Altın silsile

ashabulyemin

Profesör
1.Seyyidüna ve senedüna ve Mevlana Muhammed Resulullah (Sallallhü aleyhi ve sellem)
2. Mevlana Ebu Bekir-i Siddik (radiyallahü anh)
3. Mevlana Selman-i Farisi (radiyallahü anh)
4. Mevlana Kasim bin Muhammed bin Ebu Bekir-i Siddik (radiyallahü anh)
5. Mevlana Cafer-i Sadik bin Muhammed Sadik (radiyallahü anh)
6. Mevlana Bayzid-i Bestami (kuddise sirruh)
7. Mevlana Ebu’l Hasan-I Harkani (kuddise sirruh)
8. Mevlana Ebu Ali el-Faremedi (kuddise sirruh)
9. Mevlana Yusuf-I Hemedani (kuddise sirruh)
10. Mevlana Abdülhakim-I Gücdüvani (kuddise sirruh)
11. Mevlana Arif-I Rivegiri (kuddise sirruh)
12. Mevlana Mahmud-I Inciri Fagnevi (kuddise sirruh)
13. Mevlana Ali Ramitemi (kuddise sirruh)
14. Mevlana Muhammed Baba Semmasi (kuddise sirruh)
15. Mevlana Emir Külal (kuddise sirruh)
16. Mevlana Muhammed Behauudin Sah-i Naksibend el-Buhari (kuddise sirruh)
17. Mevlana Alauddin-i Attar (kuddise sirruh)
18. Mevlana Yakub-i Cerhi (kuddise sirruh)
19. Mevlana Ubehdullah-i Ahrar Semerkandi (kuddise sirruh)
20. Mevlana Muhammed Zahid (kuddise sirruh)
21. Mevlana Dervis Muhammed (kuddise sirruh)
22. Mevlana Hace Semerkandi (kuddise sirruh)
23. Mevlana Muhammed Baki Billah (kuddise sirruh)
24. Mevlana Ahmed Faruk-i Serhendi el-Muruf bi’l-Imam-i Rabbani Muceddidi Elf-i Sani (kuddise sirruh)
25. Mevlana Muhammed Masum (kuddise sirruh)
26. Mevlana Seyfüddin-i Ebu’l Berekat Ahmed (kuddise sirruh)
27. Mevlana Muhammed Bedavuni Seyyid Nur (kuddise sirruh)
28. Mevlana Habibullah Can-i Canan el-Mazhar (kuddise sirruh)
29. Mevlana Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)
30. Mevlana Muhammed Halid Ziyauddin (kuddise sirruh)
31. Mevlana Abdullah Mucavir fi Beledillah (kuddise sirruh
32. Mevlana Muhammed Mustafa Ismet Garibullah (kuddise sirruh)
33. Mevlana Halil Nurullah Zagrevi (kuddise sirruh)
34. Mevlana Ali Riza Bezzaz (kuddise sirruh)
35. Mevlana Ali Haydar Ahishavi (kuddise sirruh)

Naksi tarikatinin Hazret-i Peygamber’e (Sallallhü aleyhi ve sellem) varan silsilesine “Silsiletü’z Zeheb” (Altin Silsile) denir.
http://www.ihvanforum.org/archive/index.php/t-5675.html
ihvan
Hz Muhammed [sav]Efendimizle başlayan Ali Haydar Ahıskavi[ksa]efendi hazretleriyle devam eden şu an için mevlana hacı mahmud ofi[ks]hazretleriyle son bulan altın silsile yazımıza elhamdülillah başlıyoruz
ilk halka Efendimiz [sav]i birkaç yazımızla anmaya çalıştık onu anlatabilmek için ne ilim yeter ne imkanlar bir dakikasina binlerce cilt yazılabilir[bir hadisinden yüzbin üzeri hüküm çıkarılmıştır )
her zamanki gibi dini konularımız imkanlarımız ölçüsünde tartışma ortamından uzaktır yanlışlarımız olabilir ikazlarınız hatırlatmalarınız benim için çok önemlidir
maksadımız genç arkadaşlarımızda Allah[cc]dostlarına karşı sevgi oluşturmak onları tanımalarına yardımcı olmaktır
yazılarınızla destek verirseniz mutlu olurum
 

gorelem

Asistan
bu konudaki bilginizde şüphe var çünkü altın silsile şöyle sıralanır. ayrıca neden hepsine mevlana sıfatı koyuldu? bu çok saçma

