğunu ifade etmiştir.
...
Kendisinden Buhârî, Zühlî, Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Tirmizî, Yahyâ b. Maîn, Ebû Hâtim er-Râzî, Ebû Zür‘a ed-Dımaşkī gibi âlimler hadis rivayet etti.
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
@_X_ Site linki atmak yerine yukarıda gönderdiğim alıntıların neresine sizin linkini attığınız sayfaların neresinde cevap bulunuyor bunları aktarabilirdiniz. Yoksa konuyu çok farklı yorumlayanlar olduğunu zaten görebiliyoruz. Bir konuyu şerh ederek veya tevil ederek olduğundan çok farklı açıklamaya çalışmak mümkün.

Şu sorulara net cevap bulabiliyor musunuz?
Buhârî'nin eserlerinde ravileri arasında Ebu Hanife'nin bulunduğu hadis rivayetleri var mı?
Buhârî'nin eserlerinde Ebu Hanife'yi cerh eden rivayetlerin dışında ta'dil rivayetleri de var mı?

Cevap «hayır» ise kıvırtanların açıklamalarını geçiniz.
 
Son düzenleme:

_X_

Müdavim
Katılım
22 Ağustos 2013
Mesajlar
3,017
Reaksiyon puanı
1,544
Puanları
113
@_X_ Site linki atmak yerine yukarıda gönderdiğim alıntıların neresine sizin linkini attığınız sayfaların neresinde cevap bulunuyor bunları aktarabilirdiniz. Yoksa konuyu çok farklı yorumlayanlar olduğunu zaten görebiliyoruz. Bir konuyu şerh ederek veya tevil ederek olduğundan çok farklı açıklamaya çalışmak mümkün.

Şu sorulara net cevap bulabiliyor musunuz?
Buhârî'nin eserlerinde ravileri arasında Ebu Hanife'nin bulunduğu hadis rivayetleri var mı?
Buhârî'nin eserlerinde Ebu Hanife'yi cerh eden rivayetlerin dışında ta'dil rivayetleri de var mı?

Cevap «hayır» ise kıvırtanların açıklamalarını geçiniz.

Linklerin İçeriklerini Okuduysanız Ana Başlığınız Dahil Alıntı Mesajınızdaki Sorulara Cevap Bulabilirdiniz.
 

|Ⓢєччαh|

Müdavim
Katılım
12 Mart 2011
Mesajlar
35,210
Reaksiyon puanı
10,322
Puanları
113
Cevap «hayır» ise kıvırtanların açıklamalarını geçiniz.
Linklerin İçeriklerini Okuduysanız Ana Başlığınız Dahil Alıntı Mesajınızdaki Sorulara Cevap Bulabilirdiniz.
_X_ arkadaşımızın sorulara cevap bulmak gibi bir derdi yok. Çünkü o ihtilaflar için verilen cevaplara "Kıvırtma" tanımlaması yapıyor. Çünkü bu arkadaş siteye geldiği günden bu yana tek bir derdi var, müslümanların arasındaki ihtilaf ve kavgaları körüklemek, ateist, deist gibi kişilerden aferin kazanmak.

Bi taraftan sakal konusundaki alimlerin ihtilaflarını konu edinir, bir taraftan musiki konusudaki ihtilafları konu edinir. Ya dikkat ediyorum da konu edindiği şeylerin hepsi ihtilafa müstenit konular.

Şimdi ben bir -haşa ve kella- ateist veya bir deist ya da İslam düşmanı bir zihniyete sahip olsaydım şöyle düşünürdüm: "İşte budur, müslümünlar hep böyle bir biriyle kavgalı. Birinin dediğini ötekinin dediği tutmaz. Kendi aralarında sakal gibi kıldan tüyden şeyler konusunda bile birlik sağlayamamış insanların dininden ne olur, inancından ne olur!"

Ve diyorlar da! Tabii kendini bu 'müellif' yerine koyup yazdığı 'senaryo'ları 13-14 yaşındaki sübhaneke okumasını bilmeyen ergen arkadaşlarımızın hakemliğinde oynattığı tiyatro sayesinde... :)

Not:Hem yaş hem bu konulara vukufiyeti olan arkadaş ve dostlarımızı kesinlikle bu yazdıklarımdan tenzih ederim. Onlar benim ne demek istediğim anlamışlardır. Saygılar.
 
Son düzenleyen moderatör:
  • Beğen
Reactions: _X_

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
_X_ arkadaşımızın sorulara cevap bulmak gibi bir derdi yok. Çünkü o ihtilaflar için verilen cevaplara "Kıvırtma" tanımlaması yapıyor. Çünkü bu arkadaş siteye geldiği günden bu yana tek bir derdi var, müslümanların arasındaki ihtilaf ve kavgaları körüklemek, ateist, deist gibi kişilerden aferin kazanmak
Bu sitelerde yazılanların birçoğundan haberim var, haberim olmayanları da arayınca bulmak zor değil. Konuyu araştırırken bunları göremiyor muyum sanıyorsunuz? Linki verilen yazının neresinde konuyla ilgili bir şey varsa onu buraya aktarmak başka, alın size link okuyun cevaplar burada demek başka. Kavgadan bahsediyorsunuz da sizin bu takındığınız üslup kavgacı bir üslup değil mi? Tanımadığınız insanları itham etmek ve yaftalamak biraz hadisçilerin cerh metoduna da benziyor. Düşünün ki Buhârî bizzat kendi eserlerinde Ebû Hanife ile ilgili neler yazmış, ona bu yaftaları vuranlar çıktıktan sonra bizim gibi avam insanlara sizin gibi yafta vuranlar da çok olabiliyor.

