🔥 Öne Çıkan Konular

Yardım Allah'a inanmıyorum.

Bu konuyu okuyanlar

Ryuzakii

Öğrenci
Katılım
22 Ocak 2021
Mesajlar
67
Reaksiyon puanı
19
Puanları
8
Yaş
21
Arkadaşlar selam. Ben bir yaratıcımın olduğuna fakat bu yaratıcının Allah olmadığına karar getirdim acaba bu düşüncemi destekleyen fikir görüşü nedir ? Ör.Deizm
Aslında kendimi Deizm'ede yakın hissediyorum ama tam olarak değil araştırdığıma göre Deizim'in kelime anlamı şöyle :" Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür. " Bu görüşe yakınım ama yaratıcının var olduğunu ve bunun herhangi birisi olabileceğini düşünüyorum. Kısaca : "Yaratıcım var ama kim olduğunu bilmiyorum." görüşüm.
 

yusufYAZICI155

Asistan
Katılım
7 Kasım 2018
Mesajlar
223
Reaksiyon puanı
89
Puanları
28
Yaş
19
Bende ateist ila deizm arasındayım, böyle konuları anlamıyorum o yüzden bulunduğum konuma göre din seçmem mantıksız
 

damzchevk

Profesör
Katılım
22 Nisan 2020
Mesajlar
1,143
Reaksiyon puanı
996
Puanları
113
Tanrının var olduğuna ve peygamber vahiy vb veya farklı herhangi bir yolla kendisini insanlara tanıttığına mı inanıyorsun? Eğer öyleyse deizm olmaz tabi.
 

Darkness3472

Asistan
Katılım
10 Aralık 2020
Mesajlar
372
Reaksiyon puanı
144
Puanları
43
Arkadaşlar selam. Ben bir yaratıcımın olduğuna fakat bu yaratıcının Allah olmadığına karar getirdim acaba bu düşüncemi destekleyen fikir görüşü nedir ? Ör.Deizm
Aslında kendimi Deizm'ede yakın hissediyorum ama tam olarak değil araştırdığıma göre Deizim'in kelime anlamı şöyle :" Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür. " Bu görüşe yakınım ama yaratıcının var olduğunu ve bunun herhangi birisi olabileceğini düşünüyorum. Kısaca : "Yaratıcım var ama kim olduğunu bilmiyorum." görüşüm.
Allah a inanmıyorum diyenlere her zaman demişimdir cünüp gezin bi hafta
 