1. Ebu Bekri’s-Sıddiyk (r.a.)
2. Selman-ı Farisi (r.a.)
3. Kasım bin Muhammed (k.s.)
4. Cafer-i Sadık (k.s.)
5. Bayezid-i Bestami (k.s.)
6. Ebu’l-Hasan Harkani (k.s.)
7. Ebu Ali Farimidi (k.s.)
8. Yusuf Hemedani (k.s.)
9. Abdu’l-Halık Gucdüvani (k.s.)
10.
Hace Arif Rivgiri (k.s.)
11. Mahmud İncir Fag’nevi (k.s.)
12. Hace Arif Ramitini (k.s.)
13. Muhammed Baba Semasi (k.s.)
14. Seyyid Emir Kilal (k.s.)
15. Muhammed Bahaüddin Nakşibend (k.s.)
16. Hace Alaaddin-i Attar (k.s.)
17. Yakub Çerhi (k.s.)
18. Hace Ubeydullah Ahrar (k.s.)
19. Hace Muhammed Zahid (k.s.)
20. Derviş Mehmed (k.s.)
21. Muhammed Hacegi Emkengi (k.s.)
22. Hace Muhammed Bakibillah (k.s.)
23. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi (k.s.)
24. Hace Muhammed Masum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Arif (k.s.)
26. Muhammed Nurü’l-Bedvani (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can (k.s.)
28. Abdullah-ı Dehlevi (k.s.)
29. Hafız Ebu Said Sahib (k.s.)
30. Habibullah Can-ı Canan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Canan (k.s.)
32. Selahüddin İbn-i Mevlana Siracüddin (k.s.)
33. Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi (k.s.)


sunu da belirteyim. ebubekir sıddık efendimize de peygamberimiz tarafından verilmiştir.
 

ashabulyemin

Profesör
bu konu tartışma amacıyla açılmamıştır amaç Allah[cc)dostlarının tanıtımıdır ifadelerinize dikkat edin ayrılan kollardaki Allah [cc]dostları bir tane dahi atlanmadan hatırlanacaktır hizmet etmek isteyen buyursun tanıtımını yapsın bir Allah[cc]dostunu daha tanıyalım zaten gaye sizlere bu ivmeyi kazandırmaktır biz başlangıcını yaptık sizlerde devam edersiniz
 

hakimebu

Asistan
SADAT-I NAKSIBENDIYYE.
Hz. Muhammed (sas)

Hz. Ebubekr Sıddık (ra)
Selman-ı Farisi Hz. (ra)
Ebu Muhammed Kasım Hz. (ra)
İmam Cafer-i Sadık Hz. (ra)
Bayezid-i Bistami Hz. (ks)
Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)
Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)
Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)i
Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)
Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)
Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)
Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)
Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)
Seyyid Emir Külal Hz. (ks)
Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)
Alaeddin Attar Hz. (ks)
Yakub-i Çerhi Hz. (ks)
Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)
Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)
Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)
Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)
Muhammed Baki Billah Hz. (ks)
İmam-ı Rabbani Hz. (ks)
Muhammed Ma’sum Hz. (ks)
Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)
Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)
Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)
Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)
Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)
Mevlana Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)
Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)
Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)
Abdurrahman Tahi Hz. (ks)
Fethullah Verkanisi Hz. (ks)
Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)
Ahmed Haznevi Hz. (ks)
Gavs Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)
Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)
Gavs-ı Sani Hz. (ks)
 

