Bach-Mattheus üzerine ilginç bir anekdot ve J.S.Bach: Matthäus-Passion - Leonhardt/LP

ashabulyemin

Profesör
http://www.youtube.com/watch?v=kdISy7GTDG8&feature=related
Değerli arkadaşlar
ölümünden yıollar sonra bach unutulmuştur.Mendelsshon ise bir atılım yapmanın çarelerini aramaktadır ümlü olmak istemektedir.
Eşi ile kasaba gider kasap eti tam saracakken der ki artık etleri müzipe sarıyoruz hemen o kağıdı kapar bir bakar ki passiom rica eden bütün kağıtları alır düzenler ve bizzat kendisi orkestrayla seslendirir işte bach ın inci doğuşudur[ünlenmesidir]iki saatı aşan bu eser de kilise için yazılmış eserlerdendir çünki o zaman sadece kiliseler ve krallar klasik müziğe destek veriyorlardı.
 
Üst