Kıvırtma meselesine gelirsek Buhâri'nin kendi eserlerinde Ebû Hanife'yi cerh eden rivayetlere yer verip tadil rivayetlerine yer vermediği ortadadır. İkisi çağdaş değil diye bunu cevaplamak kıvırtmaktır. Zira biz ikisi kavgalıydı demiyoruz zaten. Ebû Hanife'nin vefatından çok sonra birileri onunla ilgili atıp tutmuş, Buhâri de bunları dinleyip inanmış mı, inanmış. O zaman Buhârî'nin dinleyip de inandığı daha başka yalanlar da olabilir. Nitekim Nuaym b. Hammad'ı da yalancılıkla itham edenler olmuş fakat Buhâri ondan rivayetler almış.
 

Constantin87

Müdavim
Katılım
1 Aralık 2013
Mesajlar
3,411
Reaksiyon puanı
1,933
Puanları
113
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Ebû Hanîfe maddesinde şöyle bir açıklama bulunuyor:
Mevcut kaynaklara göre Ebû Hanîfe’yi tenkit edenlerin başında Buhârî gelmektedir. Buhârî el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin bab başlıklarında isim zikretmeden, “Kāle ba‘zu’n-nâs” (insanlardan biri şöyle dedi) ifadesini kullanarak Ebû Hanîfe’yi tenkit etmiş (Buhârî, “Îmân”, 36; Vehbî Süleyman Gāvecî, s. 203-265), diğer eserlerinde de onun İslâm dinine zarar veren Mürcie’ye mensup olduğuna ilişkin rivayetleri zikretmiştir (et-Târîḫu’l-kebîr, VIII, 81; M. Rızâ el-Hakîmî, s. 343). Hadisçilerden İbn Hibbân, Ebû Hanîfe’nin aleyhindeki zayıf rivayetleri naklettikten sonra hakkında görülen rüyalara dayanıp onu akîdesi bozuk bir kişi olarak göstermeye çalışmıştır (Kitâbü’l-Mecrûḥîn, III, 63-72). Muhaddislerin Ebû Hanîfe’yi eleştirmesinde, nakil yanında akla da başvurmasının etkili olduğu kabul edilmektedir. Esasen bunların, yalancılıkla itham edilen râvilerin nakillerine dayanarak Ebû Hanîfe’yi kötülemeleri kendi metotlarına aykırıdır, rüyalara başvurmalarının ise hiçbir ilmî değeri yoktur. Zâhid Kevserî, bu rivayetlerin Ebû Hanîfe’ye muhalif olan ehl-i bid‘at mensuplarının gayretiyle uydurulup yayıldığını kabul eder (et-Terhîb, s. 299-307).

Aşağıdaki ekran görüntüleri de Prof. Dr. Mehmet Erdem'in İmam Buhari'nin Kitaplarında Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili başlıklı makalesinden:
Ekli dosyayı görüntüle 93750
Ekli dosyayı görüntüle 93752Ekli dosyayı görüntüle 93753Ekli dosyayı görüntüle 93755Ekli dosyayı görüntüle 93757Ekli dosyayı görüntüle 93758

Ebû Hanîfe ile ilgili cerh rivayetlerine yer veren Buhârî'nin tadil rivayetlerine ise yer vermediği belirtiliyor. Dahası Buhârî'nin bidat ehli addedilen Haricilere ve Mürcieye mensup kişilerden de hadis rivayeti aldığı belirtilmektedir. (Kaynak: İdris Asker Hasen ÎSÂVÎ [Çev. Metin TEKİN], Hâricîlikle İtham Edilen Râvîler ve Sahîh-i Buhârî’deki Rivâyetlerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 129)

Ebû Hanîfe konusunda böyle davranan Buhârî rical meselesinde ne kadar isabetli davranmış olabilir? Güvenilir bularak hadis rivayeti aldığı kişilerle ilgili Ebû Hanîfe konusunda olduğu gibi yanlış hükümlere göre hareket etmiş olamaz mı?
Hiçbirşey anlamadım yazıdan ya buhari Ebu Hanifeyi neden eleştirmiş
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
Hiçbirşey anlamadım yazıdan ya buhari Ebu Hanifeyi neden eleştirmiş
Ebu Hanife -haşa- iki defa küfürden tevbeye davet edildi, İslam'ı lime lime bozuyordu şeklinde cerh edilmiş. Buhâri de bunları eserlerine almış. Dahası kendi sahih adlı eserine ravi zincirinde Ebu Hanife'nin ismi bulunan hiçbir rivayet almadığı gibi onu tenkit etmek için "insanlardan biri şöyle dedi" şeklinde bir ifade kullanmış.

Biz bunları yazınca da ateistlerden aferin almak için yazmakla itham ediliyoruz. İnsanların söylediklerine cevap vermek yerine onları itibarsızlaştırmaya çalışmak yaygın bir metot zaten.
 

root61

Müdavim
Katılım
22 Şubat 2016
Mesajlar
1,243
Reaksiyon puanı
459
Puanları
83
Muhaddislere sormak başka, bunu burda tartışmaya açmak başka...
 
Üst