dergah yolu

Asistan
ihvan
bin yılın müceddidi İmamı Rabbani[ksa]nin uğraşısı neticesinde ehli sünnet vel cemaat öğreti yeniden ivme kazanmış yetişen mürşidler dergahlarında ümmeti irşada başlamıştır
altın silsile yani silsile i zeheb bundan sonra yollara ayrılmış dergahlar çoğalmıştır
bu mürşidlerin hepsi bizimdir hepsine hürmetimiz saygımız tam ve sonsuzdur dualarımıza hepsini ortak ederiz
elimden geldiğince altın silsilenin dergahlara göre olan silsilesinin tamamını vermeye çalışacağım mürşidlerimizi öğrenelim
ya ben ehli tarik değilimki sorusu aklınıza mı geldi,
bir mürşidikamilin eteğine yapışın elini tutun herbiri Reygamber Efendimiz[sav]in varisidir sizleri aydınlığa çıkarır ve hepsine muhabbet besleyin ki ahirette sorulduğu zaman Ya Rabb seni seveni sevenlerdenim diyebil
ben altın silsileyi nakşi/halidi/ismailağa dergahına göre başlangıç olarak verdim gümüşhanevi menzil diğer dergahlarıda yardımlarınızla sunacağım ve bu dizi bu mübarekler hakkında bilgi almak isteyen kardeşlerimize google ve yahhoo gibi motorlarda kaynak oluşturacak
gülek bir yazı ile son cevabıma son vereyim sizde hazırlıklarınızı yapın biiznillah
selam ve dua ile
{Altın Silsile} - 17.02.2009, 13:38
Resimin orjinal boyutunu görmek için buraya tıklayın.

ALTIN SILSILE

Kainatin efendisi alemlere rahmet
Sendedir sefkat sefaat ve merhamet
Ahir zaman ümmetine kiliver bir medet
Ya Mustafa Ya Mahmud Ya Ahmedul Muhammed.

Resule sadik kisi nefsinden bihaber
Ezelde dost yazmis onu ilahi kader
Mekke'de magarada Medine'de beraber
Ikinin ikincisi Ya Siddiki Ekber

Ol Habib'ten övgü alan Farisiler reisi
Sahabeler icinde askla yanan birisi
Resul-i Zisanin hem Siddikin varisi
Ehli Beyte layik Ya Salmani Farisi

Iman ve takvada görülmemis bir metanet
Sende mevcut idi ask ve muhabbet
Salmanul Hayr'dan aldin icazet
Ebubekir torunu Ya Kasim bin Muhammed

Ilim ehli yolunda ettiler sefer
Aydinlatmak icin ümmeti oldun bir fener
Senin kapinda oldu Numan muzaffer
Ehli Beytin soyu Ya Imami Cafer

Tarikat yolunun büyük imami
Tasavvufla süslemis dini islami
Hakki konusur sevmez idi bos kelami
Allah'in velisi Ya Beyazidi Bestami

Gavsu Zaman gönüller fatihi
Zühd vera hem takva sahibi
Heybet ve cemali Ömer timsali
Ya Ebul Hasen Ali Harkani

Kutbiyet makami ona aitdi
Zikir ve sohbette hem üstad idi
Zamanin Gavsuna hem talip idi
Seyhül Azam Ya Fadul Ali Farmedi

Horasan sehrinin büyük sultani
Feyiz aldi senden Kadiri Geylani
Hayran kaldi sana Muhyiddini Arabi
Ortadogu Hakani Ya Yusuf el-Hemadani

Hizirdan aldin zikir telkini
Sensin ilk ceken hafi zikrini
Hakka verdin vuslat icin kalbini
Hizir'in evladi Ya Abdulhalik el Gücdevani

Artmis idi halkin gaflet kirleri
Bu yüzden vurdun kalbe hem cehri zikri
Ayyüzlü hilal kasli gözleri iri
Hakikat bahcesinin nuru Ya Arifer Rivegeri

Tasavvuf yolunun tek öz evi
Seriata vururdun bütün ölcüleri
Sahabeyi andirir her halleri
Zamanin gözbebegi Ya Mahmudel Fagnevi

Hakk suyuyla yogrulmus onun bedeni
Dogru yola getirmis Hakka isyan edeni
Kendine rehber kilmis Resulun izinden gideni
Vuslat yolunun eri Ya Azizan Hace Ali Ramitani

Sen o büyük imamin müjdecisi
Zamanin bir tek incisi
Sana asik buhara beldesi
Sahlar babasi Ya Muhammed Baba Semmasi

Güres meydaninda pehlivan bir ehli hal
Ceddi Resul sanki süzme bir bal
Seni anlatmaya yetmez Lisani kal
Magrifet sultani Ya Seyyid Emir Külal

Sen Sahlar sahi veliler serdari
Asiklar velisi gönüller nigari
Sana tabi olan iki cihan bahtiyari
Ya Sahi Naksibend Bahauddini Buhari

