Bugün Dünya İnsan Hakları Günü

amesfa

Dekan
Onursal Üye
Bugün Dünya İnsan Hakları Günü

Cumhurbaşkanı Gül yayımladığı mesajda yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadelenin öncelikli olduğunu ifade etti, Başbakan hükümetin mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

İSTANBUL - İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, Paris’teki oturumda kabul edildi. 30 maddeden oluşan bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili oldu. Eleanor Roosevelt bu beyannameyi “Bütün insanlık için bir Magna Carta” olarak tanımladı. Beyannamenin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yayımladığı mesajda, 59 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edildiğini hatırlatarak, bildirgenin, uluslararası düzeyde “insan haklarının anayasası” olarak, devletleri bu alanda ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde birbirine yaklaştıran en temel belgelerden birini oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’de bireylerin kanunlar önünde eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları temelinde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesinin devlet politikasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:

YABANCILARIN HAKKI DA YASAL GÜVENCEDE“Tarih boyunca farklı dinlere, kültürlere kucak açan, geleneksel hoşgörü anlayışıyla yoğrulan ülkemizde vatandaşlarımızın ve yabancıların temel hak ve özgürlükleri her türlü yasal güvence altındadır. Devletimiz kurulduğu günden bu yana sağlanan ilerlemelerin oluşturduğu demokrasi ve insan hakları kültüründen güç alarak vatandaşlarımızın demokratik istek ve beklentileri doğrultusunda insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı adımlar atmaktadır.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi temel belgeler ve uluslararası alandaki sürekli ve yapıcı işbirliği bu süreçte önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, günümüzde yükselişte olan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük vakalarına karşı mücadele edilmesi de devletimizin insan hakları bağlamında dış politika öncelikleri arasındaki önemli yerini korumaktadır. Bu düşüncelerle milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü en içten duygularla kutluyor, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum.”

ERDOĞAN: ÖZGÜRLÜKLERİ İLERİ GÖTÜRMEK
Başbakan Tayyip Erdoğan da mesajında, BM’nin kurucu üyesi olarak, söz konusu bildirgeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de insan haklarına saygının, tüm diğer çağdaş anayasalarda olduğu gibi, Anayasa’nın değiştirilemez temel niteliklerinden olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Ülkemizde, her türlü ayrımcılığın önlenerek, temel hak ve özgürlüklerin sürekli ileri götürülmesi temel politikamızdır” dedi.

“İnsan haklarına saygıyı, siyasi ve toplumsal kültürün vazgeçilmez boyutu haline getirme hedefinin, insan hakları alanındaki düzenlemelerin tam olarak hayata geçirilmesi çalışmaları ile eş zamanlı olarak ilerlediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Son yıllarda şeffaflık ve işbirliği anlayışıyla yürütülen insan haklarının korunması ve daha ileriye götürülmesi yönündeki kararlılığımız, 9 reform paketi ile teyit edilmiştir. 2007 yılında da kapsamlı reformlar için mevzuatta sağlanan ilerlemelerin uygulamaya konarak, pekiştirilmesi doğrultusunda önemli mesafe alınmıştır. Küreselleşen dünyada, hemen her alandaki sorunlar ile mücadele, artan bir şekilde ortak çabaları ve işbirliğini gerektirmektedir.

NE YAZIK Kİ AYRIMCILIK YÜKSELİŞTE“İnsan hakları bağlamında, ayırımcılık ve hoşgörüsüzlük ne yazık ki küresel düzlemde yükseliştedir. Hükümet olarak, hoşgörü kültürünün eşsiz örneklerine sahip olan ülkemizde bu gibi istenmeyen bazı münferit olayların yaşanmaması için kararlı bir şekilde hareket ediyoruz.

“Aynı şekilde, dünyada insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çabaların ve işbirliğinin günümüzde her zamankinden daha çok hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, uluslararası toplumda din ve kültür temelinde bölünmeler oluşturma yönündeki düşüncelere karşı durulmasında, yurt dışında milyonlarca vatandaşı ve soydaşı yaşayan bir ülke olarak büyük önem atfediyoruz.

“İspanya Başbakanı Sayın Zapatero ile birlikte BM çatısı altında başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi, bu istikamette atılmış önemli bir somut adımdır ve bana göre 21. Yüzyılın en önemli küresel barış projesidir. Daha insani bir gelecek için temel haklar ve demokratik değerleri küreselleştirmeye yönelik işbirliği ve anlayışın her toplumda destek bulmasını diliyor, halkımızın ve uluslararası toplumun İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

Kaynak
 
Üst