CtrlEnter

Doçent
Katılım
24 Aralık 2011
Mesajlar
762
Reaksiyon puanı
726
Puanları
93
Aşağıdaki isimlere ve sıfatlarına sahip olan başka bir yaratıcı mı arıyorsun?? Yoksa bu sıfatlar olmadan da tanrı olunabileceğini mi düşünüyorsun?
Emin ol eninde sonunda aradığın yaratıcının Allah olduğunu göreceksin. Yani sen bir yola çıkmışsın, fakat kısa zamanda götüren araçlar varken yürümeyi seçiyorsun. Yolu bitirip hedefe ulaştığında her şey çok geç olacaktır. Belki de yolunu kaybedeceksin. Din, peygamber, seni hedefine kısa sürede ulaştıran araç gibidir.
1ADLالعدلMutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyeninsanla ilgili
2AFÜVالعفوّHiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affedeninsanla ilgili
3ÂHİRالآخرVarlığının sonu olmayanzâtî
4ALÎالعليّİzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkınzâtî
5ALÎMالعليمHakkıyla bilenzâtî
6ALLAHاللهVarlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel kapsamlı adızâtî
7AZÎMالعظيمZâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar uluzâtî
8AZÎZالعزيزYenilemeyen yegâne galipzâtî
9BÂİSالباعثÖlümden sonra diriltenkevnî
10BÂKĪالباقيVarlığının sonu olmayanzâtî
11BÂRİ’البارئBir model olmaksızın canlıları yaratankevnî
12BÂSITالباسطRızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayankevnî
13BASÎRالبصيرGörenzâtî
14BÂTINالباطنZâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlizâtî
15BEDΑالبديعEşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratankevnî
16BERالبرّİyilik eden, vaadini yerine getirenzâtî
17CÂMİ‘الجامعToplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayankevnî
18CEBBÂRالجبّارİradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştirenzâtî
19CELÎLالجليلAzamet sahibikevnî
20DÂR (Zâr)الضارّZarar verenkevnî
21EVVELالأوّلVarlığının başlangıcı olmayanzâtî
22FETTÂHالفتّاحİyilik kapılarını açan, hakemlik yapaninsanla ilgili
23GAFFÂRالغفّارDaima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayaninsanla ilgili
24GAFÛRالغفورBütün günahları bağışlayaninsanla ilgili
25GANÎالغنيّHer şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaçzâtî
26HABÎRالخبيرHer şeyin iç yüzünden haberdar olanzâtî
27HÂDÎالهاديYol gösteren, murada erdireninsanla ilgili
28HÂFIDالخافضAlçaltan, zillete düşüreninsanla ilgili
29HAFÎZالحفيظKoruyup gözeten ve dengede tutankevnî
30HAKالحقّFiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olanzâtî
31HAKEMالحكمSon hükmü vereninsanla ilgili
32HAKÎMالحكيمBütün emirleri ve işleri yerli yerinde olanzâtî
33HÂLİKالخالقTakdirine uygun bir şekilde yaratankevnî
34HALÎMالحليمAcele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyeninsanla ilgili
35HAMÎDالحميدÖvülmeye lâyıkzâtî
36HASÎBالحسيبKullarına yeten, onları hesaba çekeninsanla ilgili
37HAYالحيّEbedî hayatla dirizâtî
38KĀBIZالقابضRızkı tutan, canlıların ruhunu alankevnî
39KĀDİRالقادرHer şeye gücü yeten, kudretlizâtî
40KAHHÂRالقهّارYenilmeyen, yegâne galipzâtî
41KAVÎالقويّHer şeye gücü yeten, kudretlizâtî
42KAYYÛMالقيّومHer şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare edenkevnî
43KEBÎRالكبيرZâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar uluzâtî
44KERÎMالكريمFazilet türlerinin hepsine sahipzâtî
45KUDDÛSالقدّوسHer eksikten münezzehzâtî
46LATÎFاللطيفYaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayaninsanla ilgili
47MÂCİDالماجدŞanlı, şereflizâtî
48MÂLİKÜ’l-MÜLKمالك الملكMülkün sahibikevnî
49MÂNİ‘المانعDilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olankevnî
50MECÎDالمجيدŞanlı, şereflizâtî
51MELİKالملكGörünen ve görünmeyen âlemlerin sahibikevnî
52METÎNالمتينHer şeye gücü yeten, kudretlizâtî
53MUAHHİRالمؤخّرGeriye bırakankevnî
54MUĞNÎالمغنيZenginlik verip tatmin edenkevnî
55MUHSÎالمحصيHer şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilenzâtî
56MUHYÎالمحييCan verenkevnî
57MUÎDالمعيدTekrar yaratankevnî
58MUİZالمعزّYücelten, izzet ve şeref vereninsanla ilgili
59MUKADDİMالمقدّمÖne alankevnî
60MUKĪTالمقيتBedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyankevnî
61MUKSİTالمقسطAdaletle hükmedeninsanla ilgili
62MUKTEDİRالمقتدرHer şeye gücü yeten, kudretlizâtî
63MUSAVVİRالمصوّرŞekil ve özellik verenkevnî
64MÜBDİ’المبدئİlkin yaratankevnî
65MÜCÎBالمجيبDileklere karşılık vereninsanla ilgili
66MÜHEYMİNالمهيمنKâinatın bütün işlerini gözetip yönetenkevnî
67MÜ’MİNالمؤمنGüven veren, vaadine güvenileninsanla ilgili
68MÜMÎTالمميتÖldürenkevnî
69MÜNTAKIMالمنتقمSuçluları cezalandıraninsanla ilgili
70MÜTEÂLÎالمتعاليİzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkınzâtî
71MÜTEKEBBİRالمتكبّرAzamet ve yüceliğini izhar edenzâtî
72MÜZİLالمذلّAlçaltan, zillet vereninsanla ilgili
73NÂFİ‘النافعFayda verenkevnî
74NÛRالنورNurlandıran, nur kaynağızâtî
75RÂFİ‘الرافعYücelten, izzet ve şeref vereninsanla ilgili
76RAHÎMالرحيمBağışlayan, esirgeyenzâtî
77RAHMÂNالرحمنBağışlayan, esirgeyenzâtî
78RAKĪBالرقيبGözetleyip kontrol edeninsanla ilgili
79RAÛFالرؤفŞefkatlizâtî
80REŞÎDالرشيدBütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edicizâtî
81REZZÂKالرزّاقBedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp verenkevnî
82SABÛRالصبورÇok sabırlıinsanla ilgili
83SAMEDالصمدArzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağnizâtî
84SELÂMالسلامEsenlik verenzâtî
85SEMΑالسميعİşitenzâtî
86ŞEHÎDالشهيدHer şeyi gözlemiş olarak bilenzâtî
87ŞEKÛRالشكورAz iyiliğe çok mükâfat vereninsanla ilgili
88TEVVÂBالتوّابKullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul edeninsanla ilgili
89VÂCİDالواجدDilediğini dilediği zaman bulan bir müstağnizâtî
90VÂHİDالواحدBölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tekzâtî
91VÂLÎالواليKâinata hâkim olup onu yönetenkevnî
92VÂRİSالوارثVarlığının sonu olmayanzâtî
93VÂSİ‘الواسعİlmi ve merhameti her şeyi kuşatanzâtî
94VEDÛDالودودÇok seven, çok sevileninsanla ilgili
95VEHHÂBالوهّابKarşılık beklemeden bol bol vereninsanla ilgili
96VEKÎLالوكيلGüvenilip dayanılaninsanla ilgili
97VELÎالوليّYardımcı ve dostinsanla ilgili
98ZÂHİRالظاهرVarlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilinin bulunması açısından âşikârzâtî
99ZÜ’l-CELÂLİ ve’l-İKRÂMذو الجلال والإكرامAzamet ve kerem sahibizâtî
 