Gönüller sana asik sana giriftar
Kullar icin Allaha olmussun medar
Nefsine karsi daimi haydar
Sahin damadi Ya Alauddini Attar

Bir meczup onun ilahi rehberi
Hacegan yolunda buldu serveri
Anlatilamaz olmus tasavvufta ki medhi
Cani Hakka veren Ya Yakup el-Cerhi

Ölü kalpleri dirilten bir yar
Nice üstadlarin medhine mazhar
Hakk'a varmayi halka hizmette arar
Hizmet Sultani Ya Ubeydullah Ahrar

Hindistanda yetismis büyük bir abid
Nice haller ihsan etmis o yüce Mabud
Taskente varinca olmus hem said
Edep ve haya eri Ya Muhammed Zahid

Ask ve riyazet ile ol Hakk'a eris
Hizir ile sohbeti hem alis-veris
Harebeden dergaha latif bir esis
Cezbe ve muhabbet Sahi Ya Muhammed Dervis

Abidlik ve zahidlikte bulunmaz dengi
Daimi nefsi ile olmus cengi
Nur Yüzlü münevver esmer idi rengi
Feyiz ve nisbet sahibi Ya Hace Emkengi

Kabil sehrinden bir cemal-i mah
Iki Alemdede kanatli bir sah
Daha genc yasta seyr-ü lillah
Cennet Sultani Ya Muhammed Bakibillah

Kayyumi zaman müceddidi el-fi sani
Uzun boylu esmer yüzü nurani
Ulul azim bir mürsid hem gavsu zamani
Ya Ahmed-el Farukiyyil Serhendi Imami Rabbani

Daha cocuk iken ne olacagi malum
Büyük müceddid buyurmus biricik oglum
Gecen ibadet taat gündüzün daimi saum
Ürvet-ül Vuska Ya Muhammed Masum

Asalet ve heybet sahibi bir mümin
Bir ney sesinden istigrak ile teskin
Habibullaha benzer batin ve zahirin
Muhyi sünneti Ya Seyh Seyfuddin

Ilimde derya zahiri ve batini
Boyun büküp canana vermis kendini
Yakip kül etmis nefs denen bendini
Kutbi Zaman Ya Seyyid Muhammed Nur el-Badvani

Bir teveccüh ile Allah'a vasil olan
Nice makamlar gecip kalbi ask ile yanan
Ilahi kudret denizinin dibine dalan
Sehidler Babasi Ya Mazhari Can-i Canan

Mujdeledi seni ol Haydari Ali
Hayran kaldi sana zamanin mesayihi
Kesfettin sen kalplerdeki cevheri
Allahin nazli kulu Ya Abdullahi Dehlevi

Hindistandan Anadoluya getiren emaneti
Dehlevide buldun o ilahi tadi
Sana verildi tüm iklimlerin irsadi
Zulcenaheyni Ya Mevlana Halid-i Bagdadi

Senin ceddin Paki Rasulallah
Sana büyük nimetler vermis Allah
Muhabbet yolunda bulmus felah
Geylaninin Torunu Ya Seyyid Abdullah

Ilim ve taatle gönül vermis Allah'a
Hakki ile varis olmus Rasulallah'a
Irsadin yayildi kafkaslardan taa Misir'a
Takva Sultani Ya Seyh Seyyid Taha

Sensin bu yolun biricik Gavsi
Seriat ve tarikatin büyük reisi
On yil tasavvufi ilim Hizir ile uveysi
Gavsi Hizani Ya Seyh Seyyid Sibgatullah Arvasi

Dünyadan menetti seni aski ilahi
Allah'a vasil eden nice saliki
Sensin geri ceviren müceddidligi
Sahibul Zühd Ya Abdurrahmani Tagi

Ilim aldi senden Said-i Nursi
Nurun ile aydinlattin hem Bitlisi
Büyük bir imana sahip idi kendisi
Üstadlarin üstadi Ya Seyh Fethullah-i Verkanisi

En büyük oglusun Seyda-i Tagi'nin
Risali-i Nurda gecmis hem senin ismin
Rus harbinin büyük gazisisin
Hazreti Sani Ya Muhammed Diyauddin

Zamanin Sahisin maddi ve manevi
Hakka kullukta buldun Raza-i ilahi
Sen gönüller sultani hem serveri
Sah-i Hazne Ya Ahmed-ül Haznevi

Kalemler yazamaz diller söyliyemez seni
Haznenin ocaginda pismis bedeni
Aski ile yakmis tüm sofilerini
Sultanil Cazibin Ya Seyyid Abdulhakim el Hüseyni

Cennete dönüstürdün sen o menzili
Asik ettin Allaha izinden gideni
Sarhoslari delileri isyan edenleri
Hakka ulastirdin Ya Seyyid Muhammed Rasid el Hüseyni

Aska boyandi senin ile Menzil diyari
Kisa bir zamanda geldi dünyanin bahari
Rasuli Kibriyanin sebebi iftihari
Gavsu Sani Ya Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Buhari

EbuBekir {Semerkand}
Söz, ağızda iken sahibinin esiridir,, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esiridir...
http://www.ebediyyen.biz/showthread.php?t=25738
edediyyen.bize teşekkürler
bu yazının orjinali hoş renk ve biçimde
sitenin verdana 2 yazı biçimine ve siyah renge uyarladım linkten orjinalini indirebilirsiniz.
 

hakimebu

Asistan
hay Allah razi olsun ne kadar guzel bir siirdir bu boyle...Rabbim tum adi gecen mubareklerden razi olsun..bizleri onlarin yanindan ayirmasin insallah
 

ins

Üyecik
Sual: Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri sırasıyla nasıldır?
CEVAP
Şöyledir:
1- Peygamber Efendimiz
2- Ebubekr-i Sıddık
3- Selman-ı Farisi
4- Kasım bin Muhammed
5- Cafer-i Sadık
6- Bayezid-i Bistami
7- Ebul Hasan Harkani
8- Ebu Ali Farmedi
9- Yusuf-i Hemedani
10- Abdülhalık-i Goncdüvani
11- Arif-i Rivegeri
12- Mahmud-i Encirfagnevi
13- Ali Ramiteni
14- Muhammed Bâbâ Semmasi
15- Seyyid Emir Gilâl
16- Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari
17- Alâüddin-i Attâr
18- Yakub-i Çerhi
19- Ubeydullah-i Ahrâr
20- Kâdi Muhammed Zâhid
21- Derviş Muhammed
22- Hâcegi Muhammed Emkenegi
23- Muhammed Bakibillah
24- İmam-ı Ahmed Rabbani
25- Muhammed Masum Faruki
26- Seyfeddin Faruki
27- Seyyid Nur Muhammed
28- Mazhar-ı Cân-ı Canan
29- Seyyid Abdullah Dehlevi
30- Mevlana Halid-i Bağdâdi
31- Seyyid Abdullah Şemdini
32- Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri
33- Seyyid Muhammed Sâlih
34- Seyyid Sıbgatullah-i Hizâni
35- Seyyid Fehim-i Arvâsi
36- Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi
37- Hüseyin Hilmi Işık Efendi
Silsile-i aliyye büyükleri .:.: www.dinimizislam.com :.:.


Silsile-i Aliyye Büyükleri (Video)
Silsile-i Aliyye Büyükleri (Video) .:.: www.dinimizislam.com :.:.

Silsile-i aliye
Nebi, Sıddîk ve Selman, Kasım, Cafer, Bistami
İrfan kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkani

Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana
Çok Veli yetiştirdi, hem Yusüf-i Hemedani

Abdülhalık Goncdüvani, marifetler semasında
Dünyayı aydınlattı, hem Arif-i Rivegeri

Mavera-ün-nehr ili, Tur-i Sina gibi oldu
Nurlandıranlardan biri, Mahmud-i İncirfagnevi

Ali Ramitenidir Azizan ve piri Nessac
Çok keramet gösterdi, Muhammed Baba Semmasi

Seyyid Emir Gilal de, ilim deryasında sadef
Andan meydana geldi, Behaüddin-i Buhari

Alaüddin-i Attar, zamanının kutbu idi
Yakub-ı Çerhide oldu zahir, envar-ı rahmani

Ubeydüllahi Ahrar ve kadi Muhammed Zahid
Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi

Baki billahdan gelen, nurlara kendi de katıp
Binlerce kalb temizledi, İmam-ı Ahmed Rabbani