Aslantaş

Öğrenci
Katılım
2 Mayıs 2021
Mesajlar
24
Reaksiyon puanı
12
Puanları
3
Yaş
38
Yaratıcı tektir; Kişilere,dinlere, farklı gruplara,vs... göre degişmez... Sıfatları hep aynıdır...
 

Mr.Pavarotti

Doçent
Katılım
21 Mayıs 2017
Mesajlar
679
Reaksiyon puanı
326
Puanları
63
Yaş
30
Yaratıcı tektir; Kişilere,dinlere, farklı gruplara,vs... göre degişmez... Sıfatları hep aynıdır...
O yüzden ben yaratıcımın allah olmadığına karar verdim demek bir seçenek olmuyor yani.. ismi tanrı olur allah olur yaradan olur rab olur vs birşey değişmez.. çoğu yabancı bilim adamları büyük bir şey diyor mesela (ateistligi de bırakmıyorlar) yâda doğa ana..
 

johnnydoe

Öğrenci
Katılım
16 Ekim 2021
Mesajlar
18
Reaksiyon puanı
4
Puanları
3
Yaş
29
Yabancı bilim adamlarının bir oranı şaka gibi bu konuda. Mesela senelerce TV'de uzay anlatmış ve bu konuda çok bilgili Carl Sagan:


Gelmiş ayak ayak üstüne bizim İbo'nun oturulmaması gerektigini anlattıgı şekilde oturarak... "The use of word God creates social lubrication" gibi şeyler diyor. Soruyu döndürüp Allah dediginizde size bu tarz sorular sorulacak bir toplantı ortamında Allah derken koca sakallı Noel baba tarzı bi elemandan mı bahsediyorsunuz yoksa Amerika'yı kuranların inandıgı gizli adam mı falan diyor. Dalga geçiyor resmen üstüne üstlük alkış alıyor. Böyle abidik kült inançlardan konuşacagına sorunun belli ettigi "kitaplardaki" Allah'dan bahsetse en azından bu kadar madara olmaz gözümde. Çünkü Allah dendiginde çogu zaman çogu kültürde o anlaşılır otomatikman.