Urvet-ül-vüska Masum ve Seyfeddinle seyyid Nur
Ve Mazherle Abdüllah, sonra Halidi Bağdadi

Feyiz verdiler bunlar da, sonra bu nuru Abdüllah
Anadolu’ya yaydı, hem de Taha-yı Hakkari

Hem seyyid-i Salih de, kardeşin yerini tutup
Fena-fillaha kavuştu Sıbgatullah-i Hizani

Bu üç Velinin sohbetlerinde yükselip
Mürşid-i kâmil oldu, seyyid Fehim-i Arvasi

Bu otuzdört Velinin kalbleri, bir ayna gibi
Yaydılar hep cihana, envâr-ı Resulillahi

Bütün bu nurlar en son, toplandı bir hazinede
İsmi bu hazinenin: Abdülhakim-i Arvasi

Dua edeceğin zaman, Silsileyi oku heman
Salihleri söyleyince, yağar rahmeti Rahman

Selam olsun, dua olsun, bu yazardan daima
Silsile-i aliyyenin ervahına ya Sübhan

Sonra, bir Fâtiha ile istigfâr düâsı okuyup, sevâbını Muhammed aleyhisselâmın mubârek rûhuna ve Enbiyânın ve Evliyânın ve Silsile-i aliyyenin ve Âbâ ve Ecdâdının ervâhına hediyye ve nûrlu kalblerine ilticâ etmelidir.

1960 Erzincan.

kaynak:Silsile-i Aliyye

 

wenus

Asistan
BÜYÜK ÂLİMLER

(Silsile-i aliyye)[1]

Nebî, Sıddîk ve Selmân, Kâsım, Ca’fer, Bistâmî,
irfân kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkânî.

Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna,
çok Velî yetişdirdi, hem Yûsüf-i Hemedânî.

Abdülhâlık Goncdüvânî, ma’rifetler semâsında,
dünyâyı aydınlatdı, hem Ârif-i Rîvegerî.

Mâverâ-ün-nehr ili, Tûr-i Sînâ gibi oldu,
nûrlandıranlardan biri, Mahmûd-i İncirfagnevî.

Alî Râmîtenîdir Azîzân ve pîr-i Nessâc,
çok kerâmet gösterdi, Muhammed Bâbâ Semmâsî.

Seyyid Emîr Gilâl de, ilm deryâsında sadef,
andan meydâna geldi, Behâüddîn-i Buhârî.

Alâ’üddîn-i Attâr, zemânının kutbu idi,
Ya’kûb-ı Çerhîde oldu zâhir, envâr-ı rahmânî.

Ubeydüllah-i Ahrâr ve kâdî Muhammed Zâhid,
Dervîş Muhammed geldi ve Hâcegî ile Bâkî.

Bütün bunlardan gelen, nûrlara kendi de katıp,
binlerce kalb temizledi, imâm-ı Ahmed Rabbânî.

Urvet-ül-vüskâ Ma’sûm ve Seyfeddînle seyyid Nûr,
ve Mazherle Abdüllah, sonra Hâlid-i Bağdâdî.


Feyz verdiler bunlar da, sonra bu nûru Abdüllah,
Anadoluya yaydı, hem de Tâhâ-yı Hakkârî.

Hem seyyid-i Sâlih de, kardeşin yerini tutup,
fenâ-fillâha kavuşdu Sıbgatullâh-i Hîzânî.

Bu üç Velînin sohbetlerinde yükselip,
mürşid-i kâmil oldu, seyyid Fehîm-i Arvâsî.

Bu otuzdört Velînin kalbleri, bir ayna gibi,
yaydılar hep cihâna, envâr-ı Resûlillâhi.

Bütün bu nûrlar en son, toplandı bir hazînede,
ismi bu hazînenin: Abdülhakîm-i Arvâsî.

Gelince kalblere müceddid-i elfin feyzi,
yetişdi her yerde birer hakîkî Velî.

Bu hâli görünce mason ile yehûdî,
müslimânlara saldırdı, canavar gibi.

Bu hücûmları, islâmı yok etmek içindi,
bunu haber veriyor, Mâide sûresi.

Hem bu sûre, islâma müşrikler saldıracak diyor,
masonların müşrik olduklarını haber veriyor.

Meşhûr yalanları ile aldatıp câhilleri,
Ehl-i sünnetden ayırdılar, binlerce müslimânı.

Hücûmlardan korunur, (Âyet-el kürsî) okuyan,
hıfz-ı ilâhîde olur, (istigfâr düâsı) okuyan.[1]

Resûlullah buyurdu ki, (Âhıretde azâb görmez,
dünyâ işlerinde, bana tâbi’ olan).

Se’âdete kavuşamaz, önderi şeytân olan!
dostlar, ahbâblar kaldı mı, ne oldu anan baban?

Bir hocamız, mason olmuş, dîne çatdı hiç durmadan,
ingiliz diploması var, lâkin, kafası bomboş nâdân.

Güler yüzle, tatlı dille, bol numara vermekle,
arkadaşlarımı aldatdı, yalan sözlerle hemân.

Îmânım var diyor, her bozuk inanan,
Ehl-i sünnetdedir, iyi bil, hakîkî îmân!

Çok şükr islâm âlimi gördüm, sözleri ilm ve irfân,
dedi ki, (aldatılamaz, fen dersleri okuyan!)

Dînimi ondan öğrendim, rûhu olsun şâdümân!
Avrupa, hem Amerika, kısacası bütün cihân.

Dinleri bozuk ise de, diyorlar vardır Nîrân!
kâfirler yanacak, kurtulur ancak iyi insan!

İyi insan olmak için, Muhammed aleyhisselâma inan,
Cehenneme girmeyecek, bu son Peygambere uyan.


Târîhi dikkat ile oku, ey körpecik Nev-civân!
mala, makâma aldananın sonu olmuş âh, figân.

Aman yâ Rabbî, el-aman! Garîb oldu âhır zemân!
İslâmiyyet unutuldu, moda oldu harâm, yalan!

Bu karanlık zemânında, her tarafa nûr saçan,
Seyyid Abdülhakîmdir, Arvâs şehrinde doğan.

Herkes Ondan feyz aldı,
mekânı olsun Cenân!

Pârisde, Profesör olunca, Resûlullaha çatan,
Hamîdullah kurtulamaz, ebedî azâbdan.

(Fâideli Bilgiler) kitâbı, sözlerini yazıyor,
Çok alçak olduğunu anlar, bunları okuyan.

Seyyid Kutb denilen ahmak da, kendini müctehid sanıyor,
Mahv olur, doğru sanarak, sözlerine aldanan.

Ömür geçer, herşey biter, kâfirlerin gideceği mekân.
karanlık bir çukurdur, arkadaş olur yılan, çiyan,

Hak teâlâ, bu vatanı pek kıymetlendirdi,
toprağının çok yerine mü’minler secde etdi.

Bu topraklardan gelen, ecdâdımızın seslerini duyan,
anlar ki, Cennete kavuşur, Muhammed aleyhisselâma uyan.

Yâ Rabbî! Bu vatanı koruyan kumandanlara yardım et,
bu millete hizmet etmeği, herbirine nasîb et.

Mü’minlere hizmet, çok büyük ni’metdir,
bu ni’mete kavuşanın gideceği yer Cennetdir.

Müslimânın kabri, Cennet bağçesi olur,
bu ni’mete kavuşamaz, mü’minin kalbini kıran.

Vandan gelen bir Velî İstanbulda, senelerce,
bunları hep söyledi, yerleşdi hakîkî îmân.

Ankaranın toprağı, binüçyüzaltmışikide,
cem’i zıddeyn yaparak, şâd oldu Hâcı Bayrâm.

Düâ edeceğin zemân, Silsileyi oku hemân!
Sâlihleri söyleyince, yağar rahmet-i Rahmân!

Selâm olsun, düâ olsun, bu yazardan dâimâ,
Silsile-i aliyyenin ervâhına yâ Sübhân!

Sonra, bir Fâtiha ile istigfâr düâsı okuyup, sevâbını Muhammed aleyhisselâmın mubârek rûhuna ve Enbiyânın ve Evliyânın ve Silsile-i aliyyenin ve Âbâ ve Ecdâdının ervâhına hediyye ve nûrlu kalblerine ilticâ etmelidir.

1960 Erzincan.
 
Üst