Neymiş the god that failed bizi bırakmış bizde lanetlenmişiz ona göre, Do Nothing Club'dakiler onun esas inançlarıymış:


Böyle adamlar komedi stok materyali başka bir şey degil bu konularda. Şahsen inançlı biriyimdir, insanları kitap inançlarına yöneltmeye çalışırım gerek duydugum zamanlarda - ama neye inanmak istiyorsanız ona inanabilirsiniz tabi o ayrı. Fakat dini manipüle etmek bence çok büyük bir saygısızlıktır.
 

Yahya7760

Öğrenci
Katılım
19 Ocak 2021
Mesajlar
32
Reaksiyon puanı
2
Puanları
8
Yaş
15
dini bir yerlerden duyduklarına göre yalanlamak aşırı saçma bir davranış dine ait herşeyi inceleyip kitaplarında nelerden bahsediyor bunları en ince ayrıntısına kadar incelemen lazım ki buna karşı çıkabilesin (sadece islam için geçerli değil)
 

_Zaur_

Rektör
Cezalı
Katılım
17 Kasım 2017
Mesajlar
11,534
Reaksiyon puanı
20,041
Puanları
113
Yaş
28
Su değdiği şeyi ıslatır mı?
Suyun nereye değdiğine bağlı ve Islanmaz ürünler falan var.

Edit.--- Saçma soru soruyorsun dememi bekliyorsun?
Video sana saçma gelebilir ama neden saçma olduğunu anlatamıyorsun.
 

emin:)

Profesör
Katılım
4 Ocak 2021
Mesajlar
1,660
Reaksiyon puanı
1,063
Puanları
113
Yaş
21
Deizm oluyor gibi.
 

_Zaur_

Rektör
Cezalı
Katılım
17 Kasım 2017
Mesajlar
11,534
Reaksiyon puanı
20,041
Puanları
113
Yaş
28
Alakası yok.Tamam biliyorum sen genel bir cevap ver yeter
Genel cevap verdim.
Şimdi cevaplama sırası sende.

Edit---- Alevle de heryeri yakamazsın. Suyun ıslatamadığı gibi.
O saçma dediğin videoyu zaten gülüp eğlenmemiz için attım.
Ama Bana göre saçma değil Çoğu cahil müslüman kesimin YARATATILMA felsefesi öyle çalışıyor çünkü.
Anne ve Baba taşıyıcı olmadan şıp diye yaratılmadan sözediyorum.
 
Son düzenleme:
Katılım
30 Kasım 2020
Mesajlar
661
Reaksiyon puanı
646
Puanları
93
Yaş
24
Arkadaşlar selam. Ben bir yaratıcımın olduğuna fakat bu yaratıcının Allah olmadığına karar getirdim acaba bu düşüncemi destekleyen fikir görüşü nedir ? Ör.Deizm
Aslında kendimi Deizm'ede yakın hissediyorum ama tam olarak değil araştırdığıma göre Deizim'in kelime anlamı şöyle :" Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür. " Bu görüşe yakınım ama yaratıcının var olduğunu ve bunun herhangi birisi olabileceğini düşünüyorum. Kısaca : "Yaratıcım var ama kim olduğunu bilmiyorum." görüşüm.
Tüm ateistlere vereceğim 1 adet cevap var

Dinde kötü birşey yapmanız istenmiyor dediğiniz şeyler doğru olsa bile dünyada iyi bir insan olarak hatırlanıcaksınız.
 